Zapytanie ofertowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy materiałów biurowych papierniczych i eksploatacyjnych (środki czystości) w ramach realizacji projektu systemowego p.n. "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1
- Zapytanie ofertowe
- Oferta
- Załącznik 1
- Załącznik 2
o wynikach postępowania dla wyłonienia Wykonawcy na ralizację usługi - dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych w ramach realizacji projektu systemowego p.n. "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1
19.03.2014 r.
Informacja o wynikach postępowania
26.03.2014 r.
Ogłoszenie
06.03.2014 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisy ds. zamówień publicznych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W związku z brakiem ofert na stanowisko Specjalisy ds. zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach wydłuża się termin na składanie ofert na w/w stanowisko do dnia 26 marca 2014 r.
17.03.2014 r.
31.03.2014 r.
o wynikach postępowania dla wyłonienia Wykonawcy na stanowisko specjalisy ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji projektu systemowego p.n. "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1
Informacja o wynikach postępowania
Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 484,1047,1473 oraz z 2014r. poz.423) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi przygotowanie i dowóz posiłków dla uczestników projektu "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1
28.05.2014 r.
Informacja o wynikach postępowania dla wyłonienia Wykonawcy do świadczenia usługi przygotowania i dowozu posiłków dla uczestników projektu "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki".
Informacja o wynikach postępowania
04.06.2014 r.
05.11.2014 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty
na opisany poniżej przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatu edukacji prozdrowotnej na wybrany przez Zamawiającego rodzaj tańca podstawowego (typu salsa, hip-hop,) dla 12 osób - uczestników Klubu Integracji Społecznej działającego przy GOPS w Pieckach.

Zapytanie ofertowe

Oferta

Załącznik nr 1
Informacja o wynikach postępowania dla wyłonienia Wykonawcy na przeprowadzenie warsztatu edukacji prozdrowotnej na wybrany przez Zamawiającego rodzaj tańca podstawowego (typu salsa, hip-hop,) dla 12 osób - uczestników Klubu Integracji Społecznej działającego przy GOPS w Pieckach.
26.11.2014 r.
STRONA GŁÓWNA PROJEKTU-->
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
ZAPYTANIA OFERTOWE  - ROK 2014"