Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
AKTUALNOŚCI 2019
Kampania " Biała Wstążka" w Pieckach

Kapania " Biała Wstążka" powstała z inicjatywy   mężczyzn i jest głównie do nich adresowana. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Tegoroczna akcja trwa od 26 listopada do 10 grudnia, kiedy to obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
W tym okresie organizatorzy kampanii zachęcają mężczyzn aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę, manifestując w  ten sposób sprzeciw wobec przemocy.
W Pieckach  kampania "Biała Wstążka" odbywa się po raz ósmy i w tym roku przebiegała w dwóch etapach.
Pierwszy  etap odbył się   w  dniu 7 grudnia 2019r w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Zwycięstwa 35/2 w godzinach 9.00 - 12.00  zorganizowana została  akcja  „OTWARTYCH DRZWI”, w ramach której było:
-rozdawanie mieszkańcom ulotek oraz przypinanie białych wstążek przez wolontariuszki z Nawiad pod opieką Pani Renaty Minkiewicz;
-projekcja multimedialna materiałów edukacyjno - profilaktycznych,  kampanii społecznych;
-warsztaty na temat przeciwdziałania przemocy "Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych dotyczących przemocy w rodzinie", prowadzony przez  psychologa, specjalistę do spraw mediacji i poradnictwa rodzinnego, Panią Halinę Chorążewicz;

Ponadto konsultacji udzielali:
- pracownik socjalny
- dzielnicowy
- psycholog, specjalista ds. mediacji i poradnictwa rodzinnego
- przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
- kurator zawodowy ds. rodzinnych i nieletnich
- członek GKPiRPA

Drugi etap odbędzie się w   dniach 11-12 grudnia br.w ramach nawiązanej współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości w  Klubie Integracji Społecznej prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach. Odbędą się spotkania dla dzieci, młodzieży, oraz osób tworzący lokalny system pomocy dziecku i rodzinie, z udziałem ekspertów - sędziów zajmujących się zawodowo przestrzeganiem praw człowieka, a szczególnie praw dzieci.
W dniu 11 grudnia b.r. w siedzibie GOPS/KIS w Pieckach ul. Zwycięstwa 35/2 spotkanie dzieci i młodzieży szkolnej ze Szkoły Podstawowej w Pieckach(przedstawiciele samorządu szkolnego)oraz wolontariusze z Punktu Wolontariatu „ Pomocna Dłoń”z sędziami z Ministerstwa Sprawiedliwości nt. zagrożenia i konsekwencji wynikających z przemocy domowej i przemocy rówieśniczej
W dniu 12 grudnia b.r. w siedzibie w  GOPS/KIS w Pieckach ul. Zwycięstwa 35/2 spotkanie z udziałem osób tworzących lokalny system wsparcia dziecka i rodziny tj. pracowników socjalnych, asystentów rodzin, policji, pedagogów szkolnych, pielęgniarek, wolontariuszy i przedstawicieli lokalnych mediów. W tym dniu w godz. 13.00-14.00 odbędzie się tez spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Nawiadach
GOPS w Pieckach realizując zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tworzy lokalne koalicje i nawiązuje ponadgminne partnerstwa. W ramach współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Pieckach z Miejsko /Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piszu, w dniu 13 grudnia b.r., w przedstawiciele Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości poprowadzą podobne spotkania z kadrą MGOPS oraz z uczniami SP w Piszu.
Spotkania  i zajęcia odbywać się będą w ramach organizowanego przez GOPS w Pieckach ,,Tygodnia ochrony ofiar przemocy” , wpisującego się w ogólnopolską kampanię ,, Biała Wstążka”.

Sporządziła: Monika Bijaczewska