Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
MONITORING STRATEGII
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Piecki na lata 2017-2020-->


6.1 Wsparcie osob starszych --->
6.2 Rozwoj dzieci i mlodziezy --->
6.3 Wsparcie osob niepelnosprawnych --->
6.4 Wsparcie i rozwoj pracownikow sektora polityki spolecznej --->
6.5 Rozwoj ekonomii spolecznej --->
6.6 Wsparcie funkcji rodziny --->
6.7 Wsparcie rynku pracy i przeciwdzialanie bezrobociu --->
6.8 Przeciwdzialanie zjawiskom degradacji --->
6.9 Rozwoj społeczenstwa obywatelskiego --->
6.10 Profilaktyka zdrowia i bezpieczenstwo --->