Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
2019
COFNIJ-->
,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w domach''

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach przyłączył się do realizowanego przez Fundację  Hospicyjną z Gdańska projektu ,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w domach'', sfinansowanego ze środków Fundacji PZU. Głównym celem projektu było wsparcie opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych ze względu na chorobę lub wiek, wymagających stałej opieki w domu poprzez organizację praktycznych szkoleń.
Szkolenia składały się z czterech bloków specjalistycznych ; część socjalna i psychologiczna, część pielęgnacyjna i rehabilitacyjna.
Szkolenie składało się z 4 części i obejmowały spotkanie z pielęgniarką, rehabilitantem, psychologiem i pracownikiem socjalnym. Dzięki nim rodziny uzyskały wiedzę i umiejętności w zakresie właściwego wykonywania czynności pielęgnacyjnych oraz ćwiczeń, pozwalających na utrzymanie sprawności w możliwym stopniu. Spotkanie z psychologiem miało pomóc w udzielaniu wsparcia emocjonalnego podopiecznemu, ale przede wszystkim w dbaniu o własne siły i emocje, radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Celem spotkania z pracownikiem socjalnym było udzielenie wsparcia informacyjnego, przedstawienie możliwości uzyskania pomocy i wyjaśnienie procedur. Odbyło się 5 jednodniowych szkoleń, które trwały od 8 lipca do 22 sierpnia.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymał certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, a także Poradnik „Przewlekle chory w domu” opracowany przez Fundację Hospicyjną. W szkoleniowych łącznie wzięło udział 61 osób.
Z ankiet wypełnionych przez uczestników na zakończenie zajęć wynika, że najbardziej potrzebna jest opiekunom rodzinnym wsparcie psychologiczne. Podjęta też została inicjatywa utworzenia Grupy Wsparcia Opiekuna Dziennego, która spotykałaby się w GOPS  jeden  raz w miesiącu. Uczestnicy bardzo pozytywnie zaopiniowali pomysł takiej formy wsparcia jak również zadeklarowali chęć udziału w grupie wsparcia.
GOPS w Pieckach pragnie wyrazić podziękowanie dla Fundacji Hospicyjnej
z Gdańska za możliwość udziału w tym projekcie jak również za przekazanie nieodpłatnie Poradnika „Przewlekle chory w domu”, które będą bardzo pomocne opiekunom w codziennej pielęgnacji chorych.

Sporządziła:
Agnieszka Wasyk
Opiekun rodzinny nie musi byc sam (1) Opiekun rodzinny nie musi byc sam (2) Opiekun rodzinny nie musi byc sam (3) Opiekun rodzinny nie musi byc sam (4)