AKTUALNOŚCI 2017
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach jest uczestnikiem Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
HARMONOGRAM OBCHODÓW XIX WARMIŃSKO - MAZURSKICH DNI RODZINY POD HASŁEM: "MIŁOŚĆ W RODZINIE NIGDY NIE ZGINIE" ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PIECKI
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
Informacja z dnia 2 stycznia 2017 o zawarciu umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego --->
KOMUNIKAT

Informujemy, że  od  dnia 1 stycznia 2017r.  ulega   podwyższeniu   kryterium    dochodowe  uprawniające  do  otrzymania  pomocy   żywnościowej  w ramach  PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA   2014 - 2020.       
Więcej-->
Uprzejmie informujemy, że  jest  możliwość składania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl - Zakładka eWnioski
Zuchowe Jasełka w kościele w Nawiadach

W piątek 6 stycznia 2017r. o godz 10 gromada zuchowa z Nawiad wspólnie z wolontariuszami z klasy 5  przedstawiła Jasełka w kościele w Nawiadach dla miejscowych parafian.
Więcej-->
Trzech Kroli (4)
„Mrowisko” dla Babć i Dziadków z „Iskierki Nadziei” w Pieckach

W dniu 16.01.2017. o godzinie 13.00 dzieci ze świetlicy „Mrowisko” w Nawiadach oraz tamtejsze zuchy i wolontariuszki przygotowały występ z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka dla emerytów „Iskierki Nadziei”  z terenu gminy Piecki.
Więcej-->
Iskierka (6)
Przedstawienie dla podopiecznych Domu Opieki „Arka” w Mikołajkach

        W dniu 19.01.2017r. Zuchy „Leśne Żuczki” ze świetlicy „Mrowisko” i wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Nawiadach pojechali do Mikołajek przedstawić Jasełka i program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka dla Seniorów z Domu Opieki „Arka”.
Więcej-->
Przedstawienie ARKA (5)
Nawiady w świecie baśni i legend mazurskich
    
Świetlica opiekuńczo-wychowawcza „Mrowisko” w Nawiadach prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach we współpracy ze Szkołą Podstawową w Nawiadach prowadziła podczas pierwszego tygodnia ferii zajęcia dla dzieci pod hasłem „W świecie baśni i legend mazurskich”.
Więcej-->
Ferie (3)
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. przyjęto do realizacji wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na  lata 2014-2020 ( M.P.  z 2013r. poz. 1024). Program jest wsparciem finansowym gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930).
Więcej-->
Więcej-->
Szanowni Państwo

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w partnerstwie z Działdowską Agencją Rozwoju S.A. realizuje projekt pn:
"Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie"
którego celem jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw społecznych na terenie powiatów: Lidzbarskiego, Bartoszyckiego, Mrągowskiego, Kętrzyńskiego, Olsztyńskiego oraz Miasta Olsztyna.
Więcej-->
UWAGA !!!
Rozpoczynają się spotkania szkoleniowe, doradcze  oraz  informacyjne skierowane do osób zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej bądź ekonomizacją podmiotu ekonomii społecznej.
Obchody "I Gminne Dni Trzeźwości"
W dniach od 9 do 13 lutego 2017 r. na terenie gminy Piecki odbyły się  " I Gminne Dni Trzeźwości ".
Przy organizacji tych obchodów współpracowali członkowie Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Przystań" w Mrągowie,Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji"Pegaz" ,Zespół Szkół,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ,a także Parafia p.w. MB Różańcowej w Pieckach.
    Dnia 11 lutego obchodziliśmy 20 lecie grupy samopomocowej AA w Pieckach. W uroczystościach uczestniczyło około 200 osób z terenów Północnej Polski.Jeszcze raz dziękujemy władzom Gminy za możliwość zorganizowania tych uroczystości.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Agnieszki Kurczewskiej Wójt Gminy Piecki za podjęcie inicjatywy zorganizowania obchodów "I gminnych Dni Trzeźwości",pomoc przy pozyskaniu lokalnych sponsorówi osobisty udział w uroczystości,a także do Gminnej Komisji ds.Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Prezes Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Przystań"
Sztyblewski Mariusz
Akcja „ Pomóżmy Bezdomnym”
W nocy z 8 na 9 lutego 2017r na terenie Gminy Piecki odbyło się organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Gminnym koordynatorem badań liczby osób bezdomnych został wyznaczony przez Wójta Gminy Piecki pracownik socjalny Monika Bijaczewska
Więcej-->
WAMA - COOP - zaproszenie
Więcej-->
Sprawdź jakie uprawnienia przysługująci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
„Bezpieczny i Aktywny Senior” tak nazywa się kampania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa seniorom, ich aktywizacja, ochrona interesów osób starszych jako konsumentów oraz promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
Kampania ma za zadanie podnieść świadomość na temat znaczenia udziału seniorów w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego wizerunku starości, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości i jak najdłuższego zachowania samodzielności.
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW 
- podnoszenie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych

Zgodnie z założeniami  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pieckach w maju 2016r.,odbył się cykl szkoleń w ramach PROGRAMU ,,Szkoła dla rodziców i wychowawców" ,poprowadzonych przez wojewódzkiego koordynatora w/w programu .
Szkola dla rodzicow
„Alimenty wspólna sprawa!”
-  kampania społeczna z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.
RPO _ alimenty
Więcej-->
Więcej-->
GOPS jako realizator i koordynator działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Na Lata 2015-2018 podjął współópracę i przyłączył się do działań prowadzonych przez Komendę Powiątową Policji w Mrągowie

MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
Wolontariuszka z Punktu Wolontariatu „Pomocna Dłoń” w konkursie  „Ośmiu Wspaniałych”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zorganizował lokalne eliminacje do XXIII Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego organizatorem jest Fundacja „ Świat na Tak”.
Więcej-->
Spotkanie w  Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa  oraz zwiedzanie Sejmu RP

W dniu 5 kwietnia b.r. uczniowie z Zespołu Szkół w Pieckach, przedstawiciele samorządu i grupa rodziców dzieci ze świetlicy wiejskiej w Lipowie  wzięli udział w jednodniowym wyjeździe  do Warszawy, podczas którego zwiedzili Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Sejm RP. W Centrum Weterana uczestnicy wycieczki, wśród których byli członkowie rodziny Państwa Banach , złożyli kwiaty od Rodziny i wiązankę od Samorządu Gminy Piecki, oraz zapalili znicza pod tablicą z nazwiskiem żołnierza i pod pomnikiem symbolizującym poległych na misjach żołnierzy, oddając w ten sposób hołd żołnierzom,  którzy stracili życie na misjach.
Jednym z poległych był   sierż. Krystian Banach z Lipowa. Zginął 21 grudnia 2011 roku, gdy mina pułapka zabiła całą załogę Rosomaka. Zginęło wówczas pięciu żołnierzy z 20 Brygady Zmechanizowanej z Bartoszyc. Dla polskiego kontyngentu wojskowego był to najtragiczniejszy zamach w historii misji w Afganistanie. Krystian był najmłodszym polskim żołnierzem, który zginął, miał 22 lata. To była jego pierwsza misja. Pochodził z rodziny wielodzietnej, a swoim wyjazdem chciał wesprzeć rodzinę, był świetnym chłopakiem, kolegą, bratem, synem - tak wspominają go znajomi.
Więcej-->
Centrum weterana (10) Centrum weterana (19)
8 wspanialych (3)
Fundacja - znajdz pomoc
Głównym celem Fundacja „Znajdź Pomoc" jest prowadzenie Ogólnopolskiego Portalu Wsparcia „ZnajdźPomoc.pl". Portal ten ma służyć wszystkim osobom (chorym, niepełnosprawnym, znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej) i pozwolić na szybkie znalezienie pomocy w konkretnym obszarze
Szanowni Państwo

Aby przybliżyć zakres świadczeń jakie przewiduje program "Za Życiem" który będzie wspierał rodziny z osobami niepełnosprawnymi, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach wyszedł z inicjatywą zorganizowania spotkania informacyjnokonsultacyjnego z udziałem pielęgniarki środowiskowej, lekarza ginekologa, siostry położnej, asystenta rodziny i pracowników GOPS Piecki
Za Zyciem
Nabor II edycja
Rusza nabór do II edycji szkoleń z zakresu możliwości zatrudniania i podejmowania działań gospodarczych w sektorze Ekonomii Społecznej oraz zakładania Przedsiębiorstw Społecznych
INFORMACJE NA TEMAT PLANOWANYCH WYDARZEŃ XIX WARMIŃSKO-MAZURSKICH DNI RODZINY
„Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”

Komunikat dla dzieci i rodziców placówki wsparcia dziennego „Mrowisko” w Nawiadach prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
Ogloszenie Mrowisko
ogloszenie grupa zabawowa 4.07.2017
Harmonogram pracy Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Piecki prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach  od 26.06.2017 do 07.07.2017 oraz od 10.07.2017 do 31.07.2017
Spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Mrągowskim

W dniu 3 lipca 2017r. w Klubie Integracji Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach odbyło się spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Mrągowskim powołanym zarządzeniem Starosty Mrągowskiego nr 199/1343/2014 w którym wzięło udział 15 osób.
Więcej-->
Rozwoj Ekonomi Spolecznej 3.07.2017
26.06.2017 do 07.07.2017                              10.07.2017 do 31.07.2017
Szkola rodzenia - plakat
SZKOŁA RODZENIA

Serdecznie zapraszamy wszystkie przyszłe mamy !!!!
ŚWIADCZENIA RODZINNE,   ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach informuje, iż wnioski na świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze na nowy okres zasiłkowy, tj. 2017/2018 będą dostępne pod koniec lipca 2017r.
PODZIĘKOWANIA DLA ZESPOŁU "ISKIERKA NADZEII"
FUNDACJA ŚWIETLIK - INFORMACJE
PODPROGRAM 2016 - efekty

1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017, skierowany do osób potrzebujących trafiły produkty żywnościowe
Więcej-->
1. wszystkie informacje dot. świadczenia wychowawczego ---- >
2. wzory wniosku o świadczenia wychowawcze ----->
II EDYCJA KONKURSU EKOMODEL
WNIOSEK O OBJĘCIE KOORDYNACJĄ PRZEZ ASYSTENTA RODZINY

GOPS w Pieckach informuje o możliwości składania wniosków w celu objęcia koordynacją rodziny przez asystenta tj.: małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci. Art. 8 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016r. poz. 1860).
Wniosek do pobrania------->
LOKALNA KAMPANIA PROFILAKTYCZNA
"ZACHOWAJ TRZEŹWOŚĆ KIEROWCO"
Lokalna Kampania Profilaktyczna
Harmonogram pracy Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Piecki prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
W ramach akcji „Nie siedź w domu, chodź z nami”
Obrazek 01 Obrazek 02
SPOTKANIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


Masz pomysł na własny biznes, ale nie wiesz jak go zrealizować?
Chcesz dowiedzieć się co to jest spółdzielnia socjalna?
Szukasz pomocy w założeniu własnej działalności?
Szukasz możliwości dofinansowania?

Jeśli chociaż na jedno pytanie odpowiedź brzmi TAK, to musisz przyjść na spotkanie prowadzone przez specjalistę z zakresu ekonomii społecznej pn.
„ABC Przedsiębiorczości. Co to jest spółdzielnia socjalna i jak ją założyć.”


Dyżur pełni:
Pracownik Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Mrągowie

W każdą pierwszą i ostatnią środę miesiąca w godz. 1000-1200 w świetlicy Klubu Integracji Społecznej w Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach


Sporządziła:
Agnieszka Marszałek
Więcej-->
Wakacyjny pobyt dzieci z gminy Piecki w Stanicy Harcerskiej w Bobrówku

W dniach 09-10.08.2017 w ramach Profilaktycznej Akcji Wakacyjnej „Nie siedź w domu, chodź z nami” realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach odbyła się wycieczka Bobrówko- Galindia- Kadzidłowo. Uczestnikami była grupa 35 dzieci uczęszczających do Placówek Wsparcia Dziennego działających na  terenie gminy Piecki oraz 5 wychowawców i 2 wolontariuszy.    
KOLONIE LETNIE 2017

Wzorem lat ubiegłych Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie zorganizowało bezpłatne kolonie letnie dla dzieci i młodzieży będących pod opieką ośrodków pomocy społecznej.
W tym roku dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach przyznano 15 miejsc na wypoczynek letni, z tego 10 dla uczniów szkół podstawowych i  5 dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Turnusy kolonijne dla dzieci z gminy Piecki odbyły się w terminie  24.06 - 03.07.2017r, ( młodsza grupa) i 07.07 - 16.07.2017r. ( starsza młodzież).
Więcej-->
Pakat Zdrowo i kolorowo
Kampania profilaktyczna GOPS w Pieckach
„ ZDROWO I KOLOROWO”


Dnia 29 sierpnia 2017r. przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach odbyło się uroczyste zakończenie Wakacyjnej Akcji Profilaktycznej „Nie siedź w domu, chodź z nami” pod hasłem: „Zdrowo i kolorowo” pod honorowym patronatem pani Wójt Gminy Piecki Agnieszki Kurczewskiej.
Zdrowo i kolorowo (58)
Więcej-->
Plakat projekt Piecki
BANK ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE REALIZUJE PROJEKT "AKTYWNI I KOMPETENTNI W GMINIE PIECKI" DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2017r.

Realizacja zadań w:
PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO

Wychowawca/ instruktor zajęć teatralno-muzycznych i animacyjnych dla dzieci w placówce wsparcia dziennego prowadzonej przez GOPS w Pieckach.

Dodano w dniu:
11.09.2017 - Zapytanie Ofertowe
11.09.2017 - Oferta
21.09.2017. - Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
25.09.2017. - Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
6.10.2017 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kampania FAS w Pieckach

W dniu 08.09.2017 wolontariuszki Punktu Wolontariatu „Pomocna Dłoń” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach po raz drugi czynnie zaangażowały się w Kampanię Społeczną FAS, która obchodzona jest corocznie 09 września.
FAS Wolontariat (2)
Więcej-->
Kampania FAS w Nawiadach

W piątek - 8.09.2017r. nasza szkoła po raz drugi przystąpiła do kampanii społecznej uświadamiającej konsekwencje picia alkoholu w ciąży - FAS, kształtującą postawę współodpowiedzialności za nowe życie wśród osób z otoczenia kobiet w ciąży.
FAS Nawiady (1)
Więcej-->
UWAGA RODZICE I DZIECI Z LIPOWA
UWAGA RODZICE I DZIECI Z LIPOWA
Harmonogram zajęć
w Placówkach Wsparcia Dziennego w Gminie Piecki
prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
na rok 2017/2018
Zapraszamy do udziału w projekcie "Przyszłość to aktywność"
Więcej informacji i rekrutacja:

Agnieszka Marszałek
Koordynator KIS
tel: 665 621 888
pok. 12 w GOPS Piecki

lub u pracowników socjalnych GOPS Piecki
przyszlosc plakat przyszlosc ulotka
Więcej-->
Fundacja na rzecz rozwoju i integracji TARCZA
w Olsztynie
ZAPRASZA 30.10. 2017r.
Wszystkie osoby opiekujące się chorymi z zespołem otępiennym w tym:
rodziny , opiekunki czy pracownicy MOPS , GOPS i PCPR
Na konferencję poświęconą:
„ALZHEIMER-CHOROBA XXI W”.
INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH POPŻ 2014-2020 Z CARITAS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach informuje, iż Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Pieckach realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 -Podprogram 2017 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej  Potrzebującym.
Produkty żywnościowe wydawane będą przez Parafialny Zespół Caritas na terenie plebani ul. Zwycięstwa 16.
Pierwszy termin dostawy i wydawania żywności planowany jest na dzień 9 października 2017 r. w godzinach 15-18.
Osoby, które chciałyby skorzystać z tej pomocy proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w GOPS w Pieckach celem złożenia oświadczenia o dochodach i uzyskania skierowania.Sporządziła: Agnieszka Mieszała - pracownik socjalny GOPS Piecki
Zuchowo - harcerski rajd pieszy „Mrągowo dawniej i dziś”

W dniach 22 -24.09.2017r. odbył się zuchowo - harcerski rajd pieszy zorganizowany w ramach obchodów 70-lecia Hufca ZHP w Mrągowie. Ze świetlicy środowiskowej „Mrowisko wzięła w nim udział spora grupa dzieci i młodzieży w wieku 8-12 lat pod opieką Renaty Minkiewicz i Agnieszki Taszkun.
Więcej-->
Rajd (5)
ZAPROSZENIE
na spotkanie informacyjne
w ramach programu  "Dziedzictwo kulturowe w Mazurskich smakach"
Kurs Samoobrony
KURS SAMOOBRONY DLA KOBIET
Pierwsze spotkanie już
10 października 2017 r. o godz. 17.00           
    
INFORMACJA DOTYCZACA POMOCY ZYWNOSCIOWEJ
INFORMACJA dotycząca
POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH  POPŻ 2014 -2020
BANKU ŻYWNOŚCI w Olsztynie
Planowane dostawy żywności
Więcej-->
Spotkanie z dziećmi i rodzicami podczas „Święta pieczonego ziemniaka” w Nawiadach

W dniu 02.10.2017 rodzice i dzieci wzięli  udział w „Święcie pieczonego ziemniaka” w placówce wsparcia dziennego „Mrowisko” w Nawiadach. Rodzice w ramach akcji „Dzień bez przemocy” oglądali film pt. „Zamiast klapsa”. Dzieci wykonały ziemniaczane kukiełki oraz brały udział w różnych zabawach ruchowych.
Więcej-->
Swieto pieczonego ziemniaka (5)
Spotkanie z dziećmi i rodzicami podczas „Święta pieczonego ziemniaka”  w Pieckach

W dniu 28.09.2017 rodzice i dzieci wzięli  udział w „Święcie pieczonego ziemniaka” przy Muzeum Regionalnym im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach. Rodzice w ramach akcji profilaktycznej „Jesteśmy kochającą się rodziną” prowadzonej przez wolontariuszki Punktu Wolontariatu „Pomocna Dłoń” w Pieckach
Swieto Pieczonego Ziemniaka Piecki (6) Swieto Pieczonego Ziemniaka Piecki (12)
Więcej-->
SKIEROWANIE DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PIECKACH
Kurs Samoobrony dla kobiet w Pieckach

W deszczowe wtorkowe popołudnie, a dokładnie 10 października 2017r., w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Pieckach m.in. w ramach współpracy nawiązanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach z Komendą Powiatową Policji w Mrągowie odbyło się pierwsze spotkanie kursu samoobrony dla kobiet.
Kurs samoobrony (1)
Więcej-->
Projekt "Aktywni i kompetentni w gminie Piecki" oficjalnie wystartował

W dniu 16 października 2017r. w Klubie Integracji Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach odbyło się spotkanie rozpoczynając realizację projektu „Aktywni i kompetentni w gminie Piecki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020
Więcej-->
Aktywni i kompetentni w gminie Piecki (1)
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach ogłasza nabórna wolne stanowisko pracy

- STANOWISKO DS. REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ/KOORDYNATOR KIS

Dodano w dniu:
24.10.2017 - Ogłoszenie o naborze
03.11.2017 - Protokół z otwarcia ofert oraz wybór nakorzystniejszej oferty
Więcej-->
AKCJA INFORMACYJNA “CZAD-CICHY ZABÓJCA”,
OPUBLIKOWANA PRZEZ WOJEWODĘ WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.
Broszura Czad
Więcej-->
"Przyszłość to aktywność"  wystartował z zajęciami grupowymi

Po przeprowadzeniu indywidualnych diagnoz, które miały miejsce pod koniec września i początek października 2017r. można było pełną parą rozpocząć zajęcia grupowe.
Przyszlosc to aktywnosc (1)
Więcej-->
Europejski Dzien Seniora (3)
Więcej-->
Europejski Dzień Seniora

20 października obchodzony jest Europejski Dzień Seniora. Wolontariuszki z Punktu Wolontariatu „Pomocna  Dłoń” przy GOPS Piecki  przygotowały niespodziankę Seniorom z „Iskierki Nadziei”.
Wizyta w Olsztynie

W dniu 27.10.2017r w Olsztynie odbyło się uroczyste podsumowanie  XIX Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”
Wizyta W Olszynie (3)
Więcej-->
Wizyta w schronisku (1)
Więcej-->
Wizyta w schronisku

Młodzież działająca w Punkcie Wolontariatu „Pomocna Dłoń” przy GOPS  w Pieckach w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową zorganizowały zbiórkę karmy dla zwierząt  przebywających w schronisku.
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w Pieckach

W związku z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka uchwalonym na wniosek Rzecznika Praw Dziecka dnia 7 listopada 2014 r. przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, przypadający na 20 listopada 2017 r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Karola Wojtyły w Pieckach, Szkołą Podstawową w Dłużcu, Szkołą Podstawową w Nawiadach, Samorządowym Przedszkolem " Słoneczny Zakątek " w Pieckach oraz Komendą Powiatową Policji w Mrągowie przeprowadził akcję profilaktyczną pod hasłem " Jestem odważny - Stop przemocy".
Więcej-->
Ogolnopolski Dzien Praw Dziecka (34)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający  w Gminie Piecki  zainicjował współpracę różnych instytucji i organizacji niosących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w celu włączenia się do Ogólnoświatowej Kampanii mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet „Biała Wstążka”.
Więcej-->
Kampania " Biała Wstążka" w Pieckach

Kapania " Biała Wstążka" została stworzona przez mężczyzn w Kanadzie
w 1991 r.   i jest głównie do nich adresowana. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Tegoroczna akcja trwa od 25 listopada do 10 grudnia, kiedy to obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
Więcej-->
Kampania Biala Wstazka w Pieckach (1)
Ogloszenie Glogno
miedzynarodowy_dzien_wolontariusza2017 1 miedzynarodowy_dzien_wolontariusza2017 2
List Rzecznika Praw Dziecka do Wolontariuszy z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
BEZPŁATNA INFOLINIA DLA BEZDOMNYCH
Akcja „ Pomóżmy Bezdomnym”


Apelujemy do mieszkańców gminy Piecek o zwracanie uwagi na osoby bezdomne i wczesne reagowanie na zagrożenia wynikające z trudnych warunków atmosferycznych narażających bezdomnych na utratę życia.

Więcej-->
PLANOWANA DOSTAWA ŻYWNOŚCI Z BANKU ŻYWNOŚCI
Więcej-->
Wizyta dzieci w Konsulacie Świętego Mikołaja

Dnia 12 grudnia 2017r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zorganizował wyjazd dla dzieci do Konsulatu Świętego Mikołaja w Kętrzynie, który mieści się w firmie Doroszko zajmującej się produkcją bombek.
Wizyta w Ketrzynie (4)
Więcej-->
Spotkanie Wigilijne
Przygotowanie do Świąt w Profilaktycznym Klubiku Dziecka i Rodzica

15 grudnia 2017r w świetlicy GOPS w Pieckach odbyło się spotkanie integracyjne uczestników Klubiku Profilaktycznego zorganizowane przez asystentów rodzin, którego celem było wspólne spędzenie czasu wolnego, wzmocnienie więzi rodzinnych  oraz kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
Więcej-->
Przygotowania do Swiat (4)
Więcej-->
Spotkania wigilijne zorganizowane dla mieszkańców Gminy Piecki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.
Wigilia - Bobrowko (5)
Wigilia - Piecki (6)