Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
ŚWIETLICA OPIEKUŃCZA "MROWISKO" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NAWIADACH
2019
COFNIJ -->
KONKURS RECYTATORSKI „SPOTKANIE Z POEZJĄ”

Dnia 13 marca 2019r. w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny w placówce wsparcia dziennego- świetlicy opiekuńczo- wychowawczej „Mrowisko” w Nawiadach wychowawca Iwona Malewska- Nowak zorganizowała konkurs recytatorski pn. „Spotkanie z poezją”. Uczestnicy świetlicy pięknie recytowali wcześniej przygotowane wiersze pokonując swoją nieśmiałość i tremę. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:
- Teresa Nowacka- Kierownik GOPS Piecki
- Elżbieta Niedźwiecka- przedstawiciel rodziców SP w Nawiadach
- Teresa Dworczak- członek Gminnej Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej

Dzieci zaprezentowały wybrane przez siebie wiersze o różnej tematyce:
„Na straganie”, „Dyzio Marzyciel”, „Bajeczka o osiołku”, „Kwoka”, „W ogródku”, „Bosa osa”, „Kurcze blade”, „Spóźniony słowik”, „Jeżeli miłość jest” oraz „W pamiętniku Zofii Bobrówny”.
Piękna recytacja wywołała łzy wzruszenia u członków komisji. Wysiłek dzieci włożony w przygotowanie wierszy został nagrodzony upominkami, które wywołały uśmiech na ich twarzach.