Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
PROGRAM "DOBRY START" - 300 DLA UCZNIA
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  w PIECKACH   INFORMUJE:

Już od 1 lipca 2020r. można składać wnioski na świadczenie Dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 online przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl, bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS. Składanie wniosków o ww. świadczenie drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się od 1 sierpnia 2020r. Wnioski można składać do 30 listopada 2020r. 

WAŻNE: W przypadku przyznania świadczenia na państwa adres e-mail zostaną wysłane powiadomienia, dlatego ważne jest aby wpisać go poprawnie i czytelnie.

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
- przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
- przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
- ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
- ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.
Świadczenie „ Dobry start” przysługuje z tytułu rozpoczęcia szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej, szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy oraz świadczenie dobry start przysługuje na dzieci, które będą się uczyć/uczą się w szkołach dla dorosłych (szkoła dla dorosłych to organizacja kształcenia możliwa do zastosowania w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej) oraz w szkołach policealnych (szkoła policealna to typ szkoły ponadpodstawowej).

Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zachęcamy wszystkich do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków przez Internet.
Zachęcamy do bezgotówkowej formy pobierania świadczenia poprzez wskazanie we wniosku numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazane świadczenie (świadczenie Dobry start jest wolne od zajęć komorniczych; niekoniecznie wnioskodawca musi być właścicielem rachunku, można wskazać dowolne konto ze wskazaniem imienia i nazwiska właściciela rachunku).

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (89) 742-22-78 lub na stronie Ministerswa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej