Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
AKTUALNOŚCI 2021
PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach rozważa możliwość przystąpienia w roku 2021 do Programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2021”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami.

GOPS rozważa wsparcie  poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.     

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (89) 742 22 78 lub e-mail: gops@piecki.com.pl

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.