Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
AKTUALNOŚCI 2022
Relacja z Festynu Rodzinnego pod hasłem „Praca wartością człowieka” połączonego z Targami Ekonomii Społecznej pod honorowym patronatem Pani Agnieszki Kurczewskiej Wójt Gminy Piecki

W dniu 23 czerwca 2022r. w ramach XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina z wartościami to silna rodzina”, w plenerze przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pieckach odbył się Festyn Rodzinny pod hasłem „Praca wartością człowieka” połączony z Targami Ekonomii Społecznej.
Organizatorami byli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości WAMA-COOP w Olsztynie oraz Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Kętrzynie.
Głównym punktem programu była prezentacja stoisk wystawionych przez partnerów festynu:
1.Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie.
2.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości WAMA-COOP w Olsztynie.
3.Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Kętrzynie.
4.Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie.
5.Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.
6.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
7.Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach.
8.Ochotnicza Straż Pożarna w Pieckach.
9.Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Mrągowie.
10.Parafialny Zespół Caritas Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Pieckach
11.Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie. Posterunek Policji w Pieckach.
12.Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 1 w Pieckach.
13.Koło Gospodyń Wiejskich „Jarzębina” w Cierzpiętach.
14.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej w Pieckach.
15.Klub Integracji Społecznej w GOPS w Pieckach Wolontariat młodzieżowy „Pomocna dłoń”.
16.Gminna Biblioteka Publiczna im. Ernsta Wiecherta w GOK w Pieckach.
17.Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
18.Koło Gospodyń Wiejskich „Makówka” w Pieckach.
Podczas festynu zorganizowane były kąciki tematyczne:
•Punkt Informacyjny- sekretariat.
•Punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy.
•Punkt Wolontariatu „Pomocna dłoń” w ramach Klubu Integracji Społecznej w GOPS w Pieckach.
•Klubik Profilaktyki Pozytywnej Dziecka i Rodzica w ramach Klubu Integracji Społecznej w GOPS w Pieckach- strefa młodych.
•Punkt Konsultacyjny Poradnictwa specjalistycznego- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
•Punkt medyczny.
•Kącik gastronomiczny- poczęstunek.
•Biblioteczka dla rodziców.
•Malowanie twarzy dla dzieci.
•Dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci.
Do udziału w festynie zaproszeni zostali m.in.: uczestnicy realizowanego przez GOPS programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny, uczestnicy Klubu Integracji Społecznej, dzieci i rodzice z Klubiku Profilaktyki Pozytywnej Dziecka i Rodzica, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy, mieszkańcy gminy Piecki oraz obywatele Ukrainy przebywający na terenie gminy Piecki.
Oficjalne powitanie gości i prezentację poszczególnych stoisk poprowadziła Pani Teresa Nowacka Kierownik GOPS w Pieckach. Gość specjalny o imieniu Bogdana, która przybyła do naszej gminy Piecki z Ukrainy  zaprezentowała pieśń w języku ukraińskim,  symbolicznie wprowadzając uczestników w nastój wydarzeń wojennych, które dzieją się w jej ojczyźnie.
Podmioty ekonomii społecznej przygotowały na swoich stoiskach materiały promujące tj. ulotki, długopisy i inne gadżety. Mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście  biorący udział w festynie otrzymali materiały profilaktyczno-informacyjne. Rodzice ze swoimi pociechami mieli możliwość aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu.
Udział w konkurencjach i zabawach dostarczył wielu pozytywnych emocji, dzieci chętnie ze sobą rywalizowały. Każde z dzieci dostało drobny upominek za udział w grach i zabawach. Zabawa „Wędka szczęścia” dostarczyła dzieciom wielu nagród i świetnego humoru.
Podczas festynu nagrodzonych zostało czworo uczestników Klubiku Profilaktyki Pozytywnej Dziecka i Rodzica, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Rodzina z wartościami to silna rodzina” (Natalia U., Karol U., Marcel W.,Nikodem W.).
Największym zainteresowaniem cieszyła się dmuchana zjeżdżalnia, a także malowanie twarzy oraz zabawy i konkursy dla dzieci. Pod namiotem Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie i Posterunku Policji w Pieckach, znajdowały się sprzęty niezbędne do pracy policji tj. łódź, motocykl, radiowóz i quad, które przyciągnęły uwagę wielu osób, dzieci jak i dorosłych. Stoisko PUP prezentowało oferty pracy oraz staże zawodowe, natomiast Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej przybliżył ofertę realizowanych programów i projektów dotyczących ekonomii społecznej.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Jarzębina” z Cierzpięt oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Makówka” z Piecek przyszykowały słodki poczęstunek m.in. tartę z jabłkami, torcik truskawkowy, sernik i szarlotkę. Wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku.
W punkcie medycznym pielęgniarka środowiskowa mierzyła ciśnienie i poziom cukru we krwi chętnym osobom.
Była gorąca temperatura, a także panowała równie gorąca i przyjemna atmosfera. Każdy z przybyłych gości oprócz świetnej zabawy wzbogacił się o cenne informacje dotyczące ofert pracy, profilaktyki i bezpieczeństwa.
W imprezie wzięło udział około 160 osób.
Dziękujemy wszystkim za aktywne włączenie się w organizację i przeprowadzenie festynu, a dzieciom i rodzicom za udział w tym wydarzeniu.

Sporządziła:
Patrycja Mateusiak
PREZENTACJA
PLAKAT