Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
AKTUALNOŚCI 2018
Zakończenie projektu ,,Aktywni i kompetentni w gminie Piecki"

W dniu 24.09.2018 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Pieckach, odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu ,,Aktywni i kompetentni w gminie Piecki".
Organizatorem spotkania był  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach oraz Bank Żywności w Olsztynie, który jest realizatorem projektu ,,Aktywni i kompetentni w gminie Piecki", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020. Partnerem projektu była Gmina Piecki a współrealizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.
Projekt realizowany był w okresie od sierpnia 2017 r. do października 2018 r. Skierowany był do 15 osób bezrobotnych zagrożonych ryzkiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Uczestnicy projektu  odbyli szkolenia staże zawodowe i kursy ( prawo jazdy, kucharz, masaż, obsługa kasy fiskalnej, kierowanie ruchem), dzięki którym podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe . Każdy uczestnik objęty był również indywidualnym poradnictwem psychologicznym i doradztwem zawodowym. W ramach projektu finansowany był też dojazd uczestnika, materiały szkoleniowe, posiłek i opieka nad małymi dziećmi.
W programie spotkania::
ŘPrezes Federacji Banków Żywności  z Olsztyna -Marek Borowski przedstawił szeroką informację na temat działalności Banków Żywności których celem jest przede wszystkim zapobieganie marnotrawieniu żywności i przekazywaniu jej dla osób najbardziej potrzebujących pomocy i wsparcia
ŘWójt Gminy Piecki- Agnieszka Kurczewska podziękowała za realizację projektu z którego skorzystali podnosząc kwalifikacje zawodowe mieszkańcy Gminy Piecki
ŘKierownik GOPS- Teresa Nowacka przekazała informację na temat innych projektów realizowanych obecnie przy współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie min.:
1)Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2018, którego partnerem jest OSP i GOPS w Pieckach
2)Projekt ,, Aktywne i skuteczne organizacje - silny region”
Wśród zaproszonych gości byli: Dyrektor  SP im. K. Wojtyły w Pieckach -  Jadwiga Pietrzykowska i Wicedyrektor Teresa Grzywacz oraz Prezes OSP  Piecki -Mirosław Kozak.
W spotkaniu uczestniczyli instruktorzy prowadzący zajęcia i warsztaty w ramach projektu ,,Aktywni i kompetentni w gminie Piecki", pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach oraz koordynator działającego w GOPS Klubu Integracji Społecznej.
Najważniejszymi osobami byli jednak uczestnicy projektu, którzy wyrazili swoje zadowolenie z uczestnictwa w działaniach aktywizujących, a na zakończenie otrzymali Certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.
Bardzo cieszymy się, że Bank Żywności wybrał naszą gminę do współpracy dzięki czemu mieliśmy możliwość objęcia aktywizacją społeczną i zawodową naszych mieszkańców.
Uczestnikom dziękujemy za udział w projekcie , a Bank Żywności zapraszamy do dalszej współpracy

Teresa Nowacka
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach.
Zakonczenie - Aktywni i kompetentni (1) Zakonczenie - Aktywni i kompetentni (2) Zakonczenie - Aktywni i kompetentni (3) Zakonczenie - Aktywni i kompetentni (4)
Zakonczenie - Aktywni i kompetentni (5) Zakonczenie - Aktywni i kompetentni (6) Zakonczenie - Aktywni i kompetentni (7) Zakonczenie - Aktywni i kompetentni (8)
Zakonczenie - Aktywni i kompetentni (9) Zakonczenie - Aktywni i kompetentni (10) Zakonczenie - Aktywni i kompetentni (11) Zakonczenie - Aktywni i kompetentni (12)
Zakonczenie - Aktywni i kompetentni (13) Zakonczenie - Aktywni i kompetentni (14) Zakonczenie - Aktywni i kompetentni (15) Zakonczenie - Aktywni i kompetentni (16)
Zakonczenie - Aktywni i kompetentni (17) Zakonczenie - Aktywni i kompetentni (18) Zakonczenie - Aktywni i kompetentni (19) Zakonczenie - Aktywni i kompetentni (20)
Zakonczenie - Aktywni i kompetentni (21)