Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
POMOC DLA UKRAINY
300 zł dla uchodźcy

Od 21 marca można składać wnioski m.in. o zasiłek 300 zł dla Ukraińców. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach rozpoczyna obsługę świadczeń dla uchodźców.
Więcej-->
Więcej-->
Informacja dla uchodźców z Ukrainy
Infolinia dla pacjentów
Materiał informacyjny o zasadach przyznawania świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi (zaktualizowany w związku z nowelizacją ustawy pomocowej z dnia 23 marca 2022 r.)
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

Zgodnie z art. 26 ustawy z 12 marca 2022 r. osoby, których pobyt został zalegalizowany w trybie jej art. 2 ust. 1, mogą ubiegać się m.in. o wsparcie z ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 615) bez konieczności posiadania karty pobytu z adnotacją o dostępie do rynku pracy.
Więcej-->
Kampania "Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi"