W czasie zajęć
Kreatywne CV - ćwiczenia
Przerwa obiadowa
Warsztaty aktywizacji zawodowej i poruszania się po rynku pracy
Warsztaty komputerowe w ZDZ w Mrągowie
Lekcje prawa
Na Wernisażu Prac Malarskich
Trening psychospołeczny
Uczestnicy projektu poznają Dom Kultury w Pieckach
Wycieczka po Mazurskim Parku Krajobrazowym
Zabawa w Salonie Zabaw FANTAZJA
Zajęcia z zarządzania budżetem domowym i planowanie wydatków rodziny
Konferencja podsumowujca projekt 2009 r.
Trzydniowe warsztaty pedagogiki zabawy dla rodziców i dzieci - "Rodzinna wyspa czasu". 
Kurs I pomocy przedmedycznej
Zwiedzanie muzeum Warmii i Mazur
Zajęcia teoretyczne dla grupy realizującej PAL
Zajęcia teoretyczne dla grupy realizującej kontrakty socjalne
Podczas prezentacji nt. powstania Domu Kultury
Na wystawie prac malarskich P. Hanny Żebrowskiej
 
W bibliotece
W bibliotece
W siłowni
Podpisanie listy obecności                     Przygotowanie do zajęć                 
Przerwa obiadowa                
W czasie zajęć                
Wystawa archeologiczna              
Wystawa figurek glinianych              
W drodze do Salonu Zabaw            
Poczęstunek           
Zabawa, zabawa, zabawa...          
W trakcie zajęć teoretycznych        
W Muzeum Ornitologicznym              
Spacer po Mazurskim Parku Krajobrazowym           
Spływ rzeką Krutynią         
Ognisko         
                 Przywitanie                               Sposób na zabieganie i nudę          Tworzenie portretu mamy i dziecka
             Pomarańczowe minki                                                     Taniec z i zabawy z chustą
                                              Ekspresja ruchowa - prezentacja mam i dzieci
Zajęcia teoretyczne
Ćwiczenia na phantomie
"Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
ZDJĘCIA - PROJEKT "OGRANICZENIE BEZROBOCIA
I SFERY WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W GMINIE PIECKI - ROK 2009"
STRONA GŁÓWNA PROJEKTU-->