KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
2019
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
PRACE SPOŁECZENIE UŻYTECZNE W GMINIE PIECKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, na podstawie Porozumienia nr 3/2019 z dnia 20.02.2019 r. zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Piecki a Powiatowym Urzędem Pracy w Mrągowie, organizuje prace społecznie użyteczne, które trwają od IV do IX 2019 r. na terenie gminy Piecki
Więcej-->
MITING INFORMACYJNY AL-ANON

W Klubie Integracji Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach w dniu 19.03.2019r. odbyło się spotkanie integracyjne z uczestnikami Grupy Al-Anon z Biskupca i Olsztyna z pracownikami GOPS-u i osobami dotkniętymi problemami współuzależnienia. Celem spotkania było założenie grupy Al-Anon w Pieckach. W spotkaniu wzięło udział 13 osób.
Więcej-->
SPOTKANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH

W świetlicy Klubu Integracji Społecznej GOPS w Pieckach w dniu 25.03.2019r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej z Kętrzyna.
Więcej-->
KURS ,,OPIEKUN OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach, w strukturach którego działa Klub Integracji Społecznej, Centrum Edukacji ZDZ w Mrągowie w ramach nawiązanej współpracy, realizował projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: ,,Żyj zawodowo 4” dla osób powyżej 30 lat (z uwzględnieniem niepełnosprawnych)
Więcej-->
Miting al anon (1) Miting al anon (2)
Spotkanie z organizacjami pozarzadowymi (1) Spotkanie z organizacjami pozarzadowymi (2)
Kurs Opiekun (1) Kurs Opiekun (2)
Więcej-->
DORADZTWO EKSPERCKIE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH
W czerwcu 2018r. Gmina Piecki została laureatem drugiej edycji konkursu ogłoszonego przez ROPS pod hasłem ,,Samorząd przyjazny ekonomii społecznej w województwie Warmińsko-Mazurskim”
,,Bezpieczny Senior'' spotkanie z policją w GOPS w Pieckach

    W dniu 21.02.2019 w świetlicy Klubu Integracji Społecznej w GOPS odbyło się spotkanie dla Seniorów ,,Bezpieczny Senior'', spotkanie przeprowadziła mł. asp. Dorota Kulig z Komendy Powiatowej w Mrągowie.
Więcej-->
Klub Integracji Społecznej  z Piecek na Targach Edukacji i Pracy w Mrągowie

W dniu 7 marca 2019 pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach  (KIS) wzięli udział w Targach Edukacji i Pracy Powiatu Mrągowskiego w Mrągowie .
Targi pracy
Więcej-->
Szkolenie w ramach projektu ,,Ja w  Internecie''

W  dniach 11-12.06.2019r. w świetlicy Klubu Integracji Społecznej GOPS w Pieckach odbyło się szkolenie pracowników GOPS z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych w ramach projektu ,, Ja w Internecie''. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych''
Ja w internecie (1) Ja w internecie (2)
Więcej-->
  Warsztaty edukacyjne

  W dniu 13.06.2019 w świetlicy Klubu Integracji Społecznej  w GOPS Piecki odbyły się warsztaty edukacyjne dla Seniorów Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów ,Koło nr.1 Piecki prowadzone przez doradcę zawodowego z Banku Żywności w Olsztynie.
Finansowo silni (3) Finansowo silni (4)
Więcej-->
KONKURS PLASTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY „Rodzina jest miłością i radością”

10 czerwca 2019r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pn. „Rodzina jest miłością i radością” organizowany w ramach XXI Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny.  Komisja konkursowa, w skład której wchodzili pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach:
Więcej-->
WMDR 2019 (10)
,,Seniorzy -Seniorom'' w Bobrówku

W dniu 27.05.2019, w ramach Warmińsko -Mazurskich Dni Rodziny  pod hasłem ,,Małżeństwo -Dobre relacje -Silna rodzina''  Klub Integracji Społecznej  działający w strukturach  GOPS w Pieckach  zorganizował w Bobrówku z uczestnikami KIS spotkanie pn. ,,Seniorzy -Seniorom''
Seniorzy seniorom (2) Seniorzy seniorom (3)
Więcej-->
,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w domach''

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach przyłączył się do realizowanego przez Fundację  Hospicyjną z Gdańska projektu ,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w domach'', sfinansowanego ze środków Fundacji PZU.
Opieka nad chorym członkiem rodziny w domu wiąże się z dużym obciążeniem zarówno psychicznym, fizycznym jak i wykluczeniem społecznym.
Ulotka_DL2019___-page-001 Ulotka_DL2019___-page-002
Lista ośrodków które przystąpiły do projektu. Stan na dzień 07.06.2019 --->
Więcej-->
Projekt „Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie warmińsko-mazurskim” w GOPS w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach przyłączył się do realizowanego przez Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, który jest Beneficjentem projektu realizowanego w Partnerstwie z Fundacją Ekspert-Kujawy i Fundacją Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
Szkolenia dla osob 65 Szkolenia dla osob 65 (2)
Więcej-->
,,OPIEKUN RODZINNY NIE MUSI BYĆ SAM. PROGRAM WSPARCIA OPIEKUNÓW RODZINNYCH OSÓB ZALEŻNYCH W DOMACH''

        W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach  w ramach projektu ,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia dla osób zależnych w domach'' realizowanego przez Fundację Hospicyjną z Gdańska, której partnerem jest Fundacja PZU,  w dniu 08.07.2019 od godz.12.30 -16.30 odbędzie się pierwsze z pięciu jednodniowych szkoleń dla opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych ze względu na chorobę lub wiek.

Zapraszamy do udziału w projekcie

Więcej informacji
Agnieszka Wasyk
Koordynator Klubu Integracji Społecznej
tel. 89 741 38 90
Program działań Klubu Integracji Społecznej działającego
w  GOPS Piecki  2019 r.
Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów

   W świetlicy KIS w GOPS Piecki w dniu 05.07.2019 odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację projektu ,,Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów'',realizowany przez Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Szkolenia komputerowe dla seniorów (1) Szkolenia komputerowe dla seniorów (2)
Więcej-->
Harmonogram spotkań z Doradcą ds. Przedsiębiorczości Społecznej - Piecki:
Harmonogram spotkan z Doradca ds. Przedsiebiorczosci Spolecznej
,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia dla osób zależnych w domach'' w GOPS w Pickach

W dniu 08.07.2019 r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach, w świetlicy KIS rozpoczęto realizację  projektu Fundacji  Hospicyjnej z Gdańska pod hasłem: ,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia dla osób zależnych w domach''.
Opiekun rodzinny nie musi byc sam (1)
Więcej-->
Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu "Obudź swoją aktywność" na terenie gminy Piecki.
NIE ZWLEKAJ I ZAPISZ SIĘ DO PROJEKTU

Cel projektu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych ryzykiem ubustwa i/lub wykluczenia społecznego w wieku 18-64 lat.
Więcej-->
PROJEKTY REALIZOWANE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w 2018/2019
,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w domach''

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach przyłączył się do realizowanego przez Fundację  Hospicyjną z Gdańska projektu ,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w domach'', sfinansowanego ze środków Fundacji PZU.
Więcej-->
Opiekun rodzinny nie musi byc sam (1) Opiekun rodzinny nie musi byc sam (2)
Wizyta studyjna  przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej w Klubie Integracji Społecznej w GOPS w Pieckach

W dniu 25 października 2019 r. w Klubie Integracji Społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach odbyła się wizyta studyjna...
Więcej-->