Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
2019
COFNIJ-->
,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia dla osób zależnych w domach'' w GOPS w Pickach

W dniu 08.07.2019 r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach, w świetlicy KIS rozpoczęto realizację  projektu Fundacji  Hospicyjnej z Gdańska pod hasłem: ,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia dla osób zależnych w domach''.
OPIEKA WYTCHNIENIOWA TO  INNOWACJA, KTÓRA WSPIERA W POMAGANIU
Projekt skierowany jest do członków rodzin, którzy zajmują się osobami starszymi i zależnymi . Osoby te wykonują odpowiedzialną pracę dlatego potrzebują rady, rozmowy, wskazówek, czasem też pomocy w rehabilitacji i kierowaniu na badania.
W programie szkolenia 4 -godzinnego są prezentacje/warsztaty/prelekcje prowadzone przez:
- Psychologa
- Rehabilitanta
- Pielęgniarkę środowiskową
- Pracownika socjalnego

W szkoleniu w dniu 8 lipca udział wzięła 15 - osobowa grupa . Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w spotkaniu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka bezpośrednio odpowiedzialna za stałe diagnozowanie problemów społecznych, zobowiązana jest do podejmowania przedsięwzięć, mających na celu pomoc w rozwiązaniu napotkanych trudności, dlatego GOPS w Pieckach nawiązał współpracę z Fundacją Hospicyjną z Gdańska realizującą projekt ,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia dla osób zależnych w domach''., sfinansowany ze środków Fundacji PZU.
Osoby chętne zapraszamy do wzięcia udziału  w kolejnych edycjach  jednodniowego  szkolenia w terminach:

W lipcu: 22.07.2019 r. oraz 29.07.2019
W sierpniu : 05.08.2019 r. oraz  22.08.2019

Zapisy w GOPS Piecki pok. nr 22 ( sekretariat) lub pokój nr 19 ( świadczenia rodzinne), pod nr. tel. 89 741 38 90 lub 89 742 22 78 oraz na adres: gops@piecki.com.pl

Serdecznie zapraszam do udziału
Teresa Nowacka - Kierownik GOPS w Pieckach
Opiekun rodzinny nie musi byc sam (1)
,,POTWIERDZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE
Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia dla osób zależnych w domach'' w GOPS w Pickach
KLIKNIJ