PROJEKT SYSTEMOWY

"Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki"
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach realizuje w 2008 r. projekt systemowy pod nazwą "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskigo Funduszu Społecznego.
                                                            
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienia aktywnej integracji  

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienia aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PROJEKT SYSTEMOWY "OGRANICZENIE BEZROBOCIA
I SFERY WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W GMINIE PIECKI - ROK 2008"
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->