Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
AKTUALNOŚCI 2019
Spotkania z okazji Międzynarodowego  Dnia Osób Starszych w ramach projektu ,, Babcia z klasą/Dziadek
z klasą”.


Dzień 1 października obchodzony  jest jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, który w 1990 roku  ustanowiło Zgromadzenie Ogólne ONZ. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach realizując zadania pomocy społecznej podejmuje nowatorskie działania skierowane do osób starszych, przynoszące pomoc i radość Seniorom, a także pozwalające im aktywnie włączyć się w życie społeczne, a szczególnie   w życie młodego pokolenia.
W czerwcu 2019 r. GOPS w Pieckach przystąpił do ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ,, ę” z siedzibą w Warszawie. Ze zgłoszonych  80 projektów Komisja Konkursowa  wybrała 13 podmiotów, z którymi w lipcu b.r. podpisano Umowę na  ,, Bezpłatne doradztwo” -  w zakresie wdrażania projektu: ,,Generator Innowacji. Sieci wsparcia' 'p.n. ,,Babcia z Klasą /Dziadek z Klasą '', dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
W sierpniu odbyło się spotkanie konsultacyjne z  Panem Wojciechem Kłosowskim doradcą  Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ,, ę” z Warszawy, w którym udziału wzięli pracownicy socjalni, koordynator usług opiekuńczych, przedstawiciele władz samorządu lokalnego i oświaty oraz przedstawiciele stowarzyszeń senioralnych. Celem spotkania było opracowanie Planu wdrożenia innowacji dot. projektu ,,Babcia z Klasą /Dziadek z Klasą”. Ustalono, że klasa szkolna będzie współpracować ze Stowarzyszeniem Active Seniors in Piecki "Iskierka Nadziei", natomiast młodzież z Punktu Wolontariatu ,, Pomocna Dłoń” działającego prze GOPS nawiąże współpracę  z osobami starszymi objętymi usługami opiekuńczymi.
W dniach od 1 do 4 października w świetlicy Klubu Integracji Społecznej w GOPS odbyły się spotkania z seniorami. Wolontariusze i pracownicy przygotowali specjalne ,, jesienne bukieciki”, które wręczono wraz z życzeniami seniorom min. z amatorskiej grupy teatralnej ,, Iskierka Nadziei”  oraz osobom starszym zaproszonym przez opiekunki realizujące w ich domach usługi opiekuńcze.
W dniu 4 października odbyło się pierwsze spotkanie z osobami starszymi, w ramach tzw. planu wdrażania innowacji ,, Dziadek z klasą/babcia z klasą”. W miłej, kameralnej atmosferze, przy ,, słodkim poczęstunku” seniorzy wspominali czasy swojej młodości i mówili o tym, czego nauczyli się od swoich dziadków.  W spotkaniu udział wzięli pracownicy GOPS oraz ,, junior - wolontariusze” ze Szkoły Podstawowej w Nawiadach z Panią Renatą Minkiewicz, którzy z wielkim zaciekawieniem słuchali seniorów, śpiewali piosenki, a także mówili o swoich babciach i dziadkach.
Spotkanie to było  jednym  z pierwszych spotkań seniorów z wolontariuszami w ramach realizacji w/w projektu. Celem jego  było  wytworzenie  więzi międzypokoleniowych oraz  przełamanie wzajemnych stereotypów. Uczestnicy zgodnie zdecydowali, że jest potrzeba aby dzieci i seniorzy lepiej poznali się i wymienili się wiedzą, pozyskali nowe umiejętności, nowych przyjaciół i nowe spojrzenie na świat, dlatego kolejne spotkanie odbędzie się jeszcze w tym roku.                                                                                                                                

Lokalny koordynator projektu - Kierownik GOPS T. Nowacka