Regulamin organizacyjny
gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w Pieckach  
STRONA GŁÓWNA-->
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
UCHWAŁA Nr XLIX/319/18
RADY GMINY PIECKI
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Piecki.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PIECKACH  
Zarządzenie nr 22/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. Wójta Gminy Piecki
w sprawie: zasad i trybu funkcjonowania  GKPiRPA w Pieckach
OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art 25a ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zmian.)
UCHWAŁA Nr XLIX/320/18
RADY GMINY PIECKI
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Piecki.