Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
PROGRAM "DOBRY START" - 300 DLA UCZNIA
Program "DOBRY START"

Wnioski online będzie można składać od 1 lipca za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną natomiast od 1 sierpnia w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, pokój nr 14.

Dnia 1 sierpnia 2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. W wyniku nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji  rządowego programu „Dobry start”, od 1 sierpnia 2019 r. zmienia się definicja szkoły określona w jego § 3 pkt 6.

Zmiana polega na umożliwieniu przyznawania świadczenia dobry start na dzieci, które poczynając od roku szkolnego 2019/2020 będą się uczyć/uczą się w szkołach dla dorosłych (szkoła dla dorosłych to organizacja kształcenia możliwa do zastosowania w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej) oraz w szkołach policealnych(szkoła policealna to typ szkoły ponadpodstawowej).

Wnioski o świadczenie dobry start na dzieci, które będą uczyć się/uczą się w szkołach dla dorosłych i szkołach policealnych, co do zasady będzie można składać
od 1 sierpnia w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach.


Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (89) 742-22-78 lub na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy  i Polityki Społecznej.