Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
AKTUALNOŚCI 2021
,,ABC Przedsiębiorczości V.  Edukacja Finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast,,

W ramach projektu Fundacji Wspomagania Wsi, realizowanym we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej w dniach 15-16 października  2021 roku w świetlicy Klubu Integracji Społecznej w GOPS Piecki odbyło się bezpłatne, otwarte szkolenie z zakresu „ABC przedsiębiorczości”.
W ramach aktywizacji bezrobotnych mieszkańców gminy Piecki do uczestnictwa w szkoleniu zaproszone zostały  osoby zainteresowane podniesieniem wiedzy na temat różnych form aktywizacji społecznej i zawodowej. Wśród uczestników byli mieszkańcy Piecek i pobliskich miejscowości.
W trakcie trwania zajęć omówione zostały  procedury związane  z uruchomieniem działalności gospodarczej oraz sposoby analizy własnych zasobów finansowych ,pomoc w opracowaniu biznesplanu działalności gospodarczej. Uczestnicy mieli także okazję do skonsultowania z ekspertami swoich, opisanych w biznesplanach, pomysłów na firmę.
Cykl 2 - dniowego szkolenia przeprowadzili trenerzy współpracujący z Fundacją Wspomagania Wsi: którzy podzielili się fachową wiedzą i aktywizowali uczestników poprzez prowadzenie ćwiczeń i warsztatów. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy.
Udział w nim wzięło 15 osób, które na zakończenie otrzymały zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ,,ABC Przedsiębiorczości V. Edukacja Finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast’’
Uczestnicy wyrazili chęć udziału w kolejnych tego typu szkoleniach, które będą organizowane w ramach programu reintegracji zawodowej prowadzącego przez działający w strukturach GOPS w Pieckach Klub Integracji Społeczne

Sporządziła:
Koordynator Klubu Integracji Społecznej
Agnieszka Wasyk