Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
AKTUALNOŚCI 2021
Spotkanie z Rzecznikiem Praw Osób Starszych  w Klubie Integracji Społecznej/ Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach 7 grudnia 2021 r.

W dniu 7 grudnia b.r. w świetlicy Klubu Integracji Społecznej GOPS w Pieckach, odbyło się spotkanie z Panem Stanisławem Brzozowskim pełniącym funkcję społeczną Rzecznika Praw Osób Starszych. W spotkaniu udział wzięli zatrudnieni w GOPS pracownicy socjalni, opiekunka osób starszych, koordynator KIS, psycholog z PKI, oraz przedstawicielka seniorów ( amatorskiej grupy teatralnej ,, Iskierka Nadziei” ).
Celem spotkanie było przybliżenie kompetencji jakie posiada działający przy Federacji FOSa                          w Olsztynie, Rzecznik Praw Osób Starszych, propagowanie praw seniorów,  uwrażliwienie na ich potrzeby  i wskazanie możliwości niesienia pomocy i wsparcia osobom starszym znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Dyskutowano na temat rosnącej liczby seniorów potrzebujących wsparcia w swoim środowisku lokalnym oraz nowych możliwości jakie dają programy rządowe, w tym program ,, Wspieraj Seniora” , ,,Senior +” i ,, Asystent osoby Niepełnosprawnej”.
Na stronie internetowej GOPS w Pieckach znajduje się zakładka ,, Seniorzy w GOPS”, w której zamieszczane są ważne informacje dla seniorów, a także relacje ze spotkań i ważnych wydarzeń. Można również zapoznać się z informacją o zorganizowanym w 2020 r.  konkursie „Aktywny senior/seniorka na Warmii i Mazurach”, w którym wyróżniona została Pani Zofia Chrostek założycielka i inicjatorka amatorskiej grupy teatralnej  ,,Iskierka Nadziei” w Pieckach, Pani Zofia Chrostek.
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami zamieszczanymi w wydawanym przez Federację FOSa czasopiśmie ,, Generacja - Magazyn środowisk osób starszych.
Natomiast w siedzibie GOPS w Pieckach osoby niepełnosprawne i starsze mogą uzyskać wsparcie finansowe, pomoc prawną, psychologiczną i socjalną, a także  wypożyczyć nieodpłatnie potrzebny sprzęt rehabilitacyjny pozyskany dzięki współpracy ze Stacja Pomocy im. Brata Gerarda, działająca przy parafii Rzymskokatolickiej Świętego Wojciecha w Mrągowie. 
Funkcja Rzecznika Praw Osób Starszych zapisana jest w wojewódzkim programie ,, Polityka Senioralna Województwa Warmińsko - Mazurskiego”. Kontakt tel.( 089) 532 60 92 lub 601 558 143.

,, Seniorze, jeśli uważasz , że twoje prawa są łamane bądź potrzebujesz informacji na temat swoich uprawnień i przywilejów, zwróć się o pomoc do Rzecznika”


Sporządził: Kierownik GOPS w Pieckach - Teresa Nowacka