Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
AKTUALNOŚCI 2022
Gmina Piecki zbiera dane od mieszkańców dotyczące zapotrzebowania na węgiel

W związku z projektowaną ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Wójt Gminy Piecki informuje, że przystępuje do wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Piecki, zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na zasadach określonych w projektowanej ustawie.
Zgodnie z projektem ustawy z dnia 11 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe do dokonania zakupu preferencyjnego w ilości maksymalnie: 1,5 tony w 2022 r. i 1,5 tony w 2023 r. jest uprawniona osoba fizyczna
w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do uzyskania dodatku węglowego.
W związku z tym przystępujemy do oszacowania ilości węgla do zamówienia dla naszych mieszkańców. Każde gospodarstwo domowe zlokalizowane na terenie gminy, które zainteresowane jest kupnem węgla dystrybuowanego przez Gminę Piecki, może zgłosić zapotrzebowanie na konkretną ilość węgla i jego rodzaj.

Dane będziemy zbierać do 31 października do godz. 15:00.
Prosimy przekazać je:
- telefonicznie w godz. 8:00 - 17:00, pod numerami telefonów: 504 919 266 lub 513 082 603,
- pocztą elektroniczną na adres e-mail:  gmina@piecki.com.pl ,
-  osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Piecki (pokój numer 7).
Dane, które należy przekazać:
1) imię i nazwisko,
2) adres zamieszkania,
3) rodzaj węgla (groszek, orzech, kostka, ekogroszek),
4) ilość potrzebnych ton.