Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
AKTUALNOŚCI 2021
Międzynarodowy Dzień  Wolontariusza

Co roku 05 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Od 2003r. obowiązuje w Polsce ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która definiuje wolontariusza jako osobę dobrowolnie i bez korzyści materialnych wykonującą świadczenia na rzecz potrzebujących pomocy.
W dniu 03.12.2021r. w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej zorganizowany został Międzynarodowy  Dzień Wolontariusza działający w Punkcie Wolontariatu ,,Pomocna Dłoń’’ przy GOPS w Pieckach.

Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Wójt Gminy Piecki Agnieszka Anna Kurczewska, która podziękowała wszystkim wolontariuszom za zaangażowanie i poświęcony czas w propagowaniu idei młodzieżowego wolontariatu.
W spotkaniu udział wzięła Kierownik GOPS Teresa Nowacka , Koordynator KIS Agnieszka  Wasyk , Justyna Giers pracownik socjalny i wieloletni opiekun wolontariatu oraz Pani Renata Minkiewicz opiekun ,,Junior wolontariat’’ w Szkole Podstawowej w Nawiadach.
Grupa młodzieży działających od 5 lat w wolontariacie zachęcała młodszych do aktywności i mówiła o tym co dała niesiona pomoc innym. Podczas spotkania odbyła się prezentacja 5-letniej działalności Punktu Wolontariatu , a także wręczono wszystkim podziękowania i upominki.
PREZENTACJA