Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
AKTUALNOŚCI 2022
Relacja ze spotkania podsumowującego Festyn Rodzinny „Praca wartością człowieka”  połączony z Targami Ekonomii Społecznej w ramach XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny „Rodzina z wartościami to silna rodzina”

W dniu 19.07.2022r. o godz. 10.00 w świetlicy Klubu Integracji Społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach odbyło się spotkanie podsumowujące Festyn Rodzinny, który miał miejsce 23.06.2022r. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęła Pani Agnieszka Kurczewska Wójt Gminy Piecki.
Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem gości przez Panią Teresę Nowacką Kierownik GOPS w Pieckach. Następnie odbyła się autoprezentacja przybyłych gości- przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy. Uczestnicy przybliżyli zakres działania reprezentowanej instytucji i stowarzyszeń, a także podzielili się pomysłami na dalszą współpracę.
Pani Anna Leoniuk Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie przybliżyła ofertę dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym m.in. kursy, staże oraz propozycje pracy.
Zastępca Dyrektora Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie Pan Adam Tyc przybliżył program Ochotniczych Hufców Pracy, a także przedstawił ofertę praktyk w Ośrodku. Nakreślił również, że w Ośrodku zakwaterowanie i wyżywienie jest nieodpłatne, a z praktyk odbywanych w OHP otrzymuje się niewielkie wynagrodzenie.  Zaproponowano spotkanie z rodzinami, które chciałyby skorzystać z oferty OHP. 
Stowarzyszenie na Rzecz Turystyki Wiejskiej w Pieckach reprezentowała Pani Przewodnicząca Irena Firsch, która opowiedziała o działalności Stowarzyszenia, a także zaprezentowała krótki film o pracy jaką wykonują członkowie. Film można odtworzyć na stronie internetowej YouTube (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej w Pieckach).
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Jarzębina” z Cierzpięt przybliżyły cel działania, zakomunikowały również, że zostały zauważone i docenione, a także wyraziły chęć do dalszej współpracy z GOPS.
Pani Agnieszka Mieszała pracownik socjalny GOPS, reprezentowała Parafialny Zespół Caritas Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Pieckach, który w tym roku (2022r.) obchodzić będzie swoje 10-cio lecie. W Zespole Caritas podejmowanych jest wiele przedsięwzięć m.in. zbiórki żywności dla potrzebujących, organizowane są kolonie dla dzieci, prowadzone są różne akcje charytatywne, a także imprezy takie jak dzień dziecka na placu przy kościele w Pieckach.
Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 1 w Pieckach Pani Krystyna Niegowska podzieliła się spostrzeżeniami z uczestnictwa w festynie, opowiedziała również o działalności oraz akcjach w jakich uczestniczą.
Młodzież działająca w Punkcie Wolontariatu „Pomocna Dłoń” w GOPS Róża, Aleksandra, Olimpia, Amelia i Oliwia w swojej wypowiedzi ujęły to że uczestnictwo w wolontariacie pozwala im na zdobywanie doświadczenia, nabywanie nowych umiejętności i wiedzy, pomaga się rozwijać, patrzeć na świat w inny sposób, a towarzyszący im entuzjazm napędza do dalszych działań na rzecz bezinteresownej pomocy innym.
Na zakończenie Pani Teresa Nowacka Kierownik GOPS wręczyła pisemne podziękowania oraz grę planszową „Ekonomia Społeczna” obecnym gościom- partnerom współorganizującym festyn, zachęcając do dalszej owocnej współpracy.
W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.

Sporządziła:
Patrycja Mateusiak
Pracownik GOPS