Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
AKTUALNOŚCI 2021
Obchody Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci pod hasłem "Nie godzimy sie na przemoc",  Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach pod hasłem "Dziękuję, nie biorę"
      
    Tradycyjnie 19 listopada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach bierze udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci oraz 20 listopada Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.
Pierwsza Kampania pod hasłem "Nie godzimy sie na przemoc"  ma na celu:
- zapobieganie  wszystkich form zjawiska przemocy ze szczególna uwaga na przemoc wobec     dzieci,
-przekazywanie wiedzy o formach wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy,
- informowanie sprawców przemocy o konsekwencjach,
-wyczulenie społeczeństwa na krzywdę dziejącą sie w ich otoczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci.
Bardzo poważnym problemem staje sie cyberprzemoc.  Uczniowie obecnie częściej korzystają z telefonów, laptopów czy komputerów, co grozi uzależnieniem od internetu.
Obowiązkiem nas wszystkich jest dążenie do tego, by PRAWA DZIECKA  były respektowane na całym świecie.
W tym roku  Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w naszej gminie przebiegać  będzie pod hasłem "Dziękuję, nie biorę". Chcemy skupić sie na problemie uzależnienia młodzieży i dzieci od dopalaczy, narkotyków, niemedycznego stosowanie leków oraz innych środków psychoaktywnych. 
W związku z powyższym zostaną przekazane materiały profilaktyczno-edukacyjne w temacie przemocy i uzależnień do szkól, aptek, ośrodków zdrowia, Urzędu Gminy oraz innych instytucji na terenie gminy. W przekazanych materiałach będą podane numery telefonów, pod które mogą dzwonić zarówno dzieci jak i dorośli doznający różnych form przemocy, osoby z problemem uzależnień od dopalaczy, narkotyków, różnego rodzaju środków psychoaktywnych, alkoholu oraz ich bliscy. Jednoczenie informujemy, że każda osoba doświadczająca przemocy może skorzystać z pomocy specjalistów w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach. tel. kontaktowy 89-613 26 03

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Pieckach jest organizatorem konferencji, która odbędzie sie 30 listopada 2021 roku poświeconej przeciwdziałaniu uzależnieniom od narkotyków, dopalaczy oraz innych środków psychoaktywnych oraz formom wsparcia osób uzależnionych. Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele instytucji, służb, placówek oświatowych oraz przedstawiciele Rady Gminy Piecki działający na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom.
(prelegentem będzie p. Janusz Sierosławski, członek Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Państwowa, Instytutu Psychiatrii I Neurologii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
„DZIECKO MA PRAWO BYĆ SOBĄ. MA PRAWO DO POPEŁNIANIA BŁĘDÓW. MA PRAWO DO POSIADANIA WŁASNEGO ZDANIA. MA PRAWO DO SZACUNKU.
NIE MA DZIECI - SĄ LUDZIE.”

Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości
Ulotka - krok od tragedii
Ulotka - bo nikt nie zasługuje na krzywdzenie