Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
AKTUALNOŚCI 2021
TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ
pod hasłem ,, Ekonomia społeczna w rozwoju lokalnym -praca wartością człowieka”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Klub Integracji Społecznej w Pieckach wraz z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie przystąpił do realizacji wspólnej inicjatywy tzw. TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ pod hasłem ,, Ekonomia społeczna w rozwoju lokalnym -praca wartością człowieka”.
W dniu 25 czerwca 2021 r., od godz. 13 00 do godz. 16 00,  na placu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Zwycięstwa 35/2 odbyły się Targi Ekonomii Społecznej, które miały na celu zaprezentowanie działalności  i nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej ( w tym min. organizacjami pozarządowymi). W programie spotkania była:
1.,,Strefa dorosłych” -stoiska informacyjne   podmiotów ekonomii społecznej i PUP

•Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej  WAMA COOP z Olsztyna
•Klub Integracji Społecznej  -   Wolontariat ,,Pomocna Dłoń’’ z Piecek
•Koło Gospodyń Wiejskich ,,MAKÓWKA’’  z Piecek
•Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej
•Stowarzyszenie Kobieta na Plus z Rucianego Nidy
•Parafialny Zespół CARITAS
•Grupa Seniorów ,,ISKIERKA NADZIEI’’
•Polski Związek Emerytów ,Rencistów i Inwalidów, Koło w Pieckach
•Ochotnicza Straż Pożarna w Pieckach
•Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pieckach
•Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach
•Powiatowy Urząd Pracy z Mrągowa

2.Strefa  młodych” - konkursy i zabawy dla dzieci i młodzieży --> (szczegóły pod zdjęciami)
3.Kącik kulinarny- poczęstunek dla wszystkich
4.Kącik profilaktyczno - medyczny -->(szczegóły pod zdjęciami)

Podmioty ekonomii społecznej  przygotowały na swoich stoiskach:
1)tablicę lub baner informacyjny
2)dane kontaktowe: adres, telefon
3)cele statutowe stowarzyszenia
4)materiały promujące działalność typu: ulotki, kronika, zdjęcia itp.

Osoba prowadząca spotkanie prezentowała  poszczególne stoiska PES i PUP. Relacje ze spotkania zamieszczone są                                                                  Teresa Nowacka - Kierownik GOPS w Pieckach
targi ekonomii spolecznej 2021 (1) targi ekonomii spolecznej 2021 (2) targi ekonomii spolecznej 2021 (3) targi ekonomii spolecznej 2021 (4)
targi ekonomii spolecznej 2021 (5) targi ekonomii spolecznej 2021 (6) targi ekonomii spolecznej 2021 (7) targi ekonomii spolecznej 2021 (8)
targi ekonomii spolecznej 2021 (9) targi ekonomii spolecznej 2021 (10) targi ekonomii spolecznej 2021 (11) targi ekonomii spolecznej 2021 (12)
targi ekonomii spolecznej 2021 (13) targi ekonomii spolecznej 2021 (14) targi ekonomii spolecznej 2021 (15) targi ekonomii spolecznej 2021 (16)
targi ekonomii spolecznej 2021 (17) targi ekonomii spolecznej 2021 (18) targi ekonomii spolecznej 2021 (19) targi ekonomii spolecznej 2021 (20)
targi ekonomii spolecznej 2021 (21) targi ekonomii spolecznej 2021 (22) targi ekonomii spolecznej 2021 (23) targi ekonomii spolecznej 2021 (24)
targi ekonomii spolecznej 2021 (25) targi ekonomii spolecznej 2021 (26) targi ekonomii spolecznej 2021 (27) targi ekonomii spolecznej 2021 (28)
targi ekonomii spolecznej 2021 (29) targi ekonomii spolecznej 2021 (30) targi ekonomii spolecznej 2021 (31) targi ekonomii spolecznej 2021 (32)
targi ekonomii spolecznej 2021 (33) targi ekonomii spolecznej 2021 (34) targi ekonomii spolecznej 2021 (35) targi ekonomii spolecznej 2021 (36)
targi ekonomii spolecznej 2021 (37) targi ekonomii spolecznej 2021 (38) targi ekonomii spolecznej 2021 (39) targi ekonomii spolecznej 2021 (40)
targi ekonomii spolecznej 2021 (41) targi ekonomii spolecznej 2021 (42) targi ekonomii spolecznej 2021 (43) targi ekonomii spolecznej 2021 (44)
targi ekonomii spolecznej 2021 (45) targi ekonomii spolecznej 2021 (46) targi ekonomii spolecznej 2021 (47)
STREFA MŁODYCH

W piątek 25 czerwca odbyły się Targi Pracy z  Ekonomią Społeczną.  Zaproszeni mieszkańcy naszej gminy, którzy odwiedzili targi ze swoimi pociechami mieli możliwość aktywnie spędzić czas. Z tej okazji na placu przy GOPS przygotowano dla dzieci i młodzieży szereg konkurencji sprawnościowych min. zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej Klanzy, zabawy z tunelem, tor przeszkód, unihokej oraz gry i zabawy ruchowe.
Udział w konkurencjach dostarczył wielu emocji,  był niesamowitą zabawą, a piękna, słoneczna pogoda pozostawiła opaleniznę na radosnych uśmiechniętych twarzach uczestników. Dzieci chętnie ze sobą rywalizowały, na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody.
Celem zorganizowanych zabaw było:
- kształtowanie  nawyku  aktywności  ruchowej  w  rodzinie
- zapewnienie  uczestniczącym  rodzinom  aktywnego  wypoczynku
- wyrobienie  nawyku  czynnego  uczestnictwa  w  imprezach  rekreacyjnych
- zachęcenie  dzieci  do  systematycznej  aktywności  ruchowej  poprzez  czynny  udział  we  wspólnych  imprezach  sportowo - rekreacyjnych  ze  swoimi  rodzicami  i  rodzeństwem
- zachęcenie  dzieci i młodzież  do  współzawodnictwa  poprzez  gry  i  zabawy  ruchowe
- wdrożenie  rodziców  do  współpracy 
- integracja  środowiska  lokalnego
Dziękujemy wszystkim  dzieciom za aktywny udział i sportową rywalizację, podziękowania kierujemy  także  do rodziców, którzy poświęcili swój czas na wspólną zabawę.

Sporządziła
Jolanta Ciesiulewicz - asystent rodziny w GOPS
STOISKO PROFILAKTYCZNE: ODPOWIEDZIALNI RODZICE-SZCZĘŚLIWE DZIECI- WAKACJE  TYLKO NA TRZEŹWO"

Mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście biorący udział w Targach otrzymali
materiały profilaktyczno-informacyjne dotyczące profilaktyki, udzielano informacji o działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego oraz  działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Uczestnicy zostali poinformowani o zatrudnieniu Pedagoga ulicy, który będzie prowadził zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach Profilaktycznej Akcji Wakacyjnej w Pieckach, Cierzpiętach, Macharach oraz Goleni.
Na stoisku można było pobrać wniosek do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o leczenie alkoholowe oraz wniosek o Kartę Dużej Rodziny.
Przy punkcie profilaktycznym był Kącik dla dzieci, w którym dzieci miały do dyspozycji:
kolorowanki, szarady, rebusy  w temacie profilaktyczno-edukacyjnym oraz brały udział w konkursach pod hasłem:
" Odpowiedzialni rodzice-szczęśliwe dzieci-  wakacje  tylko na trzeźwo":

1. Bezpieczne wakacje.
2. Czy znasz ważne numery telefoniczne ?
3. Wymień 5 możliwości spędzania wolnego czasy bez telefonu, internetu, telewizora.


osoba odpowiedzialna:
Katarzyna Kozak
Sekretarz GKPiRPA