AKTUALNOŚCI 2018
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach jest uczestnikiem Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
GOPS jako realizator i koordynator działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Na Lata 2015-2018 podjął współópracę i przyłączył się do działań prowadzonych przez Komendę Powiątową Policji w Mrągowie

MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
SKIEROWANIE DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PIECKACH
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017:

Przeprowadzenie diagnozy społecznej z zakresu stosowania środków psychoaktywnych w postaci alkoholu, narkotyków w tym dopalaczy.

Ogłoszono w dniu:
04.12.2017 - Ogłoszenie o konkursie ofert
04.12.2017 - Załaczniki nr 1,2,3
27.12.2017 - Protokół z otwarcia ofert
28.12.2017 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
02.01.2018 - Informacja o zawarciu umowy
Więcej-->
BEZPŁATNA INFOLINIA DLA BEZDOMNYCH
ZAPYTANIE OFERTOWE
"Przygotowanie i dostawa posiłków szkolnych dla uczniów szkół na terenie gminy Piecki"

Ogłoszono w dniu:
13.12.2017 - Zapytanie ofertowe
13.12.2017 - Załaczniki nr 1,2,3,4,4a,4b
21.12.2017 - Protokół z otwarcia ofert
29.12.2017 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
02.01.2018 - Informacja o zawarciu umowyWięcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2018 r, w ilości 4000 l

Ogłoszono w dniu:
29.12.2017 - Zapytanie ofertowe
29.12.2017 - Oferta
24.01.2018 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2018 r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
Przedmiot zamówienia
wyłonienie wychowawcy podwórkowego do realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej dla dzieci i rodziców na bazie świetlic wiejskich na terenie gminy Piecki


Ogłoszono w dniu:
03.01.2018 - Zapytanie Ofertowe
03.01.2018 - Oferta
03.01.2018 - Ramowy program zajęć
12.01.2018 - Protokół z otwarcia ofert
12.01.2018 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
16.01.2018 - Informacja o zawarciu umowy
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2018 r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
Przedmiot zamówienia
wyłonienie wychowawcy/pedagoga specjalisy ds. wspierania rodziny i dziecka do prowadzenia zajęć w placówce wsparcia dziennego świetlicy opiekuńczo - wychowawczej "Mrowisko w Nawiadach


Dodano w dniu:
03.01.2018 - Zapytanie Ofertowe
03.01.2018 - Oferta
03.01.2018 - Ramowy program zajęć
12.01.2018 - Protokół z otwarcia ofert
12.01.2018 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
16.01.2018 - Informacja o zawarciu umowy
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2018 r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
Przedmiot zamówienia
wyłonienie specjalistów: specjalista ds. terapii, psycholog, specjalista ds. mediacji i poradnictwa rodzinnego, pielęgniarka do Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz dotkniętych przemocą w rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach,


Ogłoszono w dniu:

04.01.2018 - Zapytanie Ofertowe
04.01.2018 - Oferta
16.01.2018 - Protokół - Specjalista ds. mediacji i poradnictwa rodzinnego
16.01.2018 - Protokół - Psycholog
16.01.2018 - Ogłoszenie o wyborze - Specjalista ds. mediacji i poradnictwa rodzinnego
16.01.2018 - Ogłoszenie o wyborze - Psycholog
16.01.2018 - Informacja o zawarciu umów
25.01.2018 - Informacja do zapytania ofertowego z dnia 4 stycznia 2018
Więcej-->
Katalog wsparcia rodzin
Więcej-->
KIS ULOTKA str 1
KIS ULOTKA str 2
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZY GOPS W PIECKACH - ULOTKA INFORMACYJNA
Oferta KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
działającego w strukturze GOPS  w Pieckach
Więcej-->
Ferie Nawiady
Ferie w świetlicy "Mrowisko" w Nawiadach
Profilaktyka na wesoło pod hasłem; ,, Pieśni czas łączy nas”

spotkanie z artystą oraz warsztaty muzyczne w stylu country z Cezarym Makiewiczem w GOPS w Pieckach
W dniu 26 stycznia 2018 r. w Klubie Integracji Społecznej działającym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach odbyło się spotkanie ze znanym artystą, muzykiem i autorem wielu tekstów  piosenek, Panem Cezarym Makiewiczem. Spotkanie miało na celu rozbudzenie zainteresowań muzycznych dzieci, zachęcić do śpiewania, do nauki gry na gitarze.
Piesni czas laczy nas (4)
Więcej-->

Wizyta dzieci z placówki wsparcia dziennego ,, Mrowisko”

W ramach  organizowanych przez wychowawców  placówki wsparcia dziennego ferii zimowych,  dzieci ze świetlicy ,, Mrowisko” w Nawiadach odwiedziły Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wizyta dzieci z placowki wsparcia dziennego Mrowisko  (1) Wizyta dzieci z placowki wsparcia dziennego Mrowisko  (4)
Więcej-->
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2018 r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
Przedmiot zamówienia
wyłonienie specjalistów: specjalista ds. terapii, pielęgniarka (położna /środowiskowa) do Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz dotkniętych przemocą w rodzinie  w GOPS w Pieckach


Ogłoszono w dniu:
31.01.2018 - Zapytanie Ofertowe
31.01.2018 - Oferta
9.02.2017 - Informacja do zapytania ofertowego (brak ofert)
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2018 r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
Przedmiot zamówienia
wyłonienie instruktora zajęć sportowych dla dzieci w placówce wsparcia dziennego prowadzonej przez GOPS w Pieckach


Ogłoszono w dniu:
31.01.2018 - Zapytanie Ofertowe
31.01.2018 - Oferta
31.01.2018 - Ramowy program zajęć
9.02.2017 - Informacja do zapytania ofertowego (brak ofert)
Więcej-->
PRZYSZŁOŚĆ TO AKTYWNOŚĆ
- informacje na temat projektu realizowanego przez Instytut Badawczo- Szkoleniowy z Olsztyna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach

okres realizacji: VII - 2017 do IX - 2019
Więcej-->
ZDROWO I PRZEBOJOWO W ZIMOWYM NASTROJU

Dnia 01 lutego 2018r. dzieci uczęszczające do placówki wsparcia dziennego- świetlicy opiekuńczo- wychowawczej „Mrowisko” w Nawiadach, uczestnicy Klubiku Profilaktycznego oraz Punktu Wolontariatu działającego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach wzięli udział w wycieczce do Mrągowa
Zdrowo i przebojowo (3) Zdrowo i przebojowo (7)
Więcej-->
Aktualizacja harmonogramu zajęć w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach na okres styczeń- czerwiec 2018r.
INFORMACJA DLA OSÓB OTRZYMUJĄCYCH POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ Z CARITAS W RAMACH POPŻ 2014-2020 - PODPROGRAM 2017
Więcej-->
Pracownicy GOPS w Pieckach oraz mieszkańcy gminy Piecki na kursie samoobrony

Już piąty raz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach oraz mieszkańcy gminy Piecki uczestniczyli w kursie samoobrony zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Mrągowie w ramach  działań prewencyjnych „Razem przeciwko przemocy”.
Więcej-->
Kurs samoobrony Piecki (3) Kurs samoobrony Piecki (7)
Więcej-->
Wyroznienie dla GOPS Piecki
Więcej-->
OGŁOSZENIE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W  PIECKACH                Z PRZYKROŚCIĄ INFORMUJE, ŻE SEMINARIUM
pt. ,,SZTUKA MÓWIENIA „NIE” Z CZYSTYM SUMIENIEM ,,JESTEM OK TAKI, JAKI JESTEM!” ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 8 MARCA 2018 R.
NIE ODBĘDZIE Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH.

NOWY TERMIN SEMINARIUM TO
15 MARCA 2018 R.

ZA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ SERDECZNIE PRZEPRASZAMY !
Seminarium w GOPS 2018_3
Warsztaty wielkanocne dla dzieci i rodziców.

16 marca 2018r. w Klubiku Profilaktyki Pozytywnej w świetlicy GOPS Piecki odbyły się warsztaty wielkanocne zorganizowane przez asystentów rodzin. Były one okazją do wspólnego spotkania rodzin oraz wymiany doświadczeń związanych ze świętami wielkanocnymi. Podczas zajęć dzieci z wielkim zaangażowaniem wykonywały stroiki wielkanocne, które będą ozdobą wielkanocnych stołów w domach rodzinnych.
Warsztaty wielkanocne (11) Warsztaty wielkanocne (16)
Więcej-->
W dniu 15 marca 2018 r. w świetlicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, pod patronatem Family-Lab Polska odbyły się zajęcia w formie seminarium inspirującego wg J. Juula duńskiego terapeuty rodzinnego ,,Sztuka mówienia „nie” z czystym sumieniem”.
Więcej-->
Czy znamy prawdę o dopalaczach? szkolenie w GOPS w Pieckach.

W  dnia 19 marca 2018 r. , w  świetlicy Klubu Integracji Społecznej działającego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach, odbyło się szkolenie na temat: ,, Dopalacze to moda, czy zagrożenie”. Działanie to wynikało z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018  (chwała Rady Gminy Piecki Nr XLV/278/17 z dnia 28 grudnia 2017 r)
STOP dopalaczom (1) STOP dopalaczom (3)
Więcej-->
Seminarium wg Juula
Obchody II Gminnych Dni Trzeźwości pod honorowym patronatem Wójta Gminy Piecki

Piecki,  23-28 kwietnia 2018 r.
Program Dni Trzeźwości-->
Akcja "Trzeźwość na drodze"-->
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2018 r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
Przedmiot zamówienia
wyłonienie wychowawcy podwórkowego ( do realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego)- placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej dla dzieci i rodziców na bazie świetlic wiejskich na terenie gminy Piecki m.in. w Starych Kiełbonkach, Dłużcu, Głognie, Lipowie.

Ogłoszono w dniu:
7.05.2018 - Zapytanie Ofertowe
7.05.2018 - Oferta
7.05.2018 - Ramowy program zajęć
17.05.2018 - Protokół z otwarcia ofert
17.05.2018 - Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty
8.08.2018 - Informacja do ogłoszenia o wyborze nakorzystniejszej oferty
Więcej-->
Akcja Trzezwosc na drodze (2)
Akcja Trzezwosc na drodze (3)
Rezultaty zorganizowanych II Gminnych Dni Trzeźwości pod honorowym patronatem Wójta Gminy Piecki

w dniach 23-28 kwietnia 2018 r.
Rezultaty II Gminnych Dni Trzeźwości-->
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zaprasza na szkolenie prowadzone przez Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa dla sprzedawców napoi alkoholowych, które odbędzie się dnia 21.05.2018 r. o godzinie 8:00-9.30 w świetlicy GOPS w Pieckach.
Szkolenie obejmować będzie tematykę warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Omówione zostaną : art. 2 , art. 14-16, art. 18, art. 43-45 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczące sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Ww. szkolenie będzie dla Państwa bezpłatne, sfinansowane zostanie z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

Proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 18 maja 2018 r. pod numerem telefonu 89 613 26 03.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Upaly
BEZPIECZNE ZACHOWANIA PODCZAS UPAŁÓW
REZULTATY
szkolenia przeprowadzonego przez Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa dla sprzedawców napoi alkoholowych, które odbyło się w dniu 21.05.2018 r. w świetlicy GOPS w Pieckach.
Szkolenie dla sprzedawcow napoi alkoholowych w Pieckach
XX WARMIŃSKO - MAZURSKIE DNI RODZINY
pod hasłem:
„RODZINA-DOM-OJCZYZNA”
      Turniej Rodzinny
"Międzypokoleniowo -Radośnie i Zdrowo"
pod patronatem Wójt Gminy Piecki
Agnieszki Kurczewskiej

7 czerwca 2018 r.
Rodzina-Dom-Ojczyzna
Dzień Matki

W piątek 01 czerwca w świetlicy GOPS Piecki odbyło się spotkanie uczestników Klubiku Profilaktyki Pozytywnej i ich rodziców zorganizowane z okazji Dnia Matki.
Więcej-->
Dzien Matki 2018 (1) Dzien Matki 2018 (7)
MIĘDZYPOKOLENIOWO- RADOŚNIE I ZDROWO- lokalne obchody XX WARMIŃSKO- MAZURSKICH DNI RODZINY pod hasłem „RODZINA-DOM-OJCZYZNA”

Dnia 07 czerwca 2018r. przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach odbyły się  lokalne obchody XX WARMIŃSKO- MAZURSKICH DNI RODZINY  pod hasłem „RODZINA-DOM-OJCZYZNA”.
Więcej-->
XX Warminsko-Mazurskie Dni Rodziny (2) XX Warminsko-Mazurskie Dni Rodziny (10)
Dorosły jak latarnia morska. seminarium inspirujące dla rodziców i opiekunów w GOPS w Pieckach

Serdecznie zapraszam na seminarium inspirujące o przywództwie w rodzinie według filozofii Jespera Juula. Podczas tego spotkania omówione zostaną podstawowe wartości, w oparciu o które można zbudować prawdziwą, autentyczną relację. Ponadto przedstawione będą zagadnienia związane z tym, co Juul rozumie jako wychowanie, czego od nas - rodziców - oczekują nasze dzieci i jaki to ma wpływ na relacje? Jak postępować, by stworzyć dobrą, pełną wzajemnego poszanowania, autentyczną relację z dzieckiem?

Według Juula na te i inne pytania każdy musi odpowiedzieć sobie sam i to właśnie o tym będzie to seminarium inspirujące - zapraszam!

Prowadząca: certyfikowana trenerka Familylab Polska

Seminarium odbędzie się 15.06.18 w godzinach 10 00-12 00  w świetlicy GOPS w Pieckach
Laureat 2018 - Gmina Piecki
Gmina Piecki laureatem konkursu "Samorząd przyjazny ekonomii społecznej w województwie warmińsko - mazurskim".
Gmina Piecki - Laureat 2018 (3)
Więcej-->
Więcej-->
Rusza program "DOBRY START"
Wnioski online będzie można składać
od 1 lipca przez stronę Empatia lub przez bankowość elektroniczną natomiast od 1 sierpnia w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, pokój nr 14.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (89) 742-22-78 lub na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy  i Polityki Społecznej.
Wspieranie rodzin
19.06.2018 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach w celu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych zaprasza do współpracy rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej
Gmina Piecki - Laureat 2018 (3) Wizyta studyjna
Gmina Piecki laureatem konkursu „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”

W ramach projektu pozakonkursowego „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach“ na lata 2018  - 2020 , Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UM w Olsztynie Społecznej   ogłosił  konkurs w trzech kategoriach: samorząd, szkoła  i przedsiębiorstwo przyjazne ekonomii społecznej. 
Więcej-->
informacja 2018-page-001
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE:

Świadczenie Wychowawcze „500+”
Świadczenie  Dobry Start "300+"
Program Korekcyjno - Edukacyjny
PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE
edycja 2018
OGŁOSZENIE

W związku z małym zainteresowaniem w okresie wakacji zajęcia GRUP ZABAWOWYCH zostają zawieszone do 31.08.2018 r.
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W PIECKACH PARTNEREM
II MRĄGOWSKIEGO RODZINNEGO PIKNIKU ROWEROWEGO
II Rodzinny Piknik Rowerowy
Więcej-->
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy referent - Koordynator programów, projektów i współpracy ze społecznością lokalną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach


Ogłoszono w dniu:
17.07.2018 - Zarządzenie nr 13/2018
17.07.2018 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
17.07.2018 - Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
01.08.2018 - Protokół z otwarcia ofert
03.08.2018 - Informacja o wynikach  naboru
Więcej-->
MOŻLIWOŚCI PORTALU EMP@TIA

Zestawienie rodzajów wniosków elektronicznych jakie można przesłać przez Portal Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) do właściwych Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej (JOPS)/ Urzędów realizujących zadania z obszarów: SR/SW/FA/ON/RKZ:
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2018 r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
Przedmiot zamówienia
Wyłonienie wychowawcy podwórkowego ( do realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego)- placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej dla dzieci i rodziców na bazie świetlic wiejskich na terenie gminy Piecki m.in. w Pieckach, Dłużcu, Głognie, Nawiadach oraz w innych miejscowościach na terenie gminy Piecki wg zgłaszanych potrzeb rodziców.

Ogłoszono w dniu:
8.08.2018 - Zapytanie Ofertowe
8.08.2018 - Załącznik nr 1 - Oferta
8.08.2018 - Załącznik nr 2 - Ramowy program zajęć
8.08.2018 - Załącznik nr 3 - Klauzula
28.08.2018 - Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
17.09.2018 - Protokół z otwarcia ofert
17.09.2018 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
17.09.2018 - Informacja o zawarciu umowy
Więcej-->
Jak przetrwac upaly
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach serdecznie zaprasza na  czwarte już seminarium pn.  "Nastolatki"  inspirujące dla rodziców i opiekunów w GOPS w Pieckach według filozofii Juula.

Prowadząca seminarium jest  certyfikowaną trenerką Familylab Polska

Seminarium odbędzie się w dniu 10.08.2018 r. (piątek) w godzinach 10.00 - 13.00  w świetlicy GOPS w Pieckach
WAKACJE Z UŚMIECHEM

Dnia 08 sierpnia 2018r. w ramach Profilaktycznej Akcji Wakacyjnej pod hasłem „Międzypokoleniowo- Radośnie i Zdrowo” zorganizowano wycieczkę dla dzieci uczęszczających na zajęcia z Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.
Więcej-->
Wycieczka z usmiechem (3) Wycieczka z usmiechem (8)
„Biwak w Bobrówku 2018”

Biwakiem pod namiotami w Bobrówku rozpoczęły swoją przygodę dzieci ze świetlicy „MROWISKO” w Nawiadach. Przez 2 dni wypoczywało tu 13 dzieci. Dla wielu był to pierwszy taki nocleg pod namiotami. Podczas biwaku odbyły się zajęcia prowadzone metodą harcerską.
Biwak w Bobrowko (7) Biwak w Bobrowko (11)
Więcej-->
„BEZPIECZNE  WAKACJE 2018”

Pod takim hasłem odbyły się wakacyjne zajęcia świetlicowe dla dzieci w Starych Kiełbonkach - 12.07.2018r. oraz tydzień później - 18.07.2018r. dla dzieci w Goleni. Zajęcia zorganizowała i przeprowadziła przy współudziale policjantów Renata Minkiewicz w ramach działania Placówki Wsparcia Dziennego.
Więcej-->
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE CZYLI Z CZEGO MOŻEMY BYĆ DUMNI?”

To zajęcia, które odbyły się 19.07.2018r. w Starych Kiełbonkach z pracownikiem Nadleśnictwa Strzałowo. W Goleni zajęcia te odbyły się 18.07.2018r.
Cudze chwalicie.. (1) Cudze chwalicie.. (8)
WYCIECZKA AUTOKAROWA NA POLA GRUNWALDU

Wycieczka autokarowa dla dzieci ze świetlic w Starych Kiełbonkach, Nawiadach i Machar odbyła się w sobotę - 14.07.2018r. w godzinach 8.00- 20.00.
Więcej-->
Więcej-->
Bezpieczne Wakacje 2018 (1) Bezpieczne Wakacje 2018 (7)
Grunwald 2018 (2) Grunwald 2018 (3)
Profilaktyczna Akcja Wakacyjna Plakat-1
OD 4 WRZEŚNIA 2018 r. GOPS W PIECKACH WZNAWIA ZAJĘCIA GRUP ZABAWOWYCH

Po przerwie wakacyjnej od 4.09.2018 r. wznawiamy zajęcia Grup Zabawowych które odbywać się będą w Samorządowym Przedszkolu w Pieckach w każdy wtorek w godz. 16.00 - 17.30

Serdecznie zapraszamy

Koordynator KIS
Agnieszka Wasyk
MOJA MAŁA OJCZYZNA
   
W ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020, dnia 03 września 2018r. odbyło się spotkanie integracyjne dla rodzin z dziećmi zorganizowane przez asystentów rodzin zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach, którego celem było organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego skierowanych do całych rodzin, poznawanie środowiska przyrodniczego oraz bogactwa lokalnej kultury.
Moja mala ojczyzna (7) Moja mala ojczyzna (11)
Więcej-->
Mobilny Namiot Profilaktyczny

W ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020 i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r., podczas Profilaktycznej Akcji Wakacyjnej pod hasłem "Międzypokoleniowo radośnie i zdrowo"...
Więcej-->
Mobilny namiot (4) Mobilny namiot (5)
ZAKOŃCZENIE PROFILAKTYCZNEJ AKCJI WAKACYJNEJ pod hasłem "Międzypokoleniowo radośnie i zdrowo"

Dnia 31 sierpnia 2018 roku pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach i członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowali w Dłużcu zakończenie Profilaktycznej Akcji Wakacyjnej
Zakonczenie PAW (8) Zakonczenie PAW (15)
Więcej-->
Zaproszenie - Dziecko w szkole1
Szkolenie dla realizatorów rekomendowanego przez PARPA programu profilaktycznego "Domowi Detektywi"

W dniu 17 września 2018 r. w świetlicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, w godzinach 9:00- 17:00 odbyło się szkolenie dla realizatorów rekomendowanego przez PARPA programu "Domowi Detektywi". Spotkanie miało na celu przeszkolenie 13 nauczycieli do przeprowadzania ww. programu w szkołach podstawowych na terenie Gminy Piecki.
Domowi detektywi (2) Domowi detektywi (3)
Więcej-->
Agresja nowe tabu
Informacja dla mieszkańców Gminy Piecki
PROJEKT
„Wszystko w Twoich rękach - program aktywizacji społeczno-zawodowej”
Więcej-->
Zakończenie projektu ,,Aktywni i kompetentni w gminie Piecki"

W dniu 24.09.2018 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Pieckach, odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu ,,Aktywni i kompetentni w gminie Piecki".
Więcej-->
Swiatowy dzien zywnosci
PROGRAM HAPPENINGU-->
„Ja, młody Obywatel” to temat biwaku zuchowo- harcerskiego, połączonego z grą terenową, który odbył się w Nawiadach w dniach 28-29.09.2018r, a pomysłodawcami i opiekunami były: Renata Minkiewicz i Izabela Polonis.
Moja mala ojczyzna 1 (1)
Ja mlody obywatel (2)
Więcej-->
MARNUJĄC ŻYWNOŚĆ NISZCZYSZ PLANETĘ - HAPPENING „W RYTMIE ZDROWIA”

Dnia 17 października 2018r. w związku z obchodami Światowego Dnia Żywności, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach przy współpracy z  Bankiem Żywności w Olsztynie zorganizowali kolorowy i radosny happening
Więcej-->
W rytmie zdrowia Happening (1) W rytmie zdrowia Happening (19)
Zakonczenie - Aktywni i kompetentni (16) Zakonczenie - Aktywni i kompetentni (7)
OGŁOSZENIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
zaprasza szkoły podstawowe
z terenu Gminy Piecki
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym w ramach
obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka
pn. " Dziecka prawa, ważna sprawa"
Celem Konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tematyki
związanej z prawami dziecka oraz zwrócenie uwagi dorosłych, że dziecko
to też człowiek.
Więcej-->
Program happeningu pod hasłem „Dziecka prawa, ważna sprawa”
Organizowanego w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka- Marka  Michalaka oraz Wójta Gminy Piecki- Agnieszki Kurczewskiej
20.11.2018r. godz. 9.00-11.00
Program Happeningu 2018 -->
Dziecka prawa wazna sprawa - Patronat RPD
INFORMACJA dotycząca POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH POPŻ    2014 -2020 BANKU ŻYWNOŚCI w Olsztynie

Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej  w  Pieckach wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną  w Pieckach  jako partnerem Banku Żywności w Olsztynie, w zakresie realizacji  Programu Operacyjnego  Pomoc  Żywnościowa   2014- 2020   - Podprogram  2017  informuje, że produkty   żywnościowe wydawane   będą  w  magazynie w Pieckach przy ul. Zwycięstwa 28A/1 ( naprzeciwko sklepu Express - Carrefour).
Planowane dostawa żywności z Banku Żywności:
28 LISTOPADA 2018 r.
19  GRUDNIA  2018 r.
17  STYCZNIA  2019 r.
26  LUTEGO   2019 r.
10  KWIETNIA 2019 r.

Odbiór żywności  tylko  dla  osób  posiadających
aktualne SKIEROWANIA wydaneprzez pracownika socjalnego GOPS w Pieckach.

Bliższe informacje pod nr tel. ( 89) 742 11 26 
POPŻ współfinansowany jest  ze  środków  Europejskiego   Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w 2017 r.-->
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w 2017 r. - Wyróżnienie dla GOPS Piecki-->
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w 2018 r.-->
Happening - Dzien Praw Dziecka (4) Happening - Dzien Praw Dziecka (8)
Zostan zolnierzem
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający  w Gminie Piecki  zainicjował współpracę różnych instytucji i organizacji niosących pomoc ofiarom przemocy...
Więcej-->
Kampania " Biała Wstążka" w Pieckach

Kapania " Biała Wstążka" została stworzona przez mężczyzn i jest głównie do nich adresowana. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Tegoroczna akcja trwa od 26 listopada do 10 grudnia, kiedy to obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
Więcej-->
Biala wstazka 1.12 (1) Biala wstazka 1.12 (2)
RACJONALNE GOSPODAROWANIE BUDŻETEM DOMOWYM

        Dnia 06 grudnia 2018r. w świetlicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, asystenci rodzin: Elżbieta Niedźwiecka oraz Iwona Malewska- Nowak realizując zadania wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
RACJONALNE GOSPODAROWANIE BUDZETEM DOMOWYM (2) RACJONALNE GOSPODAROWANIE BUDZETEM DOMOWYM (3)
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE
"Przygotowanie i dostawa posiłków szkolnych dla uczniów szkół na terenie gminy Piecki"

Ogłoszono w dniu:
07.12.2018 - Zapytanie ofertowe
07.12.2018 - Załaczniki nr 1,2,3,4,4a,4b
17.12.2018 - Protokół z otwarcia ofert
24.12.2018 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
31.12.2018 - Informacja o zawarciu umowy
Więcej-->
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Pieckach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór  na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy referent ds. księgowo-kadrowych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Pieckach

Ogłoszono w dniu:
14.12.2018 - Ogłoszenie o naborze
14.12.2018 - Załaczniki nr 1a, 1b
27.12.2018 - Informacja do ogłoszenia (brak kandydatów)
27.12.2018 - Przedłużenie terminu składania ofert
3.01.2019 - Wyniki naboru
Więcej-->
Spotkanie Wigilijne 20.12.2018
SPOTKANIE JASEŁKOWE W ŚWIETLICY „MROWISKO”

18 grudnia 2018r. uczestnicy Placówki Wsparcia Dziennego- świetlicy opiekuńczo- wychowawczej „Mrowisko” w Nawiadach zaprosiły rodziców na spotkanie jasełkowe...
Jaselka - 18.12 (1) Jaselka - 18.12 (5)
Więcej-->
PIECZENIE PIERNICZKÓW Z ASYSTENTAMI RODZIN

Dnia 19 grudnia 2018r. w świetlicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach asystenci rodzin zorganizowali spotkanie przedświąteczne, na które zaprosili rodziny z dziećmi.
Pieczenie pierniczkow 19.12 (1) Pieczenie pierniczkow 19.12 (5)
Więcej-->