AKTUALNOŚCI 2019
Portal Funduszy Europejskich
REJESTR PLACÓWEK DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach jest uczestnikiem Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
PLANOWANE WYDARZENIA LOKALNYCH OBCHODÓW W RAMACH XXI WARMIŃSKO - MAZURSKICH DNI RODZINY  POD  HASŁEM  MAŁŻEŃSTWO-DOBRE RELACJE-SILNA RODZINA
Sprawozdania z działalności GOPS w Pieckach
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Piecki na lata 2016 - 2022
GOPS jako realizator i koordynator działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Na Lata 2015-2018 podjął współópracę i przyłączył się do działań prowadzonych przez Komendę Powiątową Policji w Mrągowie

MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Piecki na lata 2017-2020
SKIEROWANIE DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PIECKACH
BEZPŁATNA INFOLINIA DLA BEZDOMNYCH
Katalog wsparcia rodzin
opracowany przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Pieckach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór  na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy referent ds. księgowo-kadrowych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Pieckach

Ogłoszono w dniu:
3.01.2019 - Ogłoszenie o naborze
3.01.2019 - Załaczniki nr 1a, 1b
9.01.2019 - Protokół z otwarcia ofert
10.01.2019 - Informacja o wynikach naboru
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach realizacji: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2019 r.

wyłonienie specjalistów do pełnienia dyżurów do Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach :
- psychologa,
- specjalisty ds. mediacji i poradnictwa rodzinnego,
- konsultanta ds. uzależnień i współuzależnionych

Ogłoszono w dniu:
8.01.2019 - Zapytanie Ofertowe
8.01.2019 - Załącznik nr 1 do ZO
16.01.2019 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty HS
16.01.2019 r. - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty HC
16.01.2019 r. - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty SK
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2019 r, w ilości 6000 l

Ogłoszono w dniu:
10.01.2019 - Zapytanie ofertowe
10.01.2019 - Oferta
17.01.2019 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach realizacji: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2019 r.

- Wyłonienie wychowawcy,do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania dzieci w placówce wsparcia dziennego  świetlicy opiekuńczo - wychowawczej " Mrowisko" w Nawiadach w wymiarze czasu pracy 6 godzin tygodniowo.   (dwa razy w tygodniu 4 i 2 godziny)

- Wyłonienie instruktora do prowadzenia zajęć teatralno-artystycznych w placówce wsparcia dziennego  świetlicy opiekuńczo - wychowawczej " Mrowisko" w Nawiadach w wymiarze czasu pracy 3 godziny tygodniowo   (raz w tygodniu 3 godziny)

- Wyłonienie pedagoga do prowadzenia zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówce wsparcia dziennego świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Mrowisko" w Nawiadach (raz w tygodniu3 godz.)

Ogłoszono w dniu:
22.01.2019 - Zapytanie ofertowe
22.01.2019 - Załącznik nr  1 - Oferta
22.01.2019 - Klauzula dla kandydatów zał. 1b
22.01.2019 - Ramowy program zajęć
29.01.2019 - Informacja do zapytania ofertowego (brak ofert)
Więcej-->
Powiat mrągowski/Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACYW POWIECIE MRĄGOWSKIM (IV)"

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych
do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach realizacji: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2019 r.

- Wyłonienie wychowawcy,do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania dzieci w placówce wsparcia dziennego  świetlicy opiekuńczo - wychowawczej " Mrowisko" w Nawiadach w wymiarze czasu pracy 6 godzin tygodniowo.   (dwa razy w tygodniu 4 i 2 godziny)

- Wyłonienie instruktora do prowadzenia zajęć teatralno-artystycznych w placówce wsparcia dziennego  świetlicy opiekuńczo - wychowawczej " Mrowisko" w Nawiadach w wymiarze czasu pracy 3 godziny tygodniowo   (raz w tygodniu 3 godziny)

- Wyłonienie pedagoga do prowadzenia zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówce wsparcia dziennego świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Mrowisko" w Nawiadach (raz w tygodniu3 godz.)

Ogłoszono w dniu:
30.01.2019 - Zapytanie ofertowe
30.01.2019 - Załącznik nr  1 - Oferta
30.01.2019 - Klauzula dla kandydatów zał. 1b
30.01.2019 - Ramowy program zajęć
8.02.2019 - Informacja do zapytania ofertowego (brak ofert)
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach realizacji: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2019 r.

- Wyłonienie wychowawcy,do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania dzieci w placówce wsparcia dziennego  świetlicy opiekuńczo - wychowawczej " Mrowisko" w Nawiadach w wymiarze czasu pracy 6 godzin tygodniowo.   (dwa razy w tygodniu 4 i 2 godziny)

- Wyłonienie instruktora do prowadzenia zajęć teatralno-artystycznych w placówce wsparcia dziennego  świetlicy opiekuńczo - wychowawczej " Mrowisko" w Nawiadach w wymiarze czasu pracy 3 godziny tygodniowo   (raz w tygodniu 3 godziny)

- Wyłonienie pedagoga do prowadzenia zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówce wsparcia dziennego świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Mrowisko" w Nawiadach (raz w tygodniu3 godz.)

Ogłoszono w dniu:
8.02.2019 - Zapytanie ofertowe
8.02.2019 - Załącznik nr  1 - Oferta
8.02.2019 - Klauzula dla kandydatów zał. 1b
8.02.2019 - Ramowy program zajęć
20.02.2019 - Protokół z otwarcia ofert
20.02.2019 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
Kampania pod hasłem Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2019

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się po poradę w dniach 18 lutego - 22 lutego 2019 r.
Osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wielu innych instytucji.
Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Gmina Piecki
Mieszkańcy gminy Piecek mają możliwość  korzystania z nieodpłatnych porad w Punkcie Konsultacyjnym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej W Pieckach
- psycholog    - wtorek  godz. 13-17
- mediator  rodzinny - poniedziałek  13 -18
Ponadto w dniu 21 lutego 2019 r. w świetlicy w GOPS w Pieckach odbędzie  się otwarte, nieodpłatne spotkanie  informacyjno-profilaktyczne  prowadzonych przez funkcjonariusz KPP w Mrągowie na temat  oszustw  tj.  metoda na wnuczka, fałszywego policjanta, pracownika OPS , szybki kredyt ( chwilówka)itp. stosowanych  w stosunku do osób starszych, samotnych.
W siedzibie GOPS Piecki  w „kąciku seniora” można nieodpłatnie nabyć  materiały informacyjne- edukacyjne  na temat różnego rodzaju przemocy

Zapraszamy do udziały.
Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach przystąpił do projektu "System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON". W ramach tego projektu przekazany został  nieodpłatnie tablet dla GOPS Piecki który ma służyć wspieraniu osób z niepełnosprawnościami w ubieganiu się o środki PFRON drogą elektroniczną
Więcej-->
III obchody " Gminnych Dni Trzeźwości" pod honorowym patronatem Wójta Gminy Piecki

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach we współpracy z  Grupą Samopomocową AA ,,Nadzieja” w Pieckach  organizuje w dniach   20 luty - 4 marca 2019 r.  III obchody " Gminnych Dni Trzeźwości".
Więcej-->
Program obchodów III Gminnych Dni Trzeźwości
KONKURS RECYTATORSKI „SPOTKANIE Z POEZJĄ”

Dnia 13 marca 2019r. w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny w placówce wsparcia dziennego- świetlicy opiekuńczo- wychowawczej „Mrowisko” w Nawiadach wychowawca Iwona Malewska- Nowak zorganizowała konkurs recytatorski pn. „Spotkanie z poezją”
Więcej-->
OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie ogłasza nabór do  programu korekcyjno-edukacyjnego dla  sprawców przemocy w rodzinie, finansowany przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Program skierowany jest do pełnoletnich osób,  które nie radzą sobie z kontrolowaniem i opanowaniem własnych negatywnych emocji  oraz  stosujących przemoc wobec swoich bliskich.
Zajęcia w formie spotkań indywidualnych  i warsztatów grupowych dla uczestników programu prowadzą specjaliści z zakresu pracy korekcyjno-edukacyjnej ze sprawcami przemocy   w rodzinie.
Udział w programie i konsultacje są bezpłatne. Chętne osoby zapraszamy                         do udziału w programie  a instytucje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy do współpracy. Planowany termin realizacji programu marzec - czerwiec 2019r.
Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny Bożena Kulikowska-osobiście w  PCPR ul. Warszawska 53 lub telefonicznie (89) 743 33 63, (89) 743 33 64.
Wszelkie informacje dotyczące tegoż programu będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, www.pcpr.powiat.mragowo.pl
WARSZTATY DLA ODBIORCÓW ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH  Z CARITAS PODPROGRAM 2018

W dniu 21.03.2019r. w świetlicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach odbyły się warsztaty nt zdrowego odżywiania się  i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności pod nazwą „ Jemy- nie marnujemy”.
Więcej-->
WARSZTATY DLA ODBIORCOW ARTYKULOW ZYWNOSCIOWYCH  Z CARITAS PODPROGRAM 2018 (1) WARSZTATY DLA ODBIORCOW ARTYKULOW ZYWNOSCIOWYCH  Z CARITAS PODPROGRAM 2018 (3)
Więcej-->
Warsztaty wielkanocne z asystentami rodziny w GOPS Piecki

Dnia 04 kwietnia 2019r w świetlicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach odbyły się warsztaty wielkanocne dla rodzin z dziećmi, które zostały przeprowadzone przez asystentów rodzin.
Więcej-->
Warsztaty wielkanocne z asystentami rodzin (1) Warsztaty wielkanocne z asystentami rodzin (7)
DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY PIECKI W 2018 r.
WSPÓŁPRACA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W 2018 r.
Praca interdyscyplinarna nad "Lokalnym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie".

W GOPS w Pieckach w  dniu 22 maja odbyło sie spotkanie grupy roboczej w sprawie  utworzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2013.
Więcej-->
Lokalny program przemoc w rodzinie (1) Lokalny program przemoc w rodzinie (2)
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - RODZINA 500+ WAŻNE!

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Więcej-->
„BADŹMY RAZEM” - wyjazd rodzinny

Dnia 05 czerwca 2019r. asystenci rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, w ramach XXI Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny oraz realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny zorganizowali wyjazdowe spotkanie teatralne dla rodzin z terenu Gminy Piecki pod hasłem „BĄDŹMY RAZEM”,
Więcej-->
Badzmy razem (2)
,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w domach''

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach przyłączył się do realizowanego przez Fundację  Hospicyjną z Gdańska projektu ,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w domach'', sfinansowanego ze środków Fundacji PZU.
Opieka nad chorym członkiem rodziny w domu wiąże się z dużym obciążeniem zarówno psychicznym, fizycznym jak i wykluczeniem społecznym.
Więcej-->
Ulotka_DL2019___-page-001 Ulotka_DL2019___-page-002
Lista ośrodków które przystąpiły do projektu. Stan na dzień 07.06.2019 --->
Lokalne Obchody w Ramach XXI Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny  Pod  Hasłem 
Małżeństwo - Dobre Relacje-Silna Rodzina
Biuletyn XXI Dni Rodziny Plakat XXI Dni Rodziny
Planowane wydarzenia -->
„Rodzina jest miłością i radością”- konkurs plastyczny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach w ramach XXI Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny ogłosił konkurs plastyczny pn. „Rodzina jest miłością i radością”
Więcej-->
Rodzina jest miloscia i radoscia konkurs plastyczny (1) Rodzina jest miloscia i radoscia konkurs plastyczny (2)
ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2019r.
Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Piecki na lata 2017-2020.

- Wyłonienie wychowawcy podwórkowego (do realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego) - placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej dla dzieci i rodziców na bazie świetlic wiejskich na terenie gminy Piecki m.in. w Nawiadach, Dłużcu, Głognie, Lipowie.

Ogłoszono w dniu:
19.06.2019 - Zapytanie ofertowe
19.06.2019 - Załącznik nr  1 - Oferta
19.06.2019 - Klauzula dla kandydatów zał. 1b
19.06.2019 - Załącznik nr 2 - Ramowy program zajęć
02.07.2019 - Protokół z otwarcia ofert
02.07.2019 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
KONKURS PLASTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY „Rodzina jest miłością i radością”

10 czerwca 2019r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pn. „Rodzina jest miłością i radością” organizowany w ramach XXI Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny.  Komisja konkursowa, w skład której wchodzili pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach:
WMDR 2019 (10)
Więcej-->
Harmonogram zajec lipiec sierpien 2019
HARMONOGRAM ZAJĘĆ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE PIECKI PROWADZONYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH
NA OKRES LIPIEC-SIERPIEŃ 2019 R.
Seniorzy seniorom (2) Seniorzy seniorom (3)
,,Seniorzy -Seniorom'' w Bobrówku

W dniu 27.05.2019, w ramach Warmińsko -Mazurskich Dni Rodziny  pod hasłem ,,Małżeństwo -Dobre relacje -Silna rodzina''  Klub Integracji Społecznej  działający w strukturach  GOPS w Pieckach  zorganizował w Bobrówku z uczestnikami KIS spotkanie pn. ,,Seniorzy -Seniorom''
Więcej-->
kampania infor. 500plus
Projekt „Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie warmińsko-mazurskim” w GOPS w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach przyłączył się do realizowanego przez Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, który jest Beneficjentem projektu realizowanego w Partnerstwie z Fundacją Ekspert-Kujawy i Fundacją Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
Szkolenia dla osob 65 Szkolenia dla osob 65 (2)
Więcej-->
,,OPIEKUN RODZINNY NIE MUSI BYĆ SAM. PROGRAM WSPARCIA OPIEKUNÓW RODZINNYCH OSÓB ZALEŻNYCH W DOMACH''

        W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach  w ramach projektu ,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia dla osób zależnych w domach'' realizowanego przez Fundację Hospicyjną z Gdańska, której partnerem jest Fundacja PZU,  w dniu 08.07.2019 od godz.12.30 -16.30 odbędzie się pierwsze z pięciu jednodniowych szkoleń dla opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych ze względu na chorobę lub wiek.

Zapraszamy do udziału w projekcie

Więcej informacji
Agnieszka Wasyk
Koordynator Klubu Integracji Społecznej
tel. 89 741 38 90
Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH
KAMPANIA INFORMACYJNA 500+
NA PLACU PRZED BUDYNKIEM GOPS PIECKI ODBĘDZIE SIĘ
5 LIPCA 2019 PO GODZ 14.00
ZA UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY
Program działań Klubu Integracji Społecznej działającego
w  GOPS Piecki  2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2019r.
Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Piecki na lata 2017-2020.

- Wyłonienie wychowawcy podwórkowego (do realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego) - placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej dla dzieci i rodziców na bazie świetlic wiejskich na terenie gminy Piecki m.in. w Nawiadach, Dłużcu, Głognie, Lipowie.

Ogłoszono w dniu:
03.07.2019 - Zapytanie ofertowe
03.07.2019 - Załącznik nr  1 - Oferta
03.07.2019 - Klauzula dla kandydatów zał. 1b
03.07.2019 - Załącznik nr 2 - Ramowy program zajęć
18.07.2019 - Protokół z otwarcia ofert
18.07.2019 - Informacja do zapytania ofertowego - brak ofert
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2019r.
Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Piecki na lata 2017-2020.

- wyłonienie animatora organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i rodzin w formie pracy podwórkowej w plenerze lub na bazie świetlic wiejskich na terenie gminy Piecki.

Ogłoszono w dniu:
03.07.2019 - Zapytanie ofertowe
03.07.2019 - Załącznik nr  1 - Oferta
03.07.2019 - Klauzula dla kandydatów zał. 1b
03.07.2019 - Załącznik nr 2 - Ramowy program zajęć
18.07.2019 - Protokół z otwarcia ofert
19.07.2019 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
WARSZTATY GARNCARSKIE

Dnia 05 lipca 2019r. w ramach zajęć Klubiku Profilaktyki Pozytywnej działającego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach dzieci wraz z wychowawcą odwiedziły Muzeum Regionalne im. W. Dermackiej w Pieckach.
Garncarstwo (1) Garncarstwo (9)
Więcej-->
Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów

   W świetlicy KIS w GOPS Piecki w dniu 05.07.2019 odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację projektu ,,Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów'',realizowany przez Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Szkolenia komputerowe dla seniorów (1) Szkolenia komputerowe dla seniorów (2)
Więcej-->
WAKACYJNE ZABAWY Z POMYSŁEM

Dzieci rozpoczęły wakacje, ale placówka wsparcia dziennego prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach działa bez przerwy i zaprasza wszystkich chętnych do wspólnej zabawy.
Wakacyjne zabawy z pomyslem (4) Wakacyjne zabawy z pomyslem (5)
Więcej-->
Harmonogram spotkan z Doradca ds. Przedsiebiorczosci Spolecznej
Harmonogram spotkań z Doradcą ds. Przedsiębiorczości Społecznej - Piecki:
,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia dla osób zależnych w domach'' w GOPS w Pickach

W dniu 08.07.2019 r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach, w świetlicy KIS rozpoczęto realizację  projektu Fundacji  Hospicyjnej z Gdańska pod hasłem: ,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia dla osób zależnych w domach''.
Opiekun rodzinny nie musi byc sam (1)
Więcej-->
PROJEKTY REALIZOWANE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w 2018/2019
WAŻNA INFORMACJA DOT. PROGRAMU "DOBRY START"

Dnia 1 sierpnia 2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. W wyniku nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji  rządowego programu „Dobry start”, od 1 sierpnia 2019 r. zmienia się definicja szkoły określona w jego § 3 pkt 6.
Więcej-->

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie zadania

pn.  "Przygotowanie i dostawa posiłków szkolnych dla uczniów szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Piecki,  podzielone na II części"

Ogłoszono w dniu:
01.08.2019 - SIWZ
01.08.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi
01.08.2019 - Załączniki od 1 do 5
01.08.2019 - Załącznik nr 6 - Wzór umowy dla części I
01.08.2019 - Załącznik nr 7 - Wzór umowy dla części II
02.08.2019 - Zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ
02.08.2019 - Załączniki od 1 do 5 (zmieniony)
09.08.2019 - Informacja o sesji otwarcia ofert
22.08.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach

OGŁASZA

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PIECKI NA 2019 ROK

Ogłoszono w dniu:
2.08.2019 - Załącznik nr 1 - KONKURS
2.08.2019 - Załącznik nr 2 - Wzór oferty
2.08.2019 - Załącznik nr 3 - druk sprawozdania
2.08.2019 - Załącznik nr 4 - Umowa na świadczenie usługi
12.08.2019 - Zawiadomienie o odwołaniu konkursu ofert

Więcej-->
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

- ASYSTENT RODZINY

Dodano w dniu
05.08.2019 - Ogłoszenie o naborze
05.08.2019 - Oświadczenie - Zał. nr 1a
05.08.2019 - Klauzula - Zał. nr 1b
19.08.2019 - Informacja o wynikach naboru
(brak ofert)
Więcej-->

GOPS w Pieckach informuje, że przez cały miesiąc sierpień będą odbywały się zajęcia animacyjno-opiekuńcze dla dzieci i młodzieży w Lipowie w każdą środę w godzinach od 11.00 do 13.00.
Jednocześnie informujemy, że wyjątkowo zajęcia animacyjno-opiekuńcze w Pieckach odbędą się 14 sierpnia w godzina od 13.30 do 16.30.
Wesołe wakacje!

Wakacje trwają, a dzieci i młodzież świetnie się bawią spędzając czas na zajęciach animacyjno-opiekuńczych organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.
Więcej-->
Ognisko w Goleni  (2)
Rodzinny Piknik - Plakat
Więcej-->
Więcej-->
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach

OGŁASZA

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PIECKI NA 2019 ROK

Ogłoszono w dniu:
27.08.2019 - Załącznik nr 1 - KONKURS
27.08.2019 - Załącznik nr 2 - Wzór oferty
27.08.2019 - Załącznik nr 3 - druk sprawozdania
27.08.2019 - Załącznik nr 4 - Umowa na świadczenie usługi
11.09.2019 - Protokół z otwarcia ofert
11.09.2019 - Wybór nakorzystniejszej oferty
W dniu 30 sierpnia 2019 r. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach pożegnamy wspólnie wakacje podczas Profilaktycznej Akcji Wakacyjnej „Kolorowo, radośnie i zdrowo”.
Zapraszamy dzieci z rodzicami!
plakat AKCJI
WAKACJE JESZCZE TRWAJĄ

Przez ostatnie dwa tygodnie wiele się u nas wydarzyło. W Goleniu, Nawiadach, Pieckach i Lipowie było mnóstwo świetnej zabawy przy robieniu papierowych piór, jako ozdoby na ścianę
Więcej-->
WAŻNE !!! - INFORMACJA Z BANKU ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE
OPÓŹNIENIE W DOSTAWIE PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH


Szanowni Państwo,
    Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu. W załączeniu przesyłamy informację o unieważnieniu opublikowaną przez KOWR.
   
    W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Zakładając, że zostanie on ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r.
dostawy produktów do naszego magazynu rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r. W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, niestety bowiem nie mamy wpływu na przebieg procedur. Możemy mieć jedynie nadzieję, że więcej uchybień nie będzie.
Więcej-->
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

- ASYSTENT RODZINY

Dodano w dniu
02.09.2019 - Ogłoszenie o naborze
02.09.2019 - Oświadczenie - Zał. nr 1a
02.09.2019 - Klauzula - Zał. nr 1b
18.09.2019 - Protokół z otwarcia ofert
23.09.2019 - Informacja o wynikach naboru
Więcej-->
Zakończenie Profilaktycznej Akcji Wakacyjnej pod hasłem „Kolorowo, radośnie i zdrowo”

Dnia 30 sierpnia 2019 roku pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach zorganizowali przy budynku GOPS zakończenie Profilaktycznej Akcji Wakacyjnej pod hasłem „Kolorowo, radośnie i zdrowo”.
Więcej-->
Kolorowo, radosnie i zdrowo (1) Kolorowo, radosnie i zdrowo (18)
Rodzinny Piknik  Edukacyjny z Ekonomią Społeczną zorganizowany przez gminę Mikołajki.

W dniu 8 września b.r. działający w GOPS w Pieckach Klub Integracji Społecznej był jednym z lokalnych partnerów Rodzinnego Pikniku  Edukacyjnego z Ekonomią Społeczną zorganizowanego przez gminę Mikołajki
.
Pikinik rodzinny Mikolajki (4) Pikinik rodzinny Mikolajki (5)
Więcej-->
Światowy Dzień FAS - kampania profilaktyczno - informacyjna 8 - 9 września

Już po raz trzeci w ramach realizacji Gminnej Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Piecki przeprowadzono kampanię profilaktyczno - informacyjną na temat FAS.
FAS 2019 (1) FAS 2019 (4)
Więcej-->
,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w domach''

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach przyłączył się do realizowanego przez Fundację  Hospicyjną z Gdańska projektu ,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w domach'', sfinansowanego ze środków Fundacji PZU.
Więcej-->
Opiekun rodzinny nie musi byc sam (1) Opiekun rodzinny nie musi byc sam (2)
Spotkania z okazji Międzynarodowego  Dnia Osób Starszych w ramach projektu ,, Babcia z klasą/Dziadek z klasą”.

Dzień 1 października obchodzony  jest jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, który w 1990 roku  ustanowiło Zgromadzenie Ogólne ONZ.
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2019r.
Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Piecki na lata 2019-2023.

- wyłonienie animatora czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie pracy podwórkowej w plenerze lub na bazie świetlic wiejskich na terenie gminy Piecki.


Ogłoszono w dniu:
18.10.2019 - Zapytanie ofertowe
18.10.2019 - Załącznik nr  1 - Oferta
18.10.2019 - Klauzula dla kandydatów zał. 1b
18.10.2019 - Załącznik nr 2 - Ramowy program zajęć
Więcej-->