KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
2019/2020/2021/2022
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
PRACE SPOŁECZENIE UŻYTECZNE W GMINIE PIECKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, na podstawie Porozumienia nr 3/2019 z dnia 20.02.2019 r. zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Piecki a Powiatowym Urzędem Pracy w Mrągowie, organizuje prace społecznie użyteczne, które trwają od IV do IX 2019 r. na terenie gminy Piecki
Więcej-->
MITING INFORMACYJNY AL-ANON

W Klubie Integracji Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach w dniu 19.03.2019r. odbyło się spotkanie integracyjne z uczestnikami Grupy Al-Anon z Biskupca i Olsztyna z pracownikami GOPS-u i osobami dotkniętymi problemami współuzależnienia. Celem spotkania było założenie grupy Al-Anon w Pieckach. W spotkaniu wzięło udział 13 osób.
Więcej-->
SPOTKANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH

W świetlicy Klubu Integracji Społecznej GOPS w Pieckach w dniu 25.03.2019r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej z Kętrzyna.
Więcej-->
KURS ,,OPIEKUN OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach, w strukturach którego działa Klub Integracji Społecznej, Centrum Edukacji ZDZ w Mrągowie w ramach nawiązanej współpracy, realizował projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: ,,Żyj zawodowo 4” dla osób powyżej 30 lat (z uwzględnieniem niepełnosprawnych)
Więcej-->
Miting al anon (1) Miting al anon (2)
Spotkanie z organizacjami pozarzadowymi (1) Spotkanie z organizacjami pozarzadowymi (2)
Kurs Opiekun (1) Kurs Opiekun (2)
Więcej-->
DORADZTWO EKSPERCKIE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH
W czerwcu 2018r. Gmina Piecki została laureatem drugiej edycji konkursu ogłoszonego przez ROPS pod hasłem ,,Samorząd przyjazny ekonomii społecznej w województwie Warmińsko-Mazurskim”
,,Bezpieczny Senior'' spotkanie z policją w GOPS w Pieckach

    W dniu 21.02.2019 w świetlicy Klubu Integracji Społecznej w GOPS odbyło się spotkanie dla Seniorów ,,Bezpieczny Senior'', spotkanie przeprowadziła mł. asp. Dorota Kulig z Komendy Powiatowej w Mrągowie.
Więcej-->
Klub Integracji Społecznej  z Piecek na Targach Edukacji i Pracy w Mrągowie

W dniu 7 marca 2019 pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach  (KIS) wzięli udział w Targach Edukacji i Pracy Powiatu Mrągowskiego w Mrągowie .
Targi pracy
Więcej-->
Szkolenie w ramach projektu ,,Ja w  Internecie''

W  dniach 11-12.06.2019r. w świetlicy Klubu Integracji Społecznej GOPS w Pieckach odbyło się szkolenie pracowników GOPS z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych w ramach projektu ,, Ja w Internecie''. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych''
Ja w internecie (1) Ja w internecie (2)
Więcej-->
  Warsztaty edukacyjne

  W dniu 13.06.2019 w świetlicy Klubu Integracji Społecznej  w GOPS Piecki odbyły się warsztaty edukacyjne dla Seniorów Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów ,Koło nr.1 Piecki prowadzone przez doradcę zawodowego z Banku Żywności w Olsztynie.
Finansowo silni (3) Finansowo silni (4)
Więcej-->
KONKURS PLASTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY „Rodzina jest miłością i radością”

10 czerwca 2019r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pn. „Rodzina jest miłością i radością” organizowany w ramach XXI Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny.  Komisja konkursowa, w skład której wchodzili pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach:
Więcej-->
WMDR 2019 (10)
,,Seniorzy -Seniorom'' w Bobrówku

W dniu 27.05.2019, w ramach Warmińsko -Mazurskich Dni Rodziny  pod hasłem ,,Małżeństwo -Dobre relacje -Silna rodzina''  Klub Integracji Społecznej  działający w strukturach  GOPS w Pieckach  zorganizował w Bobrówku z uczestnikami KIS spotkanie pn. ,,Seniorzy -Seniorom''
Seniorzy seniorom (2) Seniorzy seniorom (3)
Więcej-->
,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w domach''

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach przyłączył się do realizowanego przez Fundację  Hospicyjną z Gdańska projektu ,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w domach'', sfinansowanego ze środków Fundacji PZU.
Opieka nad chorym członkiem rodziny w domu wiąże się z dużym obciążeniem zarówno psychicznym, fizycznym jak i wykluczeniem społecznym.
Ulotka_DL2019___-page-001 Ulotka_DL2019___-page-002
Lista ośrodków które przystąpiły do projektu. Stan na dzień 07.06.2019 --->
Więcej-->
Projekt „Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie warmińsko-mazurskim” w GOPS w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach przyłączył się do realizowanego przez Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, który jest Beneficjentem projektu realizowanego w Partnerstwie z Fundacją Ekspert-Kujawy i Fundacją Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
Szkolenia dla osob 65 Szkolenia dla osob 65 (2)
Więcej-->
,,OPIEKUN RODZINNY NIE MUSI BYĆ SAM. PROGRAM WSPARCIA OPIEKUNÓW RODZINNYCH OSÓB ZALEŻNYCH W DOMACH''

        W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach  w ramach projektu ,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia dla osób zależnych w domach'' realizowanego przez Fundację Hospicyjną z Gdańska, której partnerem jest Fundacja PZU,  w dniu 08.07.2019 od godz.12.30 -16.30 odbędzie się pierwsze z pięciu jednodniowych szkoleń dla opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych ze względu na chorobę lub wiek.

Zapraszamy do udziału w projekcie

Więcej informacji
Agnieszka Wasyk
Koordynator Klubu Integracji Społecznej
tel. 89 741 38 90
Program działań Klubu Integracji Społecznej działającego
w  GOPS Piecki  2019 r.
Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów

   W świetlicy KIS w GOPS Piecki w dniu 05.07.2019 odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację projektu ,,Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów'',realizowany przez Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Szkolenia komputerowe dla seniorów (1) Szkolenia komputerowe dla seniorów (2)
Więcej-->
Harmonogram spotkań z Doradcą ds. Przedsiębiorczości Społecznej - Piecki:
Harmonogram spotkan z Doradca ds. Przedsiebiorczosci Spolecznej
,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia dla osób zależnych w domach'' w GOPS w Pickach

W dniu 08.07.2019 r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach, w świetlicy KIS rozpoczęto realizację  projektu Fundacji  Hospicyjnej z Gdańska pod hasłem: ,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia dla osób zależnych w domach''.
Opiekun rodzinny nie musi byc sam (1)
Więcej-->
Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu "Obudź swoją aktywność" na terenie gminy Piecki.
NIE ZWLEKAJ I ZAPISZ SIĘ DO PROJEKTU

Cel projektu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych ryzykiem ubustwa i/lub wykluczenia społecznego w wieku 18-64 lat.
Więcej-->
PROJEKTY REALIZOWANE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w 2018/2019
,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w domach''

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach przyłączył się do realizowanego przez Fundację  Hospicyjną z Gdańska projektu ,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w domach'', sfinansowanego ze środków Fundacji PZU.
Więcej-->
Opiekun rodzinny nie musi byc sam (1) Opiekun rodzinny nie musi byc sam (2)
Wizyta studyjna  przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej w Klubie Integracji Społecznej w GOPS w Pieckach

W dniu 25 października 2019 r. w Klubie Integracji Społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach odbyła się wizyta studyjna...
Więcej-->
Komunikat 01/2020 w sprawie zawieszenia działalności KIS
Komunikat 03/2020 w sprawie dalszego zawieszenia działalności KIS
Projekt "Kierunek - AKTYWIZACJA!"
w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach

Celem projektu jest wyższa aktywność społeczno-zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia wśród 288 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, o cechach zgodnych z grupą docelową. Osiągnięcie celu nastąpi poprzez zapewnienie kompleksowych działań z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej, wyznaczonych w opracowanej dla każdego uczestnika projektu ścieżce reintegracji.

Uczestnicy dzięki  projektowi w tej chwili odbywają staże na terenie Gminy Piecki min. w:
- GOPS w Piekach
- ZGKiM w Pieckach
- Spółdzienlnia Handlowa w Pieckach
- Urząd Gminy Piecki
- PPUH TARTAK Piecki

Strona projektu: https://projektyokcjo.pl/kierunek-aktywizacja/

Piecki, 28.02.2020 r.
Więcej-->
Spotkanie międzypokoleniowe z okazji ,, Dnia Babci i Dziadka” w GOPS Piecki

W ramach  ,, Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Piecki  na lata 2017 - 2020”oraz projektu ,,Babcia z klasa, Dziadek z klasą ”w dniu 20 stycznia 2020r w świetlicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji ,,Dnia Babci i Dziadka”.
Więcej-->
Więcej-->
Projekt FOLM „Z natury do rynku pracy” ma za zadanie zmotywować młodych ludzi do działania, do rozwoju osobistego, poprzez kontakt z naturą...
Wolontariusze z Punktu Wolontariatu „Pomocna Dłoń” z GOPS w Pieckach z wizytą w Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku

W ramach nawiązanej współpracy Kierownika GOPS Piecki P. Teresy Nowackiej z Dyrektorem Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku P. Ewą Ostrowską w dniu 20.01.2020r. grupa wolontariuszy...
Centrum Profilaktyki Gizycko (1) Centrum Profilaktyki Gizycko (2)
Więcej-->
w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusemSARS-CoV-2
Zarządzenie z dnia 11 marca 2020
Komunikat 05/2020 w sprawie dalszego zawieszenia działalności KIS
PROJEKT „STOP WYKLUCZENIU! OD DZIŚ KU INTEGRACJI.”
Komunikat 06/2020 w sprawie dalszego zawieszenia działalności KIS
Więcej-->
Akcja ,,Szycie Maseczek” w KIS/GOPS w Pieckach.

Maseczki szyli uczestnicy KIS w swoich domach ( 2 osoby) i pracownicy GOPS, opiekunki, pracownicy socjalni, pracownicy administracyjni itp. (w domach i w świetlicy KIS)
Więcej-->
Komunikat 07/2020 w sprawie odwieszenia działalności KIS
STAWIAMY NA TURYSTYKĘ WARMIII MAZUR

Cel projektu:
Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 800 os.
(560K 240M), które uczą się, pracują, zamieszkują na terenie woj. warmiosko-mazurskiego oraz z własnej inicjatywy zainteresowane są uczeniem się poprzez udział w kursach/szkoleniach wynikających z potrzeb branży hotelarsko-gastronomicznej
PROJEKT pn. "ABC - PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

W ramach funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej w GOPS w Pieckach, zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie ,,ABC-Przedsiębiorczości,, realizowany przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.
Więcej-->
PROJEKT pn. "STAŁA ŚCIEŻKA ROZWOJU"
Więcej-->
,,OBUDŹ SWOJĄ AKTYWNOŚĆ’’

W GOPS w Pieckach realizowany jest Projekt ,,Obudź swoją aktywność’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Instytut Badawczo Szkoleniowy w Olsztynie.
Więcej-->
Komunikat 08/2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności KIS
Komunikat 09/2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności KIS
Komunikat 10/2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności KIS
Komunikat 11/2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności KIS
Komunikat 01/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności KIS
Akcje społeczne w województwie warmińsko - mazurskim na rzecz przeciwdziałania epidemii COVID-19
Komunikat 02/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności KIS
Komunikat 03/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności KIS
Komunikat 04/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności KIS
Komunikat 05/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności KIS
Komunikat 06/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności KIS
,,Obudź swoją aktywność’’ ruszyła kolejna edycja w GOPS w Piecakch

W Klubie Integracji Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach rozpoczęła się kolejna edycja  realizowanego przez Instytut Badawczo Szkoleniowy Sp.z.o.o z Olsztyna projekt ,,Obudź swoja aktywność’’. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020
Bliższe  informacje pod num.tel.89 741 38 90

Sporządziła: Agnieszka Wasyk
HARMONOGRAM
Szczegółowe informacje nt. projektu -->
ABC przedsiebiorczosci zaproszenie
,,ABC Przedsiębiorczości V.  Edukacja Finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast,,

W ramach projektu Fundacji Wspomagania Wsi, realizowanym we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej w dniach 15-16 października  2021 roku
Więcej-->
Spotkanie z Rzecznikiem Praw Osób Starszych  w Klubie Integracji Społecznej/ Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach 7 grudnia 2021 r.

W dniu 7 grudnia b.r. w świetlicy Klubu Integracji Społecznej GOPS w Pieckach, odbyło się spotkanie z Panem Stanisławem Brzozowskim pełniącym funkcję społeczną Rzecznika Praw Osób Starszych.
Więcej-->
Światowy Dzień Wolontariusza w GOPS Piecki /KIS.
Więcej-->
Nowy Program społeczno-rozwojowy „Akademia Rozwoju”,
którego celem jest wsparcie kobiet poprzez edukację, przekazywanie wiedzy i praktycznych umiejętności cenionych na rynku pracy.
Szanowni Państwo,

właśnie rozpoczęła się rejestracja do nowej edycji programu Fun. Tech. Future skierowanego do młodzieży w wieku 18-21 lat opuszczającej pieczę zastępczą i z rodzin wykluczonych ekonomicznie lub terenów wykluczonych komunikacyjnie.

Do programu można rejestrować się na stronie:
https://sukcespisanyszminka.pl/fun-tech-future/ utm_source=Mailing&utm_medium=EmailPCPR&utm_campaign=FTF

Zapraszamy
Spotkanie z doradcą zawodowym PUP

„Jak aktywnie poruszać się po rynku pracy?”
Dnia 18.05.2022r. o godz. 10.00 w świetlicy Klubu Integracji Społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie
Więcej-->
S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn w partnerstwie
z Fundacją Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju
zaprasza do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich
„Recepta na lepsze jutro 2!”
RPWM.11.01.01-28-0055/20
Więcej-->
S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn w partnerstwie
z Fundacją Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju
zaprasza do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich
„Wracamy”
RPWM.11.01.01-28-0108/20
Więcej-->
GOPS w Pieckach informuje, iż  firma Szkolenia Zawodowe Danuta Kalinowska rozpoczęła realizację projektu „ Włączeni społecznie i zawodowo RPWM.11.01.01-28-0049/20 ” , którego celem jest wzrost reintegracji społecznej oraz poprawa zdolności do zatrudnienia osiągnięta do 01.03.2023 r. wśród 50 osób (32 kobiet/ 18 mężczyzn) zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego
Więcej-->
Więcej-->