Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
AKTUALNOŚCI 2019
Ochrona dzieci przed przemocą - zajęcia z ekspertami z Ministerstwa Sprawiedliwości w GOPS w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach nawiązał współpracę z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, na rzecz realizacji ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemoc na lata 2019 -2023”.
W ramach tej współpracy w dniu 11 grudnia b.r. w godz. 10 00- 13 00  w świetlicy Klubu Integracji Społecznej GOPS w Pieckach ( z udziałem wolontariuszy i uczniów Szkoły Podstawowej w Pieckach), oraz 12 grudnia b.r. w Szkole Podstawowej w Nawiadach, eksperci z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, sędzia Paweł Jaros i sędzia Paweł Kaczor (członkowie Komitetu Lanzarote  - organu traktatowego Europejskiej Konwencji, w sprawie ochrony dzieci przed seksualnym wykorzystaniem i krzywdzeniem), w ramach edukacji prawnej , w celu wypełnienia zaleceń Komitetu Lanzarote przeprowadzą zajęcia z młodzieżą. Celem zajęć będzie przekazanie młodzieży  wiedzy na temat zjawiska i skutków przemocy rówieśniczej i przemocy domowej, zagrożeń w Internecie, pojawiającego się stalkingu oraz sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach wynikających z tego rodzaju przemocy.
Resort Sprawiedliwości wykonując polskie zobowiązania międzynarodowe przywiązuje dużą wagę do wszelkich działań mających na celu walkę z przemocą, zwłaszcza taką której doświadczają uczniowie i ich rodziny w związku z czym, w dniu 12 grudnia b.r. w godz. 10 00 12 00 w świetlicy GOPS w Pieckach, eksperci  z Ministerstwa Sprawiedliwości podczas  narady szkoleniowej  przedstawicieli służb społecznych, służby zdrowia, policji, oświaty i samorządu lokalnego, tworzących lokalny system wspierania rodzin, poprowadzą zajęcia i wykład na temat zagrożeń i następstw wynikających z przemocy domowej i przemocy rówieśniczej, a także krzywdzenia i niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych.
GOPS w Pieckach realizując zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tworzy lokalne koalicje i nawiązuje ponadgminne partnerstwa. W ramach współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Pieckach z Miejsko /Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piszu, w dniu 13 grudnia b.r., w przedstawiciele Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości poprowadzą podobne spotkania z kadrą MGOPS oraz z uczniami SP w Piszu.
Spotkania  i zajęcia odbywać się będą w ramach organizowanego przez GOPS w Pieckach ,,Tygodnia ochrony ofiar przemocy” , wpisującego się w ogólnopolską kampanię ,, Biała Wstążka”.


Teresa Nowacka -Kierownik GOPS w Pieckach