Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
AKTUALNOŚCI 2021
,, Iskierka Nadziei” uświetniła Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego jest to polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990.
Z tej okazji w dniu 23 listopada 2021 r. senioralna, amatorska grupa teatralna ,, Iskierka Nadziei” pod przewodnictwem liderki grupy Pani Zofii Chrostek przygotowała dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach uroczyste spotkanie.
Do udziału w spotkaniu zaproszona została Pani Wójt Gminy Piecki Agnieszka Kurczewska, która przybyła wraz z Sekretarzem Gminy Piecki Panem Hubertem Sadownikow, oraz Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Panią Justyną Bzura - Niksa.
Spotkanie rozpoczęła Pani Zofia Chrostek, kierując serdeczne życzenia do wszystkich zgromadzonych w świetlicy pracowników GOPS, oraz zapraszając do wspólnego świętowania przy ,, słodkim poczęstunku” przygotowanym przez ,, Iskierkę Nadziei”.
Uczestników spotkania  przywitała Pani Wójt Gminy Piecki, wyrażając słowa uznania i podziękowania w stronę pracowników GOPS za dotychczasową pracę i osobiste zaangażowanie w pomoc niesioną potrzebującym. Na ręce Kierownika GOPS Pani Teresy Nowackiej przekazano ,, kosz upominkowy” ze słodkościami oraz list gratulacyjny.
Pani Wójt pogratulowała również otrzymanej w dniu 18 listopada b.r. w Filharmonii w Olsztynie przez GOPS w Pieckach, z rąk Marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina,  Nagrody Zespołowej Marszałka Województwa warmińsko mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.
Spotkanie było okazją do wspólnego biesiadowania i rozmowy.
Seniorzy z grupy ,, Iskierka Nadziei” specjalnie na tę okazję przygotowali kabaret słowno - muzyczny, a dobrane w nim treści opowiadały o codziennej pracy pracowników socjalnych oraz o zmaganiu się z nie zawsze łatwymi osobami oczekującymi pomocy i wsparcia. W atmosferze humoru i satyry spędzono  wspólnie miłe chwile.
To prawdziwy zaszczyt i szczęście być uczestnikiem takiego serdecznego spotkania, które było potwierdzeniem wieloletniej współpracy grupy seniorów z GOPS w Pieckach.
Za wniesioną radość, szczyptę humoru i przepyszny słodki poczęstunek, serdecznie dziękujemy.


Pracownicy i  Kierownik GOPS w Pieckach Teresa Nowacka