Kierownik GOPS
Teresa Nowacka
573 346 055

Fundusz Alimentacyjny
Izabela Gawrych
(89) 613-26-01 wew. 198

Świadczenia Rodzinne
Agnieszka Konachowicz
(89) 742-22-78 wew. 193

Świadczenia Wychowawcze
"Rodzina 500+"
Aneta Stachowska
(89) 742-22-78 wew. 193

Usługi Opiekuńcze
Krystyna Komuda
(89) 742-11-26 wew. 194

Opiekunki Środowiskowe
Agnieszka Krupińska -
tel. 501 102 776
Jolanta Fritza -
tel. 501 102 687

Księgowość
Katarzyna Swat
Dominik Lebiedź

(89) 742-22-77 wew. 192

Dodatki Mieszkaniowe
Informatyk
Sebastian Celiński
501 102 753


Pracownicy Socjalni
Agnieszka Mieszała
Monika Niedzwiecka
Justyna Giers
(89) 742-22-76 wew. 191

Anna Kordek
515 329 880
Monika Bijaczewska
(89) 613-26-02 wew. 196

Asystenci Rodziny
Elżbieta Niedźwiecka
665 769 888
Jolanta Ciesiulewicz
665 621 888

Sekretariat / Kadry
Koordynator KIS / Stanowisko ds. reintegracji społecznej i zawodowej

Agnieszka Wasyk
(89) 741-38-90

Koordynator projektów i współpracy ze społecznością lokalną
Katarzyna Kozak
(89) 613-26-03 wew. 197

PUNKT KONSULTACYJNY

Specjalista ds. Mediacji i Poradnictwa Rodzinnego
Halina Chorążewicz
Radca Prawny
Marta Bułajewska
Porady psychologiczne:
Halina Sierpińska


Fax
(89) 741-38-90

Kontakt E-Mail
gops@piecki.com.pl
KONTAKT
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->