AKTUALNOŚCI 2016
Obchody Światowego Dnia FAS w Pieckach

W dniu 9 września cały świat obchodzi Światowy Dzień FAS (Alkoholowego Zespołu Płodowego). Wybrana data - 09.09 symbolizuje liczbę miesięcy przez które nienarodzone dziecko powinno być chronione przez matkę od wszelkiego rodzaju zagrożeń. Akcja poświęcona jest problemom związanym ze skutkami picia alkoholu w czasie ciąży oraz zwrócenie uwagi na problem spożywania alkoholu przez społeczeństwo. Alkoholowy zespół płodowy to fizyczne oraz umysłowe zaburzenia, które mogą objawiać się w postaci nieprawidłowego funkcjonowania mózgu, opóźnienia w rozwoju czy problemów z nauką. Są to skutki oddziaływania alkoholu na płód w okresie prenatalnym.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach przyłączył się do inicjatywy obchodów Światowego Dnia Alkoholowego Zespołu Płodowego,. Należy przy tym nadmienić, iż było to pierwsze przedsięwzięcie tego typu w naszym województwie. Dzięki współpracy z Panią dr Grażyną Rymaszewską zadządcą Fundacji Trzeźwość z Gdańska w dniu 9 września GOPS rozpoczął kampanię promującą Światowy Dzień FAS poprzez rozwieszanie plakatów informacyjnych. W tym dniu również pracownicy GOPS- u,  oraz wszystkie osoby związane z akcją pracowały w charakterystycznych, żółtych koszulkach z wymownym hasłem - „Woda - TAK, Alkohol - NIE”.
Aprobatę dla tej akcji i duże wsparcie, okazałam Pani Wójt Gminy Piecki Agnieszka Kurczewska, która zawsze popiera wszelkie działania profilaktyczne i prorodzinne.
        Na zaproszenie GOPS w Pieckach, do akcji chętnie przyłączyli się pracownicy : Urzędu Gminy w Pieckach, Środowiskowego Domu Samopomocy, SANEPID - u, Apteki Słoneczna Mgr Olga Zieleniewicz, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w Pieckach, pielęgniarkom środowiskowym, Dyrekcja i pracownikom Szkoły Podstawowej w Nawiadach, świetlicy ,, Mrowisko”, Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Techmet”  Monika Mankiewicz  ",  wychowawcy i opiekunowie  placówek wsparcia dziennego (w tym  świetlica wiejska w Lipowie, Brejdynach i Macharach). Swoje zainteresowanie i  poparcie okazywali również klienci GOPS, którzy w tym dniu przychodzili do urzędu, a także mieszkańcy gminy Piecki, którym pracownicy przekazywali  ulotki.
Po południu, na ulicach Piecek pojawili się również wolontariusze, którzy propagowali akcję rozdając napotkanym osobom ulotki informujące o problemie Alkoholowego Zespołu Płodowego FAS.
Kampania STOP FAS zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach miała na celu uświadomienie  społeczeństwa nt.  zagrożeń  jakie mogą wystąpić wskutek spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, prowadzące do zmniejszenie liczy dzieci narażonych na kontakt z alkoholem w łonie matki. Zachęcano, aby reagować i nie pozostawać biernym wobec problemu który istnieje w naszym społeczeństwie.
Wszystkim, którzy w tym roku podjęli z nami współpracę i aktywnie popierali kampanię ,,STOP  Fas” dziękujemy.

Kierownik i pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach
FAS (1) FAS (2) FAS (3) FAS (4) FAS (5)
FAS (6) FAS (7) FAS (9) FAS (10) FAS (11)
FAS (12) FAS (13) FAS (14) FAS (15) FAS (16)
FAS (17) FAS (18) FAS (19) FAS (20)
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->