Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
AKTUALNOŚCI 2019
„Wybieram Życie” - Projekt socjalny GOPS w Pieckach

W ramach działań wynikających z Gminniej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Piecki na lat 2016-2022  oraz „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Piecki na lata 2017-2020”  powstał projekt socjalny pn. ”Wybieram życie”.
Projekt realizowany był w porozumieniu i we współpracy z pielęgniarkami położnymi ze Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie , które realizują projekt   „Wdrażanie działań edukacyjnych i informacyjnych zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne raka szyjki macicy”.
W dniu 7 grudnia 2019r. w karetce przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach odbyło się bezpłatne  badanie cytologiczne , w którym udział wzięło 30 kobiet w wieku od 25-59 lat. Akcja wpisała się w program przeciwdziałania przemocy  wobec kobiet „Biała wstążka”  i będzie powtarzana cyklicznie.
Dziękujemy pracownikom służby zdrowia Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie P.Małgorzacie Drężek -Skrzeszewskiej oraz P.Małgorzacie Kiełczowskiej za możliwość włączenia GOPS w Pieckach do realizowanego projektu.

Starszy pracownik socjalny Anna Kordek