Projekt 2008
Uczestnicy podczas zajęć i warsztatów

1. Trening umiejętności społecznych

2. Warsztaty z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego - zajęcia teoretyczne i praktyczne
3. Zajęcia z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy
4. W trakcie poznawania podstawobsługi komputera i internetu
5. Podczas zajęć edukacyjnych z zakresu przemocy w rodzinie
6. Pamiątkowe zdjęcia grupowe
                                                                                                  "SZEHEREZADA"
W ramach Programu Aktywności Lokalnej mieszkańcy Lipowa i Machar uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym "Szeherezada" 05.12.2008 r. wystawionym w Domu Kultury w Pieckach
                                                                 ZABAWA Z DZIEĆMI W MAŁPIM GAJU
29.12.2008 r. uczestnicy projektu mieli okazję wyjazdu i zabawy ze swoimi dziećmi do Salonu Zabaw "Małpi Gaj"
                                                                                   SPOTKANIE WIGILIJNE
W ramach Programu Aktywności Lokalnej uczestniczki projektu , mieszkanki Lipowa zorganizowały spotkanie wigilijne dla miejscowych rencistów i emerytów. Wśród zaproszonych gości była również Wójt Gminy Piecki P. Maria Jarczewska a także P. Grzegorz Cybulski. 
Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
ZDJĘCIA - PROJEKT "OGRANICZENIE BEZROBOCIA
I SFERY WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W GMINIE PIECKI - ROK 2008"
STRONA GŁÓWNA PROJEKTU-->