ZAPYTANIA OFERTOWE
         w ramach realizacji: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w gminie Piecki na 2017 r.
STRONA GŁÓWNA-->
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
Realizacja zadań w:
PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO

a) Instruktor zajęć teatralno-muzycznych i animacyjnych dla dzieci w placówce wsparcia dziennego prowadzonej przez GOPS w Pieckach.

Dodano w dniu:
24.02.2017 - Zapytanie Ofertowe
24.02.2017 - Oferta
9.03.2017 - Protokół z otwarcia ofert
13.03.2017 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
Realizacja zadań:
wyłonienie specjalisty do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz dotkniętych przemocą w rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach, - wyłonienie specjalisty do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i rozwijających zainteresowania w świetlicy wiejskiej w Lipowie.


Dodano w dniu:
16.02.2017 - Zapytanie Ofertowe
16.02.2017 - Oferta
9.03.2017 - Protokół z otwarcia ofert
13.03.2017 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
Realizacja zadań w:
PUNKCIE KONSULTACYJNO - INFORMACYJNYM DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN ORAZ  DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ  W RODZINIE

Dodano w dniu:
01.02.2017 - Zapytanie Ofertowe
01.02.2017 - Oferta
15.02.2017 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.

Realizacja zadań w: PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO
- ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ  W NAWIADACH

Dodano w dniu:
27.01.2017 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.

Dodano w dniu:
19.01.2017 - Protokół z otwarcia ofert
26.01.2017 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2017r.

Realizacja zadań w:
PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO

Wychowawca/ instruktor zajęć teatralno-muzycznych i animacyjnych dla dzieci w placówce wsparcia dziennego prowadzonej przez GOPS w Pieckach.

Dodano w dniu:
11.09.2017 - Zapytanie Ofertowe
11.09.2017 - Oferta
21.09.2017. - Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
25.09.2017. - Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
6.10.2017 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->