Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
AKTUALNOŚCI 2019
PROJEKT SOCJALNY „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

W dniu 26 października 2019r. pracownicy socjalni GOPS Piecki Agnieszka Mieszała i Monika Niedzwiecka  w ramach projektu socjalnego „Ocalić od zapomnienia” wraz  z 15-osobową  grupą dzieci i młodzieży ( w tym m.in.: wolontariuszy „ Pomocna dłoń”, dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej ) przeprowadziły akcję sprzątania opuszczonych i zapomnianych grobów na cmentarzu parafialnym w Pieckach.
Celem głównym realizowanego przedsięwzięcia było uwrażliwienie dzieci i młodzieży  na potrzebę angażowania się w bezinteresowne działania na rzecz społeczeństwa lokalnego  w atmosferze  zbliżających się świąt Wszystkich Świętych.
Projekt miał też na celu nabycie przez uczestników umiejętności wzajemnej współpracy, kształtowania predyspozycji do bycia empatycznym, otwartym na różne inicjatywy społeczne, integrację rówieśniczą, spędzenie wolnego czasu w sposób aktywny i pożyteczny . W czasie pogadanki podsumowującej  akcję ,  wszystkie dzieci przyznały, że są zadowolone ze swojej obecności i swojej pracy , czują się potrzebne, widzą, że zrobili coś ważnego i potrzebnego, że dzięki nim 30grobów jest uporządkowanych a cmentarz wygląda dużo ładniej. Zadeklarowały też , że chciałyby wziąć udział w takiej akcji również w przyszłym roku.


Sporządziła: Agnieszka Mieszała, Monika Niedzwiecka
Ocalic od zapomnienia (1) Ocalic od zapomnienia (2) Ocalic od zapomnienia (3) Ocalic od zapomnienia (4)
Ocalic od zapomnienia (5) Ocalic od zapomnienia (6) Ocalic od zapomnienia (7) Ocalic od zapomnienia (8)
Ocalic od zapomnienia (9) Ocalic od zapomnienia (10) Ocalic od zapomnienia (11)