PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ
POTRZEBUJĄCYM.
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Do końca maja 2017 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieckach osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.
Do końca maja 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.
Prócz wsparcia żywnościowego, Ochotnicza Straż Pożarna w Pieckach, realizować będzie cykliczne działania - pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożaru, pomoc psychologiczna przy współpracy z GOPS w Pieckach, zajęcia aktywizujące na rzecz mieszkańców. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej - oświadczenia podpisanego w organizacji.
Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego OSP w Pieckach objęła wsparciem żywnościowym 600 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również zajęcia aktywizujące na rzecz mieszkańców, pomoc psychologiczna prowadzona w GOPS w Pieckach
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
Warsztaty - 31.01.2017 r.

godz. 11:00 Warsztat dietetyczny o tematyce "Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym" dla pierwszej grupy,
godz. 12:00 Warsztat dietetyczny o tematyce "Żywienie dzieci w wieku szkolnym" dla drugiej grupy.

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:
•Przedstawienie talerzyka żywieniowego(4-6)/ piramidy żywienia dzieci i młodzieży jako narzędzia ułatwiającego komponowanie jadłospisu,
•Przedstawienie składników odżywczych niezbędnych w diecie dzieci i młodzieży,
•Przedstawienie zalet wynikających z prawidłowej diety dzieci przedszkolnych/szkolnych,
•Przedstawienie zagrożeń wynikających z nieprawidłowej diety przedszkolnych/ dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
•Przedstawienie podstawowych zasad wyboru produktów żywnościowych.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:
•poznają talerzyk żywieniowy (4-6)/ piramidę żywienia dzieci i młodzieży ułatwiającą komponowanie prawidłowego jadłospisu,
•zdobędą umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,
•poznają składniki odżywcze niezbędne w diecie dzieci 4-6/ dzieci i młodzieży,
•zdobędą wiedzę na temat zagrożeń płynących z niewłaściwej diety dzieci przedszkolnych/ dzieci i młodzieży,
•zdobędą umiejętności komponowania prawidłowej diety.
Warsztaty - 30.11.2016 r.

godz. 9:00 warsztat kulinarny "Rodzinne gotowanie z wykorzystaniem sezonowości produktów" - dla 1 grupy
godz. 12:00  warsztat kulinarny "Rodzinne gotowanie z wykorzystaniem sezonowości produktów" - dla 2 grupy

prowadzący: Maciej Maciejewski

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:
•Przedstawienie możliwości związanych z ekonomią kuchni domowej przy wykorzystaniu sezonowości,
•Tworzenie, poprzez praktyczne warsztaty, dań z wykorzystaniem sezonowych produktów,
• Uświadomienie roli sezonowych produktów w żywieniu,
•Przedstawienie propozycji dań na niskobudżetowe, smaczne i zdrowe potrawy.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:
•Poznanie roli sezonowych produktów w codziennej diecie,
•Zdobycie wiedzy się jak tworzyć niskobudżetowe dania z wykorzystaniem produktów sezonowych,
•Poznanie przepisów z wykorzystaniem produktów sezonowych,
•Urozmaicenie jadłospisu o dania z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach POPŻ i z zachowaniem zasad sezonowości.
Warsztaty - 14.11.2016 r.

godz. 10:00 Warsztaty dietetyczne o tematyce "Jedz z głową" dla jednej grupy.

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:
•Przedstawienie piramidy żywienia jako narzędzia ułatwiającego komponowanie jadłospisu,
•Poprawa umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,
•Przedstawienie zasad czytania etykiet,
•Przedstawienie podstawowych zasad wyboru produktów żywnościowych.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:
•poznają piramidę żywienia ułatwiającą komponowanie prawidłowego jadłospisu,
•zdobędą umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,
•poznają zasady czytania etykiet,
•zdobędą umiejętności wyboru zdrowszych produktów w sklepie,
•poznają zwartość różnych substancji w produktach spożywczych.
Warsztaty - 27.09.2016 r.

godz. 11:00 Warsztaty dietetyczne o tematyce  "Żywienie kobiet w ciąży".
godz. 12:30 Warsztaty dietetyczne o tematyce "Dieta seniora".

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:
•Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad żywienia k w ciąży/seniorów,
•Przekazanie wiedzy dotyczącej zalet wynikających z prawidłowej diety,
•Uświadomienie zagrożeń wynikających z niewłaściwej diety,
•Uświadomienie roli odpowiedniego żywienia k w ciąży/seniorów,
•Wypracowanie sposobów na radzenie sobie z dolegliwościami w sposób naturalny.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:
•poznają podstawowe zasady zdrowego żywienia k w ciąży/ seniorów,
•zdobędą informacje nt. wpływu diety na stan zdrowia k w ciąży/ seniorów,
•poznają zagrożenia wynikające z nieprawidłowej diety,
•zdobędą umiejętności radzenia sobie z dolegliwościami z wykorzystaniem naturalnych metod.
Rezultaty Warsztatów-->
Rezultaty Warsztatów-->
Warsztaty - 25.04.2017 r.

godz. 11:00 warsztaty dietetyczne o tematyce "Dieta w nadciśnieniu",
godz. 12:00 warsztaty dietetyczne o tematyce "Cukier w diecie".

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:
•Przedstawienie piramidy żywienia jako narzędzia ułatwiającego komponowanie jadłospisu,
•Poprawa umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,
•Przedstawienie i przećwiczenie zasad czytania etykiet,
•Przedstawienie podstawowych zasad wyboru produktów żywnościowych podczas robienia zakupów.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:
•poznają piramidę żywienia ułatwiającą komponowanie prawidłowego jadłospisu,
•zdobędą umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,
•poznają podstawowe zasady czytania etykiet,
•zdobędą umiejętności wyboru zdrowszych produktów w sklepie,
•poznają znaczenie występowania różnych substancji w produktach spożywczych.
Rezultaty Warsztatów-->
PODPROGRAM 2016 - efekty

W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017, skierowany do osób potrzebujących trafiły produkty żywnościowe
Więcej-->