Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
AKTUALNOŚCI 2018
Happening - Dzien Praw Dziecka (1) Happening - Dzien Praw Dziecka (2) Happening - Dzien Praw Dziecka (3) Happening - Dzien Praw Dziecka (4)
Happening - Dzien Praw Dziecka (5) Happening - Dzien Praw Dziecka (6) Happening - Dzien Praw Dziecka (7) Happening - Dzien Praw Dziecka (8)
Dziecka prawa, ważna sprawa

Dnia 20 listopada 2018r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zorganizował kolorowy happening w ramach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka pod hasłem „Dziecka prawa, ważna sprawa” pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka- pana Marka Michalaka oraz patronatem lokalnym Wójt Gminy Piecki - pani Agnieszki Kurczewskiej.
Celem happeningu było propagowanie idei praw dziecka oraz przybliżenie społeczeństwu zapisów Konwencji Praw Dziecka. W barwnym przemarszu wzięło udział ok. 250 osób, w tym: pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, dzieci i pracownicy Samorządowego Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w Pieckach, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Pieckach, uczniowie i pedagog ze Szkoły Podstawowej w Nawiadach, funkcjonariusze Posterunku Policji w Pieckach oraz przedstawiciele Urzędu Gminy w Pieckach.
Licznie przybyłe dzieci niosły tabliczki z prawami dziecka oraz kolorowe balony, które wręczały przechodniom. Przy Urzędzie Gminy w Pieckach uczestnicy happeningu spotkali się z pracownikami samorządowymi. Dzieci z przedszkola przedstawiły krótką część artystyczną nawiązującą do Konwencji Praw Dziecka. W imieniu Pani Wójt pracownicy Urzędu Gminy spotkały się z dziećmi i wręczyły upominki. Podczas całego przemarszu towarzyszyła nam muzyka. Happening zakończył się przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach, gdzie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach- pani Teresa Nowacka wręczyła dzieciom nagrody za udział w konkursie plastycznym pod nazwą „Dziecka prawa, ważna sprawa”. Na zakończenie w niebo poleciały kolorowe balony.
Akcję przeprowadzili pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny.