Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
REJESTR PLACÓWEK DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE
Przemoc - baza  oferty poradnictwa specjalistycznego (w szczególności psychologicznego czy prawnego) 2021
Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Województwo Warmińsko-Mazurskie 2021 r.
Przemoc - baza Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Usług Społecznych i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim 2021
Baza placówek prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne oraz programy psychologicznno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2021
Baza - miejsca noclegowe dla sprawców przemocy 2021
Baza podmiotów udzielających pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie 2021