KAMPANIA "BIAŁA WSTĄŻKA"
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
TYDZIEŃ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RAMACH KAMPANII "BIAŁA WSTAŻKA"
STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET !
Kampania " Biała Wstążka" w Pieckach

Kapania " Biała Wstążka" powstała z inicjatywy   mężczyzn i jest głównie do nich adresowana. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Tegoroczna akcja trwa od 26 listopada do 10 grudnia, kiedy to obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
Więcej-->
Kampania " Biała Wstążka" w Pieckach

Kapania " Biała Wstążka" została stworzona przez mężczyzn i jest głównie do nich adresowana. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Tegoroczna akcja trwa od 26 listopada do 10 grudnia, kiedy to obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
Biala wstazka 1.12 (1) Biala wstazka 1.12 (2)
Więcej-->
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający  w Gminie Piecki  zainicjował współpracę różnych instytucji i organizacji niosących pomoc ofiarom przemocy...
Więcej-->
Kampania " Biała Wstążka" w Pieckach

Kapania " Biała Wstążka" została stworzona przez mężczyzn w Kanadzie
w 1991 r.   i jest głównie do nich adresowana. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Tegoroczna akcja trwa od 25 listopada do 10 grudnia, kiedy to obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
Więcej-->
Kampania Biala Wstazka w Pieckach (1)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający  w Gminie Piecki  zainicjował współpracę różnych instytucji i organizacji niosących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w celu włączenia się do Ogólnoświatowej Kampanii mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet „Biała Wstążka”.
Więcej-->
OTWARTE DRZWI w GOPS W Pieckach w ramach kampanii  społecznej „Biała wstążka”
          W dniu 03.12.2016 w godz. od 9.00 do 12.00, już po raz piąty, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach przyłączył się do międzynarodowej kampanii społecznej „Białej Wstążki”.
Biala wstazka (3)
Więcej-->
Akcja ,, Otwarte drzwi” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach

GOPS w Pieckach i Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  współpracujący z instytucjami i placówkami niosącymi pomoc ofiarom przemocy, w ramach Ogólnoświatowej Kampanii „Biała Wstążka”, zaplanował na dzień 3 grudnia b. r. lokalną akcję ,, Otwarte drzwi”.
Więcej-->
Kampania "Biała wstążka" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach.

W ramach Ogólnoświatowej Kampanii „Biała Wstążka”, której organizatorem jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zaprasza 05 grudnia 2015r. mieszkańców gminy Piecki  do wzięcia udziału w tzw.  "otwartych drzwiach"  dla osób dotkniętych problemem przemocy.
Zgłaszając się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach w godz. 9:00-12:00 będzie można skorzystać z następującej oferty:
- bezpłatne poradnictwo pedagoga ds. przeciwdziałania przemocy w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym,
- projekcja filmowa o tematyce dotyczącej zachowań ryzykownych i zapobieganiu problemom wynikającym z uzależnienia, przemocy itp. 
- bezpłatne materiały - ulotki, czasopisma dotyczące w/w problematyki (świetlica GOPS w Pieckach)
- konsultacje z Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego nt. problematyki i zjawiska przemocy, pok. nr 15
- konsultacje z członkiem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  pok. nr 12.

Serdecznie zapraszamy