AKTUALNOŚCI 2016
KOMUNIKAT - PROGRAM RODZINA 500

W związku z przygotowaniami do realizacji Programu Rodzina 500+ informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach.
Więcej >>
HARMONOGRAM  ZAJĘĆ

Placówek Wsparcia Dziennego działających w formie:
1.świetlicy opiekuńczo- wychowawczej „Mrowisko” w Nawiadach
2.zajęć opiekuńczo- wychowawczych w świetlicach wiejskich
3.Grup Zabawowych
4.Punktu wolontariatu „Pomocna Dłoń”
prowadzonych przez GOPS Piecki
w 2016 r.
(od dnia 01.04.2016r.)
Organ prowadzący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
Dnia  08.03.2016r  o godz. 11ºº - 14 ºº   odbędą  się  warsztaty ( dietetyczne i/ edukacji ekonomicznej/ kulinarne) dla  podopiecznych Gminnego Ośrodka    Pomocy  Społecznej w Pieckach. Warsztaty  odbędą  się  w  świetlicy  GOPS w  Pieckach  przy  ulicy  Zwycięstwa 35/2.
Warsztaty  realizowane  są w  ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2015.

Podczas  warsztatów  podopieczni  Stowarzyszenia  będą  mogli  zapoznać  się  z  zasadami prawidłowego odżywiania i  oddziaływaniem żywienia na  zdrowie. Dodatkowo poznają zasady planowania jadłospisu dla siebie i całej rodziny z uwzględnieniem darów żywnościowych
Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Piecki na lata 2016-2022
Więcej >>
KAMPANIA BPROFILAKTYCZNA
"KIEROWCO ZACHOWAJ TRZEŹWOŚĆ NA LĄDZIE I NA WODZIE"

W ramach Kampanii profilaktycznej "Kierowco - zachowaj trzeźwość na lądzie i na wodzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach i Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie w dniu 13 maja 2016r. (piątek) w godzinach popołudniowych przeprowadzi akcję pn. "Stop pijanym kierowcom". Ponieważ zbliża sie okres letni, wzmożonego ruchu drogowego oraz zagrożenie ze strony osób wsiadających za kierownicę pod wpływem alkoholu, postanowiliśmy prowadzić działania edukacyjne i kontrolne zmierzające do wyeliminowania z ruchu kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu i środków o podobnym działaniu. Akcja prowadzona będzie przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pieckach, ul. Zwycięstwa 35/2. Do akcji przyłączą się również wolontariusze "Pomocna dłoń"  z Piecek i Nawiad.
Akcja (1)
Program wspierania i podnoszenia kompetencji wychowawczych
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW  W GMINIE PIECKI

W dniach 6,7 maja 2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach odbyło się pierwsze szkolenie z cyklu  40 godzinnego programu wspierania i podnoszenia kompetencji wychowawczych SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW . Kolejne spotkanie odbędzie się w terminie - 19,20 maja 2016r. Odbiorcami szkolenia są nauczyciele, pedagodzy, animatorzy lokalni i rodzice z gminy Piecki (14 uczestników).
Program powstał i funkcjonuje w ramach szeroko rozumianego Programu Pomocy Rodzinie, wpisany jest w Program Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016. Rekomendowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkolenie prowadzi P. Ewa G. Smolińska - wieloletni psycholog, wojewódzki koordynator programu "Szkoła dla rodziców". 
Program "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" wskazuje profilaktykę zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Ujawnia rolę dialogu jako  podstawę budowania relacji międzyludzkich i wychowania. Przedstawia  zasady,  normy,  wartości  i ograniczenia jako niezbędne warunki wychowania.  Ważnym aspektem są również uczucia, ich rola  oraz umiejętności ich rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z nimi. Niezmiernie ważne w "zdrowych" relacjach z dziećmi jest nazywanie swoich uczuć, mówienie o nich otwarcie. Dziecko przez samo nasze zachowanie nie wie dlaczego jesteśmy w danym momencie źli, niezadowoleni, uważa, że to przez nie, tym samym czuje się niechciane i odepchnięte.  Program prezentuje wychowanie przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania) do samodyscypliny, co jest bardzo istotne,  gdyż  dziecko karę uważa za atak. Szkolenie uczy rozwiązywania sytuacji problemowych i konfliktów przez empatyczne podpowiedzi (które wzmacniają więzi z dzieckiem, powodują, że dziecko się do nas zbliży i przyjdzie z każdym problemem). Udział w szkoleniu finansowany jest z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki  na 2016r.

Sekretarz GKPiRPA
Marta Deptuła
Szkola dla rodzicow (1) Szkola dla rodzicow (2)
ZHP 1 (1) ZHP 1 (2) ZHP 1 (3)
ZHP 4 ZHP 5
Z Januszem Korczakiem, patronem Komendy Hufca ZHP w Mrągowie- w świetlicach,  w Pieckach i okolicach

Komenda Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Mrągowie obchodziła święto swojego patrona Janusza Korczaka. Z tej  okazji 16 kwietnia b.r. ponad 30 -osobowa  grupa harcerzy wraz z Komendantem  hm ks. Józefem Bachem i dh Barbarą Strzałkowską oraz innymi druhami i  druhnami  odwiedzili  świetlice wiejską w Głógnie,   Punkt  Wolontariatu ,, Pomocna Dłoń” działający  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Piecek  oraz  świetlicę  wiejskiej w  Lipowie. Wspólnie z dziećmi i młodzieżą uczęszczającą na zajęcia organizowane w tych  świetlicach, harcerze i harcerki  świętowali  święto swojego patrona niosąc przeslanie myśli pedagogii swojego patrona.
W świetlicy  wiejskiej  w Głognie czekała wraz z dziećmi i rodzicami nasza animatorka zajęć,  Pani Małgosia Prusaczyk. Harcerze opowiadali  dzieciom i ich rodzicom o swojej działalności i patronie hufca, uczyli swoich pląsów i zabaw. Następnie udali się do świetlicy Klubu Integracji Społecznej działającego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach, gdzie grupa wolontariuszek z Punktu Wolontariatu  „Pomocna Dłoń” przyjęła ich najlepiej jak umiała. Kierownik GOPS Teresa Nowacka podziękowała za przybycie oraz dobrą współpracę ZHP z GOPS. Dziewczęta z wolontariatu pod opieką Pani Justyny Giers i Marty Deptuły, przygotowały prezentację multimedialną w której przedstawiły swój dotychczasowy plan działania, a także przygotowały  herbatkę i super kanapeczki ze zrobioną przez siebie marmoladką z jabłuszek. Nie zabrakło wspólnego śpiewu i rozmowy. Następnie wszyscy autokarem udaliśmy się do świetlicy wiejskiej w Lipowie, gdzie znów dzieci zostały się z  sylwetką Janusza Korczaka oraz nauczyły się pląsów i śpiewu harcerskich i zuchowych piosenek przy dźwiękach gitary druha Grzegorza Piątek.   Na świeżym powietrzu również nie zabrakło wspólnych zabaw i śpiewu, oraz prowadzonej przez Panią Martę Deptuła i Panią Justynę Giers terenowej gry integracyjnej ,, Ekspedycja”. Głównym punktem spotkania było oczywiście przygotowane prze animatorkę zajęć świetlicowych Panią Agnieszkę Wasyk , tradycyjne harcerskie  ognisko zapalane ,, jedną zapałką”. Pani Barbara Strzałkowska opowiedziała o tym z jakim szacunkiem harcerze powinni odnosić się do ognia i omówiła wiele  innych zasad.
Było to wspaniałe doświadczenie i mile spędzony czas zarówno dla zuchów, harcerzy jak  też i naszej młodzieży zaangażowanej w wolontariat. Mamy nadzieję, że wraz z wiosną na terenie gminy Piecki  ,, wyrosną” nowe drużyny zuchowe i harcerskie, których aktywne działanie będzie alternatywną formą spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży ( będą sposobem na   nudę i siedzenie przez komputerem).  Serdecznie zapraszamy , a Komendantowi Hufca ZHP w Mrągowie hm ks. J. Bach, druhnie Basi Strzałkowskiej i wszystkim  druhnom i druhom, oraz zuchom i harcerzom, bardzo dziękujemy za przyjazd do nas i wspaniałe chwile spędzone razem.

Dzieci, młodzież , wolontariuszki oraz  pracownicy  GOPS w Pieckach
Artykuły zamieszczone w Kurierierze Mrągowskim na temat naszych działań
Dzień Dziecka

      W dniu 02.06.2016 przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach w ramach XVIII Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny został zorganizowany Dzień Dziecka dla dzieci uczęszczających do Placówek Wsparcia Dziennego działających na terenie gminy Piecki.
      Dzieci zaprezentowały rodzicom i zgromadzonym gościom pokaz taneczny zumby. Wszyscy przyłączyli się do tego energicznego tańca. Uczestnicy zabawy wzięli udział w przygotowanych przez wychowawców atrakcjach: torze przeszkód, malowaniu twarzy, wędce szczęścia. Imprezę swoją obecnością uatrakcyjnili Seniorzy z „Iskierki Nadziei”, którzy zaśpiewali piosenki. Dzieci z zaciekawieniem słuchały czytanych bajek.
      Na koniec dzieci dostały słodki poczęstunek oraz drobne nagrody za udział w konkursach.  Wszystkim dziękujemy za pomoc.
sporządziła: Giers Justyna
Dzien dziecka 02.06 (1) Dzien dziecka 02.06 (2) Dzien dziecka 02.06 (3)
„Przedsiębiorcze dzieci”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach w listopadzie 2015 r. przystąpił do projektu „Przedsiębiorcze dzieci” realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w Warszawie oraz Narodowy Bank Polski.  Celem projektu jest nabycie przez dzieci podstawowej wiedzy w zakresie ekonomii oraz kształtowanie predyspozycji do bycia przedsiębiorczym.
         W dniu 17 maja 2016 dwie grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nawiadach i Dłużcu z kl. „O” i  „I” realizujące projekt „Przedsiębiorcze dzieci”, odwiedziły Warmińsko- Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Pieckach. Pani Kierownik Banku opowiedziała o swojej pracy i innych pracowników. Dzieci dowiedziały się ciekawych informacji min. pochodzenie pieniądza, jakie sprawy można załatwić w banku, do czego służy bankomat, karta do bankomatu czy karta kredytowa.
          Następnie dzieci udały się z wizytą do Pani Wójt Gminy Piecki Agnieszki Kurczewskiej, która opowiedziała o swoich obowiązkach wynikających z pełnionej funkcji.
         Dzieci bardzo były zadowolone z wycieczki i drobnych upominków, które dostały.
Sporządziła: Giers Justyna
Przedsiebiorcze dzieci (1) Przedsiebiorcze dzieci (2) Przedsiebiorcze dzieci (3)
INFORMACJE NA TEMAT PLANOWANYCH WYDARZEN XVIII WARMINSKO MAZURSKICH DNI RODZINY
UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, iż  złożenie wniosku na świadczenie wychowawcze rodzina „500+”  do dnia 30.06.2016r skutkuje ustaleniem prawa do świadczenia od 1 kwietnia 2016r.
Po upływie tego terminu świadczenie będzie przysługiwało od dnia złożenia wniosku.
UWAGA

Przyznane świadczenie wychowawcze rodzina „500+” będzie wypłacane:
* na konto bankowe - 23 dnia każdego miesiąca
* gotówką w Banku Spółdzielczym Oddział Piecki, każdego 24 dnia miesiąca
, a gdy dzień ten będzie wolny od pracy - w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. Nieodebrane świadczenie wychowawcze w ustalonym terminie spowoduje ich wypłatę w terminie płatności w następnym miesiącu. Nieodebrane świadczenie wychowawcze przez 3 kolejne miesiące spowoduje wstrzymanie ich wypłaty.
Kampania profilaktyczna,, Zachowaj ostrożność i trzeźwość na lądzie i na wodzie”

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki przeprowadzono lokalną, przedwakacyjną  akcję profilaktyczną ,, Zachowaj ostrożność i trzeźwość na lądzie i wodzie”. W dniach 14-16 czerwca 2016r., w szkołach na terenie gminy Piecki tj. w Szkole Podstawowej w Starych Kiełbonkach, Nawiadach, Dłużcu, Krutyni oraz w Zespole Szkół w Pieckach, w ramach działań podejmowanych z zakresu profilaktyki uniwersalnej, odbyły się prelekcje i pokazy ratownictwa przedmedycznego. Akcja miała na celu przeciwdziałanie różnym zachowaniom ryzykownym dotyczącym zażywania substancji psychoaktywnych, oraz sprzyjającym rozwojowi problemów alkoholowych (zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej) . W ramach programu omówione zostały zasady bezpieczeństwa na wodzie i lądzie, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przy jednoczesnym przeprowadzeniu zajęć praktycznych z użyciem fantomów, oraz  przekazane zostały materiały edukacyjne ( ulotki).  Zajęcia prowadzili ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Mrągowie P. Andrzej Damazy, Józef Ząbek oraz Sebastian Paczkowski. W zajęciach uczestniczyło łącznie ok 500 uczniów.
W/w zadanie rekomendowane jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sekretarz GKPiRPA
Marta Deptuła
WOPR Dluzec (1) WOPR Dluzec (2) WOPR Dluzec (3) WOPR Dluzec (4)
WOPR - Nawiady (1) WOPR - Nawiady (2) WOPR - Nawiady (3)
WOPS - SP Piecki (1) WOPS - SP Piecki (2) WOPS - SP Piecki (3) WOPS - SP Piecki (4)
WOPR - St. Kielbonki (1) WOPR - St. Kielbonki (2) WOPR - St. Kielbonki (3) WOPR - St. Kielbonki (4)
Akcji „Z serca dla dziecka”

           W dniu 9 czerwca, w świetlicy Klubu Integracji Społecznej prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach odbyło się spotkanie przedstawicieli Regionalny Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Mrągowie, z  grupą rodziców, którzy przyszli ze swoimi małymi pociechami.  Spotkanie odbyło się w ramach prowadzonej przez PCK ogólnopolskiej akcji „Z serca dla dziecka”. Grupa, wytypowanych  przez pracowników socjalnych i pielęgniarki środowiskowe, 12  młodych rodziców z terenu Gminy Piecki,   otrzymała nieodpłatnie  wyprawki dla dzieci ( kołderka, poduszeczka itp.).  W spotkaniu wziął udział wiceprezes Oddziału Regionalnego Polskiego Czerwonego Krzyża w Mrągowie p. Bogdan Kossakowski, Pani Maria  Lemecha Kierownik Biura PCK w Mrągowie, Teresa Nowacka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, pracownicy socjalni, asystent rodziny, oraz wolontariuszki ze szkolnego koła PCK w zespole szkół w Pieckach wraz z opiekunem Panią Bożeną Smętek. Rodzice dzieci byli mile zaskoczeni, a ich pociechy mogły w tym czasie pobawić się na świetlicy GOPS , w ,,Kąciku Malucha”. Serdecznie dziękujemy organizatorom za przeprowadzoną akcję, oraz podjętą współpracę z GOPS w Pieckach.

Teresa Nowacka Kierownik GOPS w Pieckach.
Akcja PCK 1 Akcja PCK 2
BEZPIECZNE WAKACJE 2016
          
Szkoła Podstawowa w Nawiadach  wzięła udział w ogólnopolskiej akcji ,, Bezpieczne Wakacje”, której celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Akcję rozpoczęły zajęcia przeprowadzone przez Renatę Minkiewicz na świetlicy Mrowisko”( w nawiadach), prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach , na której został również ogłoszony konkurs plastyczny pod tą samą nazwą.
           Dzień później, 16.06.2016r. gościliśmy przedstawicieli WOPR, którzy przybliżyli naszym uczniom zagrożenia czyhające na osoby odpoczywające nad wodą. Zademonstrowali zachowania, które mogą uratować życie innym. Nasi uczniowie mieli okazję pochwalić się umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, której uczą już od najmłodszych klas.
          Z kolei w czwartek 17.06.2016r. odwiedziły nas zaproszone policjantki z Mrągowa, które zademonstrowały uczniom film przestrzegający przed niebezpiecznymi zachowaniami. Z udziałem uczniów naszej szkoły zaprezentowały zachowania, które warto znać na wypadek wakacyjnych niebezpieczeństw. Dzięki zajęciom dzieci miały możliwość zapoznania się, przypomnienia bądź utrwalenia informacji związanych z bezpieczeństwem w szerokim tego słowa znaczeniu. Niewątpliwie pomogły one uświadomić wszystkim, jak ogromne znaczenie dla każdego człowieka ma jego bezpieczeństwo oraz ile zagrożeń występuję podczas codziennego życia, wykonywania rutynowych działań, przy których bardzo często nie uświadamiamy sobie zagrożeń, jakie one ze sobą niosą. Poprzez udział szkoły w akcji, aktywność nauczycieli i uczniów, z pewnością zwiększy się poziom bezpieczeństwa dzieci w czasie wakacji. Uczniowie uświadomili sobie, poprzez różnorodną twórczą aktywność, konsekwencje niewłaściwych zachowań, które tak często są obecne wśród dzieci i młodzieży.

Renata Minkiewicz
Bezpieczne wakacje (1a) Bezpieczne wakacje (5)
Dzieci z Lipowa w Muzeum  Regionalnym w Pieckach

We wtorek 21 czerwca  dzieci z Lipowa pod opieką rodziców , oraz Pani Agnieszki Wasyk animatorki zajęć organizowanych w świetlicy wiejskiej w Lipowie , spotkały się  w Muzeum  Regionalnym im.  Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach. Spotkanie to odbyło się z inicjatywy Pani Agnieszki Kurczewskiej Wójt Gminy Piecki, która podczas majowego spotkania z dziećmi w Lipowie zorganizowanego z okazji Dnia Matki, już wtedy zaprosiła dzieci do Piecek. Podczas  tego plenerowego spotkania w pięknym, otaczającym Muzeum ogrodzie , dzieci brały udział w przygotowanych przez organizatorów zabawach z chustą animacyjną, próbowały swoich sił podczas konkurencji sprawnościowych i biegały radośnie po łące . Nie zabrakło też grillowania, oraz wspólnego śpiewania  przy dźwiękach gitary, na której strunach grał Pan Grzegorz Piątek. Było to wspaniałe, ,, przedwakacyjne” spotkanie integracyjne, połączone z edukacją i historią nt. naszego muzeum regionalnego, którą opowiadała Pani Maria Dermacka. W spotkaniu uczestniczyła również  Pani Dyrektor GOKSiR Izabela Kozyra -Cybulska , Kierownik GOPS oraz Pani Halina Sierpińska psycholog z Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego GKPiRPA. Współorganizatorem spotkania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.

Sporządził:
T. Nowacka Kierownik GOPS
1 2 3
Usmiech to zdrowie (1) Usmiech to zdrowie (2) Usmiech to zdrowie (3) Usmiech to zdrowie (4)
Profilaktyczna Akcja Wakacyjna pod hasłem:,, Uśmiech to zdrowie- każdy to powie"

  Rozpoczynają się wakacje, a wraz z nimi lokalna akcja ,,PAW", czyli Profilaktyczna Akcja Wakacyjna.  Co to oznacza? Jako pierwsze dowiedziały  się  dzieci i rodzice z miejscowości Goleń. W środę 22 czerwca , na prośbę i z udziałem Kierownika GOPS zorganizowane zostało plenerowe spotkanie dzieci i rodziców na placu zabaw w miejscowości Goleń. Dużą aktywnością wykazały się same dzieci oraz ich rodzice, którzy zajęli się przygotowaniem tego spotkania.  Korzystając z  walorów naturalnych tego miejsca,  takich jak rosnąca nieopodal placu zabaw wspaniała, stara wierzba, oraz  znajdujący się na placu zabaw sprzęt rekreacyjny, dzieci miały możliwość udziału w zabawach i konkurencjach. Nie zabrakło też słodkiej niespodzianki oraz wspólnego śpiewu piosenek wakacyjnych. W spotkaniu udział wzięły 24 osoby. Wspólnie ustalono, że kolejne spotkania będą odbywać się w poniedziałki od godz. 9 00 -1100.Zajęcia poprowadzi Pani Justyna Giers ( wychowawca świetlicy) przy wsparciu rodziców i wolontariuszy ,, Pomocna Dłoń"  z  GOPS w Pieckach.

Celem akcji PAW jest zorganizowanie w okresie wakacji zajęć rekreacyjnych pod opieką animatora- wychowawcy świetlicy, jak najbliżej miejsca zamieszkania, aby dzieci, które  w czasie roku szkolnego korzystają z zajęć organizowanych w placówce  wsparcia dziennego ,, Mrowisko" w Nawiadach, miały możliwość udziału w takich zajęciach również w okresie wakacji. Powodzeniem tej akcji, będzie  aktywność samych dzieci i rodziców z danej miejscowości, a taką wykazały się dzieci i rodzice z miejscowości Goleń. Cieszymy się i mamy nadzieję, że tym pomysłem zainteresujemy mieszkańców innym małych miejscowości. Planujemy  organizować zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem świetlic wiejskich oraz placów zabaw min. w Macharach, Nawiadach, Lipowie, Brejdynach, Dłużcu i w innych miejscowościach.  Zachęcamy do zgłaszania potrzeby zorganizowania takich zajęć , u Kierownika lub pracowników socjalnych GOPS w Pieckach. Zajęcia organizowane i dofinansowane będą w ramach realizacji Gminnego Programu PRPA.

Sporządził:
Teresa Nowacka - Kierownik GOPS
UWAGA

Inforumujemy, iż wszelkie zmiany sposobu wypłaty świadczenia bądź zmiana numeru konta bankowego powinna być jak naszybciej zgłaszana do Ośrodka.
Zarządzenie Nr  13 /2016  z dnia 29 czerwca 2016 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2016 r.

Więcej-->
Podziekowania Iskierka
Podziękowania dla zespołu Iskierka Nadzieji za udział w XXXII Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach.
WAKACYJNA KAMPANIA SPOŁECZNA RZECZNIKA PRAW DZIECKA „ODWAGA RATUJE ŻYCIE”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach  wraz z wolontariuszami przyłącza się do kampanii społecznej prowadzonej przez Rzecznika Praw Dziecka

Informacja prasowa--->
Plakat--->
Zainteresowanych kampanią również kierujemy na stronę Rzecznika Praw Dziecka --->

Teresa Nowacka - Kierownik GOPS
RPD w Gminie (4)
RPD na spotkaniu  z chorymi na EB (3)
RPD w Mrowisko Nawiady (9)
"W drodze do szczęścia" gra planszowa wyróżniona przez Rzecznika Praw Dziecka

W ramach lokalnej Profilaktycznej Akcji Wakacyjnej PAW pod hasłem ,, Uśmiech to zdrowie- każdy to powie” wychowawcy świetlic i wolontariusze z GOPS, w okresie wakacji  będą organizować ,, mobline” zajęcia dla dzieci.

Więcej-->
INFORMACJA DLA RODZICÓW !

Kochani Rodzice, chcemy z radością poinformować, że ponownie ruszają bezpłatne zajęcia dla ,,Grup Zabawowych,, czyli spotkania rodziców, dziadków z dziećmi do 4 roku życia.

Więcej-->
Kierownik GOPS w Pieckach odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka

Szczególnym punktem spotkania z Rzecznikiem Praw Dziecka które odbyło się 30 czerwca w Urzędzie Gminy w Pieckach było wręczenie Teresie Nowackiej, kierownikowi GOPS, Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI.
RPD w Gminie (3)
Spotkanie z dziećmi w świetlicy "Mrowisko" w Nawiadach

W dniu 30 czerwca 2016 r. godzinach popołudniowych Pan Rzecznik odwiedził placówkę wsparcia dziennego prowadzona przez GOPS w Nawiadach, czyli świetlica ,, Mrowisko”w Nawiadach ( budynek Szkoły Podstawowej). Spotkał się z dzieci i wolontariusze z Nawiad, Piecek, Głógna, Lipowa i Machar, uczęszczającymi na zajęcia organizowane w świetlicach okresie wakacji.
Zobacz linki:

http://mragowo24.info/news/4153-teresa-nowacka-z-tytulem-obroncy-godnosci-dzieci

http://brpd.gov.pl/aktualnosci/wizyta-rpd-mragowo-piecki-nawiady

http://piecki.wm.pl/367770,Teresa-Nowacka-kierownik-GOPS-u-w-Pieckach-doceniona-przez-Rzecznika-Praw-Dziecka.html?preview=5592993a77189931f090#axzz4DQG38IRx
Rzecznik Praw Dziecka na spotkaniu z pracownikami GOPS w Urzędzie Gminy w Pieckach

W dniu 30 czerwca b.r. Gminę Piecki odwiedził z roboczą wizytą Pan Minister Marek  Michalak  Rzecznik Praw Dziecka ( wybrany przez Sejm RP w lipcu  2008 r. ), pełniący  również funkcję Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu,
Wypoczynek letni osób ze Stowarzyszenia Debra Polska Kruchy Dotyk w PTTK w Pieckach

W dniu 30 czerwca, Rzecznik Praw Dziecka Pan Minister Marek Michalak odwiedził rodziny wraz z dziećmi chorymi na EB, tzw. dzieci motyle, przebywające  na turnusie szkoleniowo - rehabilitacyjnym w ośrodku  wypoczynkowym PTTK w Pieckach.
,,Porozmawiajmy o naszych dzieciach,, -wakacyjna oferta dla rodziców

W ramach Profilaktycznej Akcji Wakacyjnej ,,Odpowiedzialni Rodzice-Szczęśliwe Dzieci'',mamy specjalną ofertę dla Rodziców

Więcej-->
ZAPROSZENIE

W dniu 16. 07.2016 w świetlicy wiejskiej w Lipowie od godz. 13.00 do 16.00 odbędą się zajęcia z dekupage.
Serdecznie zapraszamy.
ZAPROSZENIE

dla dzieci i rodziców do udziału w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach w ramach  Profilaktycznej Akcji Wakacyjnej -PAW „Uśmiech to zdrowie- każdy to powie” wg załączonego harmonogramu zajęć:
Harmonogram zajęć
Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Od 26 czerwca do 9 lipca trwał pierwszy turnus obozu sportowo - pożarniczego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z województwa warmińsko - mazurskiego, w którym uczestniczyło dziesięciu druhów z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Macharach i Krutyni.

Więcej-->
Więcej-->
Więcej-->
Więcej-->
Więcej-->
Jesteś odpowiedzialną matką -odstaw alkohol- chroń dziecko przez FAS !

Chociaż świadomość dotycząca skutków picia alkoholu w ciąży rośnie, nadal aż 10 procent ciężarnych pije napoje alkoholowe (dane kampanii "Lepszy start dla Twojego dziecka").
Więcej-->
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW  w GOPS w Pieckach

Zapraszamy rodziców do udziału w warsztatach profilaktycznych z elementami "Szkoły dla rodziców", które odbędą się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach w dniach 19.08.2016r., 26.08.2016r., 02.09.2016r. o godzinie 12.00.
Więcej-->
KARTA ZGŁOSZENIOWA W  KONKURSIE „Wakacyjny Bohater”
w ramach  Wakacyjnej Akcji Profilaktycznej prowadzonej przez  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach i kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka „Odwaga ratuje życie”
( www.odwagaratujezycie.pl)
KARTA ZGŁOSZENIOWA-->
27 sierpnia w stanicy harcerskiej w Bobrówku odbył się Piknik pod hasłem "Pożegnanie lata na harcerską nutę". Podsumowano też Wakacyjną Akcję Profilaktyczną PAW, która w GOPS w Pieckach prowadzona była od miesiąca czerwca. Impreza została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.
Więcej-->
Piknik 27.08.2016
Warsztaty mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego: 27.09.2016r.
warsztaty dietetyczne "Żywienie kobiet w ciąży"
warsztaty dietetyczne " Dieta seniora"
Więcej-->
Obchody Światowego Dnia FAS w Pieckach
W dniu 9 września cały świat obchodzi Światowy Dzień FAS (Alkoholowego Zespołu Płodowego). Wybrana data - 09.09 symbolizuje liczbę miesięcy przez które nienarodzone dziecko powinno być chronione przez matkę od wszelkiego rodzaju zagrożeń
Więcej-->
FAS (1)
ABC przesiebiorczosci 1 ABC przesiebiorczosci 2
W ramach funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej w GOPS w Pieckach,  w dniach 20, 22, 27, 28 września 2016r., w godz. 14.00-18.00 realizowane są zajęcia z zakresu przedsiębiorczości dla osób bezrobotnych, rolników, prowadzących działalność i osób, które zawiesiły swoją działalność.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w zajęciach. Więcej informacji pod nr telefonu - (89) 613-26-03.
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
,, Moje prawa ważna sprawa” podczas XIV Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki

          W dniu 21.09.2016r. uczennic Zespołu Szkół w Pieckach działające w Punkcie Wolontariatu „Pomocna Dłoń” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, wzięły  udział w  Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki, których głównym organizatorem był Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie.
Moja sprawa, wazna sprawa (1)
Więcej-->
Umiem, chce, pomagam, wspieram (1)
Rodzinne spotkanie integracyjne ,,Umiem- Chcę-Pomagam -Wspieram”

W dniu 25.09.2016r w Muzeum Regionalnym im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach spotkały się rodziny wraz z dziećmi.
Więcej-->
Więcej-->
„ABC Przedsiębiorczości” - szkolenie organizowane w GOPS Piecki

W ramach projektu Fundacji Wspomagania Wsi, realizowanym we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej w dniach 20-21 oraz 27-28 września 2016 roku w świetlicy GOPS w Pieckach odbyły się bezpłatne, otwarte szkolenie z zakresu „ABC przedsiębiorczości”.
Bezpieczny Senior - zapraszamy na spotkanie

Osoby starsze, które są samotne, schorowane i ufne narażone są w większym stopniu na działania ze strony przestępców. Padają ofiarami oszustów, naciągaczy i złodziei. Dlatego, by ograniczyć liczbę tego typu zdarzeń oraz im zapobiec Policjanci wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pieckach od października realizują profilaktyczno-edukacyjne działania pn. „Bezpieczny Senior”.
Więcej-->
ŻYCZENIA Z OKAZJI
EUROPEJSKIEGO DNIA SENIORA
Dzien Seniora - zyczenia
Bezpieczeństwo pracownika socjalnego GOPS z asystą Policji.

W dniu 25 października b.r. w świetlicy Klubu Integracji Społecznej w GOPS w Pieckach odbyło się spotkanie pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej i asystentów rodziny z GOPS w Mrągowie, Sorkwity i Piecek .
Więcej-->
Bezpieczenstwo pracownika socjalnego GOPS z asysta Policji.
9 listopada w Klubie Integracji Społecznej w Pieckach odbyły się zajęcia z aktywizacji zawodowej. Spotkanie poprowadził Daniel Czapiewski z Mobilnych Centrów Aktywizacji Zawodowych OHP w Olsztynie.
Aktywizacja zawodowa (1)
Więcej-->
Bezpieczny senior (1)
W poniedziałek 14.11.2016 r. seniorzy już po raz drugi spotkali się w Klubie Integracji Społecznej w Pieckach na spotkaniu z cyklu „Bezpieczny Senior”. Tym razem temat zajęć brzmiał „Bezpieczny pieszy - kieruj się rozsądkiem”.
Więcej-->
W związku z rozpoczęciem realizacji podprogramu 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej PO PŻ przygotowało krótki film informacyjny skierowany do osób najbardziej potrzebujących, instruujący, co należy zrobić, aby móc otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu.       
Praca socjalna i opiekuńcza w środowisku z legitymacją lub identyfikatorem

W związku z pojawiającymi się sygnałami o próbach oszustwa na osobach starszych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach  informuje, że każdy pracownik socjalny GOPS posiada legitymację służbową z imieniem i nazwiskiem oraz numerem, natomiast asystent rodziny i opiekunki świadczące pomoc osobom starszym w domach, posiadają identyfikatory. Osoby, które mają seniorów w rodzinie lub w swoim otoczeniu, prosimy o przekazanie im tej informacji. Pracownicy socjalni swoje czynności w terenie wykonują w godzinach między 10.00 a 14.00, sporadycznie poza tymi godzinami, natomiast opiekunki w godzinach od 7 15 do 15 15. Mieszkańcy Gminy Piecki, którzy mają wątpliwości czy osoba, która ich odwiedza i przedstawia się jako pracownica GOPS mogą zadzwonić pod numery (89) 742 11 26 lub 504 104 497 w godz. 7.15 - 15.15 w celu zweryfikowania jej tożsamości .

Kierownik GOPS w Pieckach
mgr Teresa Nowacka
Jak obchodzono Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w Nawiadach
Szkoła Podstawowa w Nawiadach aktywnie  włączyła się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, który w 2014 r. ustanowiony został na dzień  20 listopada.  Ich pomysłodawcą i koordynatorem była nauczycielka Renata Minkiewicz, która przy aktywnym udziale uczestników świetlicy „Mrowisko” zrealizowała kilka ciekawych działań.
Więcej-->
Prawa dziecka - Nawiady (1)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zaprasza do składania oferty cenowej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2016/2017 w ilości 6.000 l dla GOPS Piecki

Zapytanie oferowe
Załącznik nr 4
Zarządzenie nr 17/2016
Akcja ,, Otwarte drzwi” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach

GOPS w Pieckach i Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  współpracujący z instytucjami i placówkami niosącymi pomoc ofiarom przemocy, w ramach Ogólnoświatowej Kampanii „Biała Wstążka”, zaplanował na dzień 3 grudnia b. r. lokalną akcję ,, Otwarte drzwi”.
Więcej-->
Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie odbędą się:

•Mrągowo - 13 grudnia na placu Piłsudskiego
•Piecki - 14 grudnia obok Kościoła przy dawnej Przychodni Lekarskiej SANUS, Zwycięstwa 20
SKIEROWANIE NA BADANIE MAMMOGRAFICZNE
DIAGNOSTYCZNE finansowane z Funduszy Norweskich
O G Ł O S Z E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty,  złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.11.2016r.
dotyczące  „Dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2016/2017 w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Pieckach”
OTWARTE DRZWI w GOPS W Pieckach w ramach kampanii  społecznej „Biała wstążka”
          W dniu 03.12.2016 w godz. od 9.00 do 12.00, już po raz piąty, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach przyłączył się do międzynarodowej kampanii społecznej „Białej Wstążki”.
Biala wstazka (3)
Więcej-->
Zaproszenie na konferencje 01 Zaproszenie na konferencje 02
Z A P R O S Z E N I E
do udziału w  konferencji  z okazji  II Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka
pod hasłem:
"Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka- teoria i  praktyka”
pod honorowym patronatem Wójta Gminy Piecki
Zaproszenie - Wigilia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach jest uczestnikiem Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
HARMONOGRAM OBCHODÓW XVIII WARMIŃSKO - MAZURSKICH DNI RODZINY POD HASŁEM: "RODZINA TU WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA" ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PIECKI