Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
2019
COFNIJ-->
Wizyta studyjna  przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej w Klubie Integracji Społecznej w GOPS                       w Pieckach

W dniu 25 października 2019 r. w Klubie Integracji Społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej województwa warmińsko -mazurskiego. Organizatorem wizyty był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie.
W ramach 2 -dniowego wyjazdu studyjnego, który był skierowany do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym m.in. Klubów Integracji Społecznej (KIS) z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, uczestnicy wymieniali się informacjami oraz poznawali dobre praktyki w zakresie:
1. funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym KIS, spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych (zekonomizowanych), spółek non- profit,;
2. tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych przy podmiotach reintegracyjnych;
3. aktywizacji zawodowej uczestników podmiotów reintegracyjnych (KIS);
4. współpracy podmiotów reintegracyjnych z przedsiębiorcami (KIS);
5. zorganizowanie warsztatów sieciujących Kluby Integracji Społecznej
Wizyta studyjna zorganizowana była przez ROPS w ramach projektu ,, Ekonomia  Społeczna na Warmii i Mazurach”.
Z uwagi na szeroką działalność samorządu lokalnego,  GOPS i  Klubu Integracji Społecznej, w   2018 r. Gmina Piecki była laureatem konkursu ,, Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”.


T. Nowacka - Kierownik GOPS w Pieckach