PROJEKT 2011

Zaproszenie do udziału w projekcie
" Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" 
                 współfinansowanym ze środków EFS w ramach POKL.   
                                                                                                      
                                                                                         WIĘCEJ
14.03.2011 r.

Plan  szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy  zarejestrowanych w PUPw Mrągowie oraz  Filii w Mikołajkach
14.03.2011 r.
           
                             Bezpłatne badania mammograficznew dniu1 kwietnia 2011 r.
IMG_9862 IMG_9873 IMG_9888 IMG_9905 IMG_9935
08.04.2011 r.

8 kwietnia 2011 roku w Zabytkowej Stodole przy Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni odbyły się warsztaty "EKO Palma" zorganizowane przez GOPS Piecki we współpracy ze Szkołą Podstawową w Krutyni. Uczestnikami spotkania były osoby     w  wieku powyżej 60 lat oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Krutyni.
Spotkanie rozpoczęto przedstawieniem teatralnym pt. "Leśna przygoda", w  którym uczniowie Szkoły Podstawowej w Krutyni zaprezentowali swoje aktorskie i wokalne umiejętności.
Następnie P. Waldemar Bzura zaprezentował swoje zdjęcia przedstawiające przepiękną przyrodę Warmii i Mazur.
Uczestnicy spotkania mogli również obejrzeć Muzeum Przyrodnicze i walory budzącej się do życia wiosennej przyrody w okolicy wsi Krutyń.
Po poczęstunku odbyły się warsztaty, podczas których wszyscy uczestnicy wykonywali palmy z brzozowych gałązek i jałowca zdobionych wiosenną roślinnością.
Atrakcją okazały się ekologiczne palmy, które zostały wykonane z kolorowego papieru, serwetek i gazet.
Warsztaty upłynęły w miłej atmosferze. Cel zintegrowania dwóch skrajnych pokoleń oraz reintegracja lokalnego społeczeństwa został osiągnięty.
Wszyscy byli bardzo zadowoleni.
22.04.2011 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W RODZINNYM PIKNIKU ROWEROWYM PN.
"AKTYWNIE I ZDROWO SPĘDZAM WOLNY CZAS Z RODZINKĄ"  W SOBOTĘ - 30.04.2011 R. O GODZ. 11.30 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NAWIADACH
30.04.2011 r.

Stowarzyszenie Młodych na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pieckach w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 30 kwietnia 2011 roku realizowało projekt pt.: "Młodzieżowi liderzy w środowisku wiejskim", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
28 kwietnia w Pensjonacie Wileńskim w Mrągowie zakończono realizację projektu oficjalną konferencją podsumowującą, w której uczestniczył Pan Stanisław Bułajewski. Przewodniczący Rady Powiatu Mrągowskiego, Pan Lech Gołębiczki, dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, Pani Agnieszka Kurczewska wójt gminy Piecki i Pani Jolanta Kowalczyk, kierownik GOPS Piecki oraz zaproszeni goście i uczestnicy projektu.

WIĘCEJ
18.08.2011 r.       

Warsztaty wakacyjne w Lipowie

W dniach od 02 do 12 sierpnia 2011r. w świetlicy wiejskiej w Lipowie odbyły się warsztaty wakacyjne dla młodych mieszkańców Lipowa. Uczestnikami warsztatów była 24 osobowa grupa w wieku od 3 do 17 lat. W ramach warsztatów realizowano różnego rodzaju zajęcia (plastyczne, taneczne, muzyczne) organizowano konkursy, gry i zabawy na świeżym powietrzu. Dzieciaki bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez pedagoga  P. Bożenę Niedźwiecką z pomocą Pań wykonujących prace społecznie użyteczne w świetlicy wiejskiej w Lipowie tj. Agnieszki Wasyk i Janiny Pupek.
Działanie to współfinansowane jest ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ministers6twa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".
Uczestnictwo w warsztatach pozwoliło dzieciom przyjemnie i pożytecznie spędzić wakacyjny czas wolny. Zajęcia upłynęły w miłej atmosferze, wszyscy byli bardzo zadowoleni. We wrześniu planowane są kolejne warsztaty, które poprowadzi instruktor teatralny.

Kiedy relacje rodzinne są prawidłowe, maleje ryzyko sięgania przez młodych po alkohol narkotyki czy dopalacze. To oczywista prawda. Dzięki niej można skutecznie realizować zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Dlatego też zdecydowaliśmy się na udział w Kampanii "Postaw na rodzinę" chcemy podtrzymywać i promować pozytywne wzorce w rodzinie, a przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo dzieci.
Plakat
02.11.2011 r.

Gmina Piecki aktywnie zaangażowana w kampanię "Postaw na rodzinę"
DSC04577 DSC04590 DSC04591 DSC04595 DSC04596
DSC04597 DSC04598 DSC04606 DSC04607 DSC04610
DSC04613 DSC04618 DSC04626 DSC04628 DSC04649
Wrzesień 2011 r.

Niebieska sobota w gminie

17 września 2011 r. Lipowo, Machary, Nawiady i Piecki stały się niebieskie od kolonii koszulek niemal 120 wolontariuszy, którzy w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy, na zaproszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, realizowali różne przedsięwzięcia na rzecz lokalnych społeczności.
Do gminy przyjechały 4 grupy wolontariuszy - pracowników Bank Citi Handlowy z Warszawy i Olsztyna. Grupy te realizowały przedsięwzięcia pod nazwą "Działania na rzecz świetlic Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawiadach, Macharach, Pieckach i Lipowie - wolontariat pracowniczy w ramach wyjazdu integracyjnego Menadżerów Subsektora Operacji i Technologii Citi Handlowy".
W ramach tego Projektu wolontariusze Citi Handlowy:
"w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Nawiadach odnowili (poprzez malowanie, położenie wykładziny podłogowej i naprawę instalacji elektrycznej i grzewczej) 2 pomieszczenia,
"w Macharach (PGR) - odnowili pomieszczenia świetlicy wiejsko - środowiskowej, uporządkowali teren przy świetlicy (naprawa i wymiana ogrodzenia), zorganizowali miejsce integracji, realizacji i zabaw dla dzieci (z wyposażeniem w ławy i stoły piknikowe, piaskownicę z bali, nasadzenie roślin ozdobnych),
"w Lipowie - uporządkowali leśny cmentarz,
"w Pieckach - przeprowadzili warsztaty fotograficzne (prezentując także fotografię tradycyjną) dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w sieci dla młodzieży i dorosłych (rodziców),
"w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Nawiadach przeprowadzili warsztaty fotograficzne i artystyczno - plastyczne oraz zajęcia taneczne i z wiedzy ekonomicznej,
"w świetlicy wiejsko - środowiskowej w Lipowie i świetlicy Nadleśnictwa Strzałowo zorganizowali zajęcia artystyczno - plastyczne dla dzieci i młodzieży z Lipowa
Odbiorcami warsztatów, zabaw, konkursów były łącznie 134 osoby: dzieci, młodzież i dorośli.
Wszystkie przedsięwzięcia realizowane przez wolontariat pracowniczy Citi Handlowy były finansowane ze środków Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga. Fundacja poniosła na Projekt koszt 11.800 zł
1 2 3 4
Listopad 2011

"Ekologiczne podchody rowerowe"


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r. zakładał przeznaczenie kwoty 1.500 zł na realizację tzw. rówieśniczych przedsięwzięć profilaktycznych. W wyniku konkursu na realizację tego zadania grupa młodzieży należąca do sekcji kolarskiej LUKS "Orlik" Nawiady zaproponowała ciekawy projekt pn. "Żyj zdrowo na sportowo". Projekt ten został przyjęty do realizacji. Zrealizowano go w sobotę 5 listopada 2011r. w formie ekologicznych podchodów leśnych. Grupa sportowców zaprosiła na te podchody młodzież ze Starych Kiełbonek, Nawiad, Machar, Mojtyn i Piecek. W podchodach uczestniczyło łącznie 30 młodych ludzi, wszyscy zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe. Przedsięwzięcie realizowane było według scenariusza opracowanego przez grupę młodzieży. Uwzględniał on m.in. wymyślenie nazwy swojej drużyny, ułożenie opowiadania z użyciem określonych słów, ułożenie piosenki związanej z imprezą rowerową itp. Przedsięwzięcie miało charakter ekologiczny więc wspólnym zadaniem było sprzątanie lasu w okolicy wsi Cierzpięty. Zakończyło się ono ogniskiem z kiełbaskami i gorącą herbatą. Nad bezpieczeństwem młodzieży czuwał trener sekcji kolarskiej P. Janusz Minkiewicz.
P1010058 P1010064 P1010067 P1010078 P1010082 P1010095
Program profilaktyczny w Gimnazjum

Własne zdanie czy akceptacja ze strony innych ??

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r. został sfinansowany program profilaktyczny pt. "Ławka" w Gimnazjum w Pieckach. Spektakl przedstawiła 10 listopada 2011r.  grupa teatralna z Centrum Profilaktyki i Reedukacji "Atelier" z Krakowa. Uczestniczyła w nim młodzież z 6 klas gimnazjalnych, łącznie 140 osób.
Pierwsza część programu - artystyczna uwzględniała spektakl profilaktyczny nt. wyborów przed którymi, każdego dnia stają młodzi ludzie np. indywidualizm czy grupa?  własne zdanie czy akceptacja ze strony innych ? tolerancja czy agresja ?
Natomiast w drugiej części programu - teoretycznej psycholog podczas warsztatów poinformował młodzież jak radzić sobie z agresją, jak stworzyć własny system wartości i jak rozwiązywać konflikty.

IMG_0647 IMG_0651 IMG_0652 IMG_0660 IMG_0661 IMG_0664 IMG_0667
Listopad 2011

                                                                      
ANDRZEJKI  W  LIPOWIE


26 listopada 2011r. w świetlicy wiejskiej w Lipowie zorganizowane zostało spotkanie andrzejkowe. Głównymi organizatorkami tego przedsięwzięcia były Panie: Agnieszka Wasyk i Elżbieta Rogowska- uczestniczki projektu systemowego p.n. "Ograniczenie bezrobocia  i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach od 2008r. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W 2008 roku 19 mieszkańców Lipowa uczestniczyło w tym projekcie, realizując głównie tzw. Program Aktywności Lokalnej. Przyniosło to wiele pozytywnych rezultatów, m.in.: zwiększyło aktywność społeczną mieszkańców wsi, którzy wraz z rodzinami włączają się w działania na rzecz społeczności lokalnej, organizując spotkania i imprezy okolicznościowe, zajęcia dla dzieci w okresie ferii i wakacji. W tej wsi odbyły się też półkolonie z warsztatami w ramach grantu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który GOPS uzyskał na projekt "Razem przeciw przemocy". Stąd też zorganizowano spotkanie andrzejkowe, którego celem było pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, a także integracja pokoleniowa mieszkańców wsi. 
Spotkanie urozmaiciły gry, zabawy i wróżby prowadzone przez  phm. Grzegorza Piątek  z grupą harcerzy z Hufca ZHP im. J. Korczaka w Mrągowie. Do uczestnictwa w przedsięwzięciu włączeni zostali rodzice, którzy pomogli przy dekoracji świetlicy, przygotowali poczęstunek, w tym upiekli ciasta. W spotkaniu gościł Przewodniczący Rady Gminy w Pieckach P. Andrzej Brodzik, obecni byli także  pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach.
Działanie to dofinansowane zostało przez: sponsora P. Zbigniewa Ciepluch Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzałowo i dofinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pieckach.
t1 t2 t3 t4 t5
Mikołajkowy turniej tenisa stołowego


11 grudnia 2011r. w niedzielę w hali sportowej w Nawiadach zorganizowany został Mikołajkowy turniej tenisa stołowego. Głównym organizatorem tego działania był  Pan Andrzej Żbikowski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.
Wśród zaproszonych gości znalazła się Wójt Gminy Piecki Agnieszka Kurczewska, Grzegorz Maksymow, dyrektor szkoły podstawowej w Nawiadach Renata Minkiewicz. W zawodach uczestniczyła młodzież m. in.z Nawiad, Piecek, Starych  Kiełbonek, Machar i Dłużca. Najlepsi zawodnicy nagrodzeni zostali medalami i pamiątkowymi dyplomami, dodatkowo z okazji Mikołajek wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie niespodzianki.
Działanie to współfinansowane było ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r.
"Szlachetna paczka" - w gminie

W naszej gminie jest wiele rodzin, dla których te Święta nie będą radosne, bo straciły kogoś bardzo bliskiego, bo ktoś ciężko zachorował.
Rodziny te nie są roszczeniowe, znalazły się w trudnej sytuacji nie z własnej winy.
Apeluję do mieszkańców  gminy, aby na miarę swoich możliwości, włączyli się w ogólnopolską akcją świątecznej pomocy "szlachetna paczka".  Głównym założeniem tej akcji jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy konkretnej rodzinie czy osobie.
GOPS dysponuje informacjami na temat takich rodzin i ich konkretnych potrzeb. Wszystko o tej akcji pod telefonami: (89) 742-11-26, (89) 742-22-78, tel. kom. 665413888, 665769888, 665621888
e-mail: gops@piecki.com.pl
Sytuacja rodzin
SYTUACJA RODZIN, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY, W GMINIE PIECKI
Lipowo 1 Lipowo 2 Lipowo 3 Lipowo 4 Lipowo 5 Lipowo 6 Lipowo 7
KAPITAL_LUDZKI
logo_ueefs_lewastrona1
Projekt systemowy
współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
"Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki"         
       
Więcej informacji możecie Państwo znaleźć
w zakładce
-Projekt systemowy-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach jest uczestnikiem Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Portal Funduszy Europejskich
Bezpłatne poradnictwo prawne dla mieszkańców gminy Piecki
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2015 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2014 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2013 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2012 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2011 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2010 rok.
          Sprawozdanie z  
      działalności GOPS w
      Pieckach za 2009 rok
    
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zaprasza do korzystania z darmowego internetu poprzez infomat zainstalowany w tutejszym ośrodku  który został sfinansowany z projektu  "Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko - Mazurskim".  W okolicach lokalizacji infomatów istnieje również możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do internetu, tzw. wi-fi.
Z internetu można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 715 - 1515
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko - mazurskiego świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie
AKTUALNOŚCI 2011