1. Zapytanie ofertowe o usługi transportu osobowego w ramach zajęć aktywizujących uczestników projektu "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.
Zapytanie ofertowe
Oferta
Załącznik nr 1
Informacja o wynikach postępowania dla wyłonienia Wykonawcy usługi transportowej  uczestników projektu p.n "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki"
Informacja o wynikach postępowania
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
ZAPYTANIA OFERTOWE  - ROK 2013"
STRONA GŁÓWNA PROJEKTU-->