Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
AKTUALNOŚCI 2021
Obchody XXIII Warmińsko Mazurskich Dni Rodziny w Pieckach
Lekcja ,,Pamięć i tożsamość”

Horacy pisał „Non omnis moriar” - nie  wszystek umrę. Jak  rozumieć te słowa?
Każdy z nas podczas życia podąża swą własną ścieżką, zawiera określone przyjaźnie, zakłada rodzinę. Poprzez swoje czyny zapisujemy się w pamięci zarówno najbliższych nam osób, jak i tych obcych, których obdarzyliśmy uśmiechem w momencie, gdy potrzebowali go najbardziej. Uwiecznieniem tej pamięci jest miejsce spoczynku, które stanowi swoisty pomnik ku czci i pamięci  osób, które od nas odeszły.
28 lipca 2021r asystenci rodziny i sekretarz GKPiRPA w GOPS w ramach XXIII Warmińsko Mazurskich Dni Rodziny ,,Młodość - Miłość - Małżeństwo - Rodzina” zorganizowali sprzątanie  zaniedbanych i opuszczonych grobów na cmentarzu.
Celem inicjatywy było nie tylko sprzątanie, ale przede wszystkim  pamięć o tych, którzy odeszli pozostawiając pustkę w naszym życiu.
W ramach akcji rodziny z dziećmi  odwiedziły cmentarz parafialny w Pieckach, miejsce pamięci i  posprzątali  bezimienne, opuszczone groby. Rodziny wykazały się dużym zaangażowaniem przy porządkowaniu mogił, wyrywaniu trawy i chwastów. Radością napawa fakt, że potraktowali wolny czas na sprzątanie cmentarza jako lekcję szacunku i pamięci o przodkach. Wspólne działania na cmentarzu miały przede wszystkim walor wychowawczy, sprzyjały również wyciszeniu i zadumie nad światem współczesnym i przemijaniu. Dzięki takim działaniom kształtujemy u dzieci empatię, oraz troskę o dobro drugiego człowieka.       
Dzieci biorące udział  w akcji mówiły o potrzebie serca, deklarując, że będą systematycznie opiekować się jedną zaniedbaną, opuszczoną mogiłą.
Bardzo się cieszymy, że nasza inicjatywa spotkała  się z tak dużym zainteresowaniem. Wspólnie możemy dla Piecek  zrobić wyjątkową rzecz - zadbać o dziedzictwo kulturowe i pamięć ludzi, którzy budowali naszą lokalną społeczność   na rożnych etapach  dziejów. W tym miejscu spoczywają przecież nasi mieszkańcy i osoby zasłużone dla Piecek, które przez dziesięciolecia działały społecznie, tworzyły stowarzyszenia, czy choćby zarządzały Pieckami. Poprzez włączanie się w tego typu akcje możemy dać dobry przykład naszym dzieciom i pokazać, w jaki sposób należy dbać o dziedzictwo kulturowe naszej małej ojczyzny. Akcja zakończyła się zapaleniem zniczy na uporządkowanych grobach oraz modlitwą za zmarłych.
Organizatorzy  dziękują serdecznie rodzinom za poświęcony czas i zaangażowanie.


Sporządziła
Jolanta Ciesiulewicz - asystent rodziny w GOPS