Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
AKTUALNOŚCI 2020
REGULAMIN KONKURSU
Lokalne obchody XXII Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem  ,,Dni Rodziny w Gronie Rodziny”

Dni Rodziny to nie tylko przedsięwzięcia integrujące, ale przede wszystkim lokalne działania, w których możemy podkreślić znaczenie rodziny.
Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej pragniemy zachęcić do współpracy rodzinnej w domowym zaciszu w ramach obchodów XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem ,,Młodość-Miłość- Małżeństwo- Rodzina”
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach zaprasza do udziału w konkursach:
-„Rodzina to największy skarb”- konkurs plastyczny
-,,Tak wiele możemy wspólnie”- konkurs video
-,,Ja i moja rodzina”- konkurs fotograficzny

Konkurs  skierowany  jest do  dzieci, młodzieży i rodzin Gminy Piecki.
Celem konkursu jest propagowanie wartości rodziny, budowanie i pielęgnowanie więzi rodzinnych, zwrócenie uwagi na jakość relacji w rodzinie i pokazanie ich znaczenia dla dziecka i rodziców, promowanie wartości wieku dojrzałego, odwołanie się do idei bliskości więzów rodzinnych.
Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, zdjęć lub filmu, ilustrujących wspólnie spędzany czas z rodzinną zgodnie z tytułem konkursu.
Rysunek, wyklejanka, zdjęcie, komiks, krótki film a może inna forma plastyczna? Pokaż jak spędzasz czas z najbliższymi.
Informacje o konkursie przekazane  zostały także  rodzinom przez asystentów rodziny.

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do końca czerwca 2020r

Na adres
GOPS Piecki, ul. Zwycięstwa 35/2, 11-710 Piecki lub e-mail asystent@piecki.com.pl z dopiskiem „Konkurs”
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu.
Zgłoszenia, wysłane po terminie, nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie konkursu.
Dodatkowych informacji udzieli koordynator konkursu
Jolanta Ciesiulewicz , tel. 665 621 888Zapraszamy do udziału w konkursie.