Kierownik GOPS
Teresa Nowacka
573 346 055

Księgowość

Główna księgowa - Katarzyna Swat
Dominik Lebiedź
89 742 22 77  wew.192

Kadry/Zamówienia publiczne

Izabela Gawrych
89 741 38 90
                                                        
Informatyk/Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Sebastian Celiński
501 102 753
                                                               
Koordynator Zespołu Obsługi Świadczeń /Fundusz Alimentacyjny
Natalia Pieńkowska
89 613 26 01 wew. 198
Świadczenia rodzinne
Agnieszka Konachowicz
89 742 22 78 wew.193

Koordynator Zespołu Pracy Socjalnej i Usług Społecznych
Starszy pracownik socjalny  - Monika  Bijaczewska
89 613 26 02

Pracownicy Socjalni
Specjalista pracy socjalnej -Agnieszka Mieszała
89 742 22 76 wew. 191
Starszy pracownik socjalny -Justyna Giers
89 742 22 76 wew. 191  
Starszy Pracownik socjalny- Monika Niedzwiecka
89 742 22 76 wew. 191
Starszy pracownik socjalny -Anna Kordek
515 329 880

Stanowisko ds. programów rządowych
(dodatek do innych źródeł ciepła ,węglowy ,osłonowy)
Natalia Pieńkowska
89 742 22 78 wew.193

Karty Dużej Rodziny

Natalia Pieńkowska
89 742 22 78 wew.193

Asystent Rodziny
Elżbieta Niedźwiecka
665 769 888

Opiekunki
Jolanta Fritza
501 102 687
Agnieszka Krupińska
501 102 687
Danuta Ochrym
669 941 615

Punkt kancelaryjny
Stanowisko ds. wspierania osób starszych i niepełnosprawnych

665 621 888

Koordynator programów, strategii oraz współpracy ze społecznością lokalną
Marcelina Kachel
89 613 26 03

Zespół Interdyscyplinarny
Przewodnicząca- Monika Bijaczewska
89 613 26 02
                               
Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Przewodnicząca - Teresa Nowacka
573 346 055
                                                                 
Klub Integracji Społecznej
665 621 888

Tel/FAX  GOPS
89 741 38 90

Kontakt E-mail
gops@piecki.com.pl
KONTAKT
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->