--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach III edycji projektu systemowego "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" odbywają się zajęcia uczestników objętych kontraktem socjalnym oraz  Programem Aktywności Lokalnej realizowanym poprzez Klub Integracji Społecznej funkcjonujący w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach.

W projekcie uczestniczy 41 osób,  w tym:
kontraktem socjalnym objętych jest 28 osób w przedziale wiekowym 18-55 lat,
natomiast Programem Aktywności Lokalnej - 13 osób  w wieku 15-16 lat.

Wśród wszystkich uczestników projektu znajduje się 20 osób bezrobotnych (zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy) w tym 6 osób długotrwale, 19 uczestników jest nieaktywnych zawodowo, w tym 13 osób uczących się,  a także 2 osoby zatrudnione t.j. 1 rolnik oraz 1 osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim. Wszyscy uczestnicy pochodzą z terenów wiejskich m.in. z Piecek, Krawna, Machar, Starych Kiełbonk, Zyzdrojowego Piecka, Goleni, Rutkowa, Dłużca, Krzywego Rogu i innych.
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
PROJEKT SYSTEMOWY "OGRANICZENIE BEZROBOCIA
I SFERY WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W GMINIE PIECKI - ROK 2010"