AKTUALNOŚCI 2023
Portal Funduszy Europejskich
REJESTR PLACÓWEK DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE ORAZ INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE RODZINY W POWIECIE MRĄGOWSKIM
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH JEST UCZESTNIKIEM PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD).
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PIECKI NA LATA 2016 - 2022
GOPS JAKO REALIZATOR I KOORDYNATOR DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2015-2018 PODJĄŁ WSPÓŁÓPRACĘ I PRZYŁĄCZYŁ SIĘ DO DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ KOMENDĘ POWIĄTOWĄ POLICJI W MRĄGOWIE

MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE PIECKI NA LATA 2021-2023
SKIEROWANIE DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PIECKACH
BEZPŁATNA INFOLINIA DLA BEZDOMNYCH
KATALOG WSPARCIA RODZIN
OPRACOWANY PRZEZ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJPOMOC DLA UKRAINY
Legitymacja emeryta-rencisty (ZUS)

Legitymacja emeryta-rencisty to cyfrowy dokument z odwzorowaniem Twoich uprawnień emeryta lub rencisty. Dzięki niej masz możliwość skorzystania ze zniżek i ulg.
Więcej-->
mLegitymacja
Nowe programy PFRON dla osób z niepełnosprawnościami:

SAMODZIELNOŚĆ-AKTYWNOŚĆ-MOBILNOŚĆ

„Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”
Więcej-->
SAM_Dostepne_mieszkanie
SAM_Mieszkanie_dla_absolwenta
NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
ogłasza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023
Więcej-->
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH W CELU WSPIERANIA RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI W WYPEŁNIENIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY RODZINY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM FUNCJI RODZINY WSPIERAJĄCEJ
Więcej-->
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH w sprawie Projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Piecki na lata 2023-2027
Więcej-->