Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2019-2023
UCHWAŁA W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2019-2023 R.
Placówki udzielające wsparcie osobom uzależnionym i
współuzależnionym, na 31.12.2020 r.