PRZETARGI W RAMACH PROJEKTU
"OGRANICZENIE BEZROBOCIA I SFERY WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W GMINIE PIECKI"
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
26.11.2014 r.
O G Ł O S Z E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu systemowego pn. Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1.
18.11.2014 r.
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiotem zamówienia jest usługa o nazwie "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu systemowego - Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."
07.11.2014 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiotem zamówienia jest usługa o nazwie "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu systemowego - Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."
                                   
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
SIWZ
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 4A
Załącznik 5
Załącznik 6

Załącznik 7
30.09.2014 r.
O G Ł O S Z E N I E O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na zadanie "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu systemowego pn. Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
11.09.2014 r.
O G Ł O S Z E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu systemowego pn. Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1.
Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty
02.09.2014 r.
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu systemowego - Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
27.08.2014 r.
Zawiadomienie o zmianach w SIWZ na przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu systemowego - Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."
Zawiadomienie o zmianach w SIWZ
25.08.2014 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu systemowego - Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
25.08.2014 r.
Zawiadomienie o zmianach w SIWZ na przeprowadzenie kursów zawodowych  w ramach projektu systemowego - Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."
Zawiadomienie o zmianach w SIWZ
25.08.2014 r.
Odpowiedzi na pytania zamawiającego dot treści SIWZ na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu systemowego - Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."
Odpowiedzi na pytania Zamawiającego
19.08.2014 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu systemowego - Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."
                                   
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
SIWZ
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 4A
Załącznik 5
Załącznik 6

Załącznik 7
05.06.2014 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu pn.Ograniczenie
bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1.
27.05.2014 r.
OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu systemowego - "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."
OGŁOSZENIE
21.05.2014 r.
ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: zmiany  terminu na uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) oraz dokumentów w celu wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp)  w związku z realizacją przetargu nieograniczonego p. n.  Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu systemowego - "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."
Zawiadomienie
13.05.2014 r.
Protokół z otwarcia ofert złożonych w odpowiedzi na przetargnieograniczony dot.
"Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu systemowego - Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."
Protokół z otwarcia ofert
12.05.2014 r.
Odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące treści SIWZ na wykonanie usługi pn.  "Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu systemowego - Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."
Odpowiedzi na pytania Zamawiającego
9.05.2014 r.
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE W SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego na: "Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej  w ramach projektu systemowego "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego  w gminie Piecki" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1. ".
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE W SIWZ
8.05.2014 r.
Odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące treści SIWZ na wykonanie usługi pn.  "Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu systemowego - Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."
Odpowiedzi na pytania Zamawiającego
6.05.2014 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiotem zamówienia jest usługa o nazwie "Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu systemowego - Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."
                                   
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
SIWZ
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 4A
Załącznik 5
Załącznik 6

Załącznik 7