Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
AKTUALNOŚCI 2021
Obchody Światowego Dnia FAS
9 września 2021 r.
Organizator lokalny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
(ang. fetal alcohol syndrome, FAS)

Od roku 2016 GOPS w Pieckach włącza sie w obchody Światowego Dnia FAS.
Alkoholowy zespół płodowy (ang. fetal alcohol syndrome, FAS) - zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć, zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży. Do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka.
- W jaki sposób alkohol wpływa na nienarodzone dziecko?
Alkohol poprzez łożysko przedostaje się do płodu i doprowadza do wielu szkód w jego organizmie. Przede wszystkim uszkadza jego układ nerwowy - również mózg. Prowadzi również do zahamowania wzrostu dziecka. W najgorszym przypadku, spożywany często i w dużych ilościach, może skutkować śmiercią płodu.
- W jaki sposób rozpoznaje się FAS u dziecka?
Najczęściej są to dzieci z niską wagą urodzeniową, ich głowa jest mała i wąska, ponadto występują liczne opóźnienia rozwojowe. Dzieci, u których występuje FAS mają nisko osadzone uszy, wąską górną wargę, krótką szyję, małą żuchwę, cofnięty podbródek oraz szeroko rozstawione oczy z opadającymi powiekami.

PLANOWANY PROGRAM OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA FAS w 2021r. w PIECKACH