Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 23 czerwca 2024
Imieniny: Wanda, Józef, Albin
pochmurno
15°C

Ekonomia społeczna - szansą na rozwój społeczny

Ocena 0/5

W dniu 4 czerwca 2024 r. o godz. 12 30 – 14 15 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach / Klubie Integracji Społecznej,  odbyło się spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Mrągowskim. Spotkanie to miało wyjątkowo uroczysty charakter i odbyło się w  poszerzonym składzie z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie, Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Kętrzynie i Banku  Żywności w Olsztynie. Gościem honorowym był Pan Waldemar Cybul Starosta Powiatu Mrągowskiego oraz Pan Hubert Sadownikow Zastępca Wójt Gminy Piecki.

Spotkanie rozpoczęła Pani Teresa Nowacka Przewodnicząca Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej, która powitała wszystkich uczestników spotkania, a także w imieniu Zespołu przekazała gratulacje i kwiaty Panu Staroście, z okazji objęcia stanowiska Starosty Powiatu Mrągowskiego. Po krótkiej autoprezentacji zaproszonych gości , spotkanie odbyło się zgodnie z programem.

1) „Premia Społeczna” – nowe możliwości w zlecaniu usług podmiotom ekonomii  społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Pan Remigiusz Dobkowski - Stowarzyszenie WAMACOOP

2) Prezentacja założeń projektu OWES w Olsztynie w nowej perspektywie programowej 2024-2029. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS Plus.

Pan Dariusz Węgierski – Prezes Stowarzyszenia WAMACOOP

3) Przedstawienie przez Bank Żywności w Olsztynie założeń projektu „Food is the Greatest Human Need Program” –  ,,Żywność największą potrzebą człowieka”, pozyskanego z CITI FUNDATION.

Prezentacja  Pani Kamili Trebio-Śledzianowskiej – koordynator projektu

4) Określenie potencjalnych warunków na tworzenie  przedsiębiorstw społecznych – dyskusja

Dyskusja i wolne wnioski

5) Informacje z działalności Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej, propozycja włączenia do Zespołu przedstawiciela: oświaty, przedsiębiorców, lokalnych liderów, KGW, OHP itp.

6) Propozycje do Planu Pracy Zespołu ES na 2024 r.  w odniesieniu do „Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Mrągowskim na lata 2018 - 2025”.

Prowadzi : Teresa Nowacka – Przewodnicząca Zespołu ES

W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób:  kadra kierownicza oraz przedstawiciele  MOPS i GOPS w Mrągowie, MOPS w Mikołajkach, GOPS w Sorkwitach, PCPR w Mrągowie , Parafii Ewangelicko-  Augsburska św. Trójcy EDO ,, ARKA” w Mikołajkach, Stowarzyszenia Edukacyjnego WMZDZ w Mrągowie, Spółdzielni Handlowej w Pieckach, Fundacji ,, Zaczarowany Ogród” z Mrągowa, Koła Gospodyń Wiejskich ,, Lipowy Kwiat” w Lipowie, KGW ,, Jarzębinka „ w Cierzpiętach, OSP Krutyń, Stowarzyszenia Sportowa Nadzieja Mazur, Parafialnego Zespołu ,, Caritas” w Pieckach, Stowarzyszenia ,, Nasza Krutyń, Stowarzyszenia Wielokierunkowej pomocy ,, Remedium”, Ewangelickiego Stowarzyszenia ,, BETEL”  i Centrum Integracji Społecznej w Mrągowie.

Podczas spotkania, w miłej atmosferze i przy słodkim poczęstunku, można było nawiązać współpracę, porozmawiać o wspólnych działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, wymienić się doświadczeniami, a przede wszystkim zdobyć cenne informacje na temat nowych projektów i możliwości pozyskania dofinansowania na działalność przedsiębiorstw społecznych.

Bardzo dziękujemy wszystkim  którzy przybyli na spotkanie i pomimo wielu obowiązków służbowych, społecznych i rodzinnych, znaleźli czas na wspólną integrację i rozmowę o ważnych społecznie sprawach. Dziękuję za wsparcie i zaangażowanie w przygotowanie spotkania, pracownikom GOPS i KIS w Pieckach. Aby przybliżyć czym jest ekonomia społeczna i solidarna, podaję następującą informację.                                                                                                 

Ekonomia społeczna i solidarna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.

To działalność o celach głównie społecznych, w ramach której zyski nie podlegają podziałowi, a są przeznaczane na te cele lub na rzecz wspólnoty – w przeciwieństwie do zwykłych przedsiębiorstw, gdzie celem jest maksymalizacja zysku i  zwiększenie dochodu właścicieli. Oznacza to, że ekonomia społeczna i solidarna pozostaje na pograniczu sektora przedsiębiorczości oraz sektora organizacji pozarządowych niedziałających w celu maksymalizacji zysku. Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu. Ekonomia solidarna, to część ekonomii społecznej, której podstawowym celem jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna, w tym reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością.

Podmiotami ekonomii społecznej są:

  • przedsiębiorstwa społeczne – w tym spółdzielnie socjalne i inne podmioty, które zatrudniają co najmniej 50% osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym niepełnosprawnych, bezrobotnych)  lub 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W przedsiębiorstwa społecznych zysk nie podlega podziałowi, lecz przeznaczany jest na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa oraz na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
  • podmioty reintegracyjne czyli np. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej tj. takie, których głównym działaniem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • podmioty działające w sferze pożytku publicznego (np. stowarzyszenia, fundacje);
  • podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego (spółki non-profit i  spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o Prawo spółdzielcze).

 

                                                                                                  W imieniu organizatorów spotkania:

                                                                                                   Teresa Nowacka  - Przewodnicząca

                                                                Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie  Mrągowskim

Galeria zdjęć

ES 4 czerwca 2024 (1) ES 4 czerwca 2024 (2) ES 4 czerwca 2024 (3) ES 4 czerwca 2024 (4) ES 4 czerwca 2024 (5) ES 4 czerwca 2024 (6)
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.