Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
AKTUALNOŚCI 2019
Praca interdyscyplinarna nad "Lokalnym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie".

W GOPS w Pieckach w  dniu 22 maja odbyło sie spotkanie grupy roboczej w sprawie  utworzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2013. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Pieckach, Urzędu Gminy w Pieckach, Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej w Pieckach, Gminnego  Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pieckach, Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Piecki oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach.
     Celem spotkania było wypracowanie kierunku wspólnych działań profilaktyczno- edukacyjnych. Podczas spotkania dyskutowano na temat zjawiska przemocy w naszej gminie na podstawie własnych obserwacji oraz została zredagowana analiza SWOT. Na podstawie analizy uzyskano odpowiedź na potrzeby mieszkańców naszej gminy w temacie zjawiska przemocy i podjęto decyzję aby wpisać je w  cele i zadania do realizacji w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023.
Lokalny program przemoc w rodzinie (1) Lokalny program przemoc w rodzinie (2) Lokalny program przemoc w rodzinie (3)